Structura Arhitectului Şef

TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2021

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
16 5/4/2021 COMUNA BĂBENI și COMUNA LOZNA ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE BĂBENI ȘI LOZNA, JUD. SĂLAJ com. BĂBENI și LOZNA,
loc. -
15 5/4/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ELIMINARE A EXCESULUI DE APĂ DIN SOL, AMENAJAREA CES UILEAC CARASTELEC - COD - 655 - DESECARE GRAVITAȚIONALĂ", JUDEȚUL SĂLAJ com. CARSTELEC, MĂERIȘTE și orașul ȘIMLEU SILVANIEI ,
loc.
14 9/3/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI DIN AMENAJAREA CES DRIGHIU GROAPA", JUDEȚUL SĂLAJ com. HALMĂȘD, BOGHIȘ, NUȘFALĂU, IP și PLOPIȘ,
loc.
13 9/3/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ELIMINARE A EXCESULUI DE APĂ DIN SOL, AMENAJAREA CES CRASNA MAL STÂNG COD - 574 - DESECARE GRAVITAȚIONALĂ", JUDEȚUL SĂLAJ com. NUŞFALĂU și orașul ȘIMLEU SILVANIEI,
loc.
12 9/3/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ELIMINARE A EXCESULUI DE APĂ DIN SOL, AMENAJAREA CES DRIGHIU GROAPA COD - 580 - DESECARE GRAVITAȚIONALĂ", JUDEȚUL SĂLAJ com. HALMĂȘD, BOGHIȘ, NUȘFALĂU, IP și PLOPIȘ,
loc.
11 2/3/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ELIMINARE A EXCESULUI DE APĂ DIN SOL, AMENAJAREA CES AGRIJUL INFERIOR COD - 511 - DESECARE GRAVITAȚIONALĂ", JUDEȚUL SĂLAJ com. ROMÂNAŞI, CREACA și ORAȘUL JIBOU,
loc.
10 24/2/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ELIMINARE A EXCESULUI DE APĂ DIN SOL, AMENAJAREA DESECARE CRAIDOROLȚ-VÂRȘOLȚ COD-739 - DESECARE GRAVITAȚIONALĂ", JUDEȚUL SĂLAJ com. BOCȘA, ȘĂRMĂȘAG, MĂERIȘTE, PERICEI, VÂRȘOLȚ și ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,
loc. -
9 24/2/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI DIN AMENAJAREA CES VALEA MAJA ȘAMȘUD CHIEȘD - COD 1127", JUDEȚUL SĂLAJ com. ŞAMŞUD, CHIEȘD,
loc.
8 24/02/21 11:05:30 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI DIN AMENAJAREA CES HERECLEAN BOCȘA - COD 592", JUDEȚUL SĂLAJ com. HERECLEAN, BOCȘA,
loc. -
7 5/2/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI DIN AMENAJAREA CES AGRIJUL INFERIOR - COD 511", JUDEȚUL SĂLAJ com. ROMÂNAŞI, CREACA, BĂLAN, MIRȘID, ORAȘUL JIBOU și MUNICIPIUL ZALĂU,
loc. -
6 1/2/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI DIN AMENAJAREA CES BOCȘA SĂLĂJENI", JUDEȚUL SĂLAJ com. BOCŞA, PERICEI,
loc.
5 1/2/2021 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DJ 109R, DN 1G (CHENDREA) - GĂLPÎIA - ROMITA (DJ 108A), KM 0+000-8+550 com. BĂLAN, ROMÂNAȘI,
loc. CHENDREA, GĂLPÎIA, ROMITA
4 1/2/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI DIN AMENAJAREA CRASNA AMONTE VÂRȘOLȚ ", JUDEȚUL SĂLAJ com. CRASNA, HOROATU CRASNEI, CIZER, BĂNIȘOR, SÂG, VALCĂU DE JOS, BOGHIȘ, NUȘFALĂU și ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,
loc. -
3 1/2/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI CES VALEA MAJA DIOȘOD COȘEIU - COD 668", JUDEȚUL SĂLAJ com. COȘEIU, HERECLEAN,
loc.
2 27/1/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ELIMINARE A EXCESULUI DE APĂ DIN SOL, AMENAJAREA DESECARE CRAIDOROLȚ-VÂRȘOLȚ COD-739 - DESECARE PRIN POMPARE", JUDEȚUL SĂLAJ com. BOBOTA, ȘĂRMĂȘAG ,
loc. -
1 18/1/2021 A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SĂLAJ MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI DIN AMENAJAREA SĂLAJULUI SUPERIOR, JUDEȚUL SĂLAJ com. CRIȘENI, DOBRIN, SĂLĂȚIG, HERECLEAN, COȘEIU, SOMEȘ-ODORHEI și oraș CEHU-SILVANIEI,
loc. GÂRCEIU, CRISTUR-CRIȘENI, DIOȘOD, DOBA, VERVEGHIU, DOBRIN, NAIMON, BULGARI, SĂLĂȚIG, DEJA, SOMEȘ-ODORHEI, NADIȘ, orașul CEHU-SILVANIEI, MOTIȘ, ULCIUG


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2020

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
28 14/12/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108R: DN1F - TREZNEA - AGRIJ, KM 0+000 - 12+137 com. ROMÂNAȘI, TREZNEA, AGRIJ ,
loc. -
27 24/11/2020 S.C. NUCSIL FARM S.R.L. RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A ANEXEI AGRICOLE (EXPLOATAȚIE POMICOLĂ) com. ŞĂRMĂŞAG, MĂERIȘTE,
loc. -
26 20/10/2020 C.N.C.F. "CFR" S.A.-S.R.C.F. CLUJ MODERNIZAREA TRECERII LA NIVEL KM. 80+577 LINIA 412 ÎNTRE STAȚIILE GÂLGĂU-ILEANDA com. RUS, ILEANDA,
loc.
25 19/10/2020 C.N.C.F. "CFR" S.A.-S.R.C.F. CLUJ MODERNIZAREA TRECERII LA NIVEL KM. 73+050 LINIA 412 ÎNTRE STAȚIILE GÂLGĂU-ILEANDA com. RUS, ILEANDA, GÂLGĂU,
loc.
24 16/10/2020 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITRĂ "VALEA SĂLAJULUI" ÎNFIINȚAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COM. DOBRIN ŞI SĂLĂŢIG, JUDEȚUL SĂLAJ com. CRIȘENI, DOBRIN, SĂLĂȚIG,
loc. CRISTUR-CRIȘENI, DOBRIN, SÂNCRAIU SILVANIEI, NAIMON, DELENI, VERVEGHIU, DOBA, SĂLĂȚIG, DEJA, BULGARI, NOȚIG, MINEU
23 30/9/2020 SC RCS & RDS SA CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ com. CRIŞENI, MIRȘID,
loc.
22 14/9/2020 SC RCS & RDS SA REALIZARE REȚEA SUBTERANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU FURNIZARE SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN COMUNELE CAMĂR ȘI CARASTELEC, JUD. SĂLAJ com. CAMĂR, CARASTELEC,
loc. -
21 14/9/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 109E: RUS - BUZAȘ - LOZNA - DN 1H (POD CIOCMANI), KM : 28+320 - 62+782 com. BĂBENI, LOZNA, SURDUC, ILEANDA, RUS ,
loc.
20 14/9/2020 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0914 ȘI SITE CL0641 - JUDEȚUL SĂLAJ com. MĂERIȘTE și orașul ȘIMLEU SILVANIEI,
loc.
19 14/09/20 9:50:03 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0904 ȘI SITE CL0520 - JUDEȚUL SĂLAJ com. PERICEI și orașul ȘIMLEU SILVANIEI,
loc.
18 15/7/2020 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0694 ȘI SITE CL0904 - JUDEȚUL SĂLAJ com. VÂRŞOLŢ și PERICEI,
loc. -
17 15.07.2020 13:20:10 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0694 ȘI SITE CL0261 - JUDEȚUL SĂLAJ com. VÂRŞOLŢ, CRASNA și HOROATU CRASNEI,
loc.
16 18/5/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 108F: DN 1H - ȘIMLEU SILVANIEI - MĂERIȘTE - ȘĂRMĂȘAG - CHIEȘD - LIM. JUD. SATU - MARE, KM 0+000 - 31+055 com. ŞIMLEU SILVANIEI și comunele MĂERIȘTE, ȘĂRMĂȘAG, CHIEȘD,
loc. orașul ŞIMLEU SILVANIEI, CEHEI și satele UILEACU ȘIMLEULUI, MĂERIȘTE, ȘĂRMĂȘAG, CHIEȘD
15 18/5/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 110B: DN 1H - ȘIMLEU SILVANIEI - ILIȘUA - LOMPIRT - DN 1F - ȘĂRMĂȘAG - DERȘIDA - BOBOTA - ZALNOC - CAMĂR (DJ 108P) KM 2+609 - 41+658 com. ŞĂRMĂŞAG, PERICEI, orașul ȘIMLEU SILVANIEI, BOBOTA, CARASTELEC, CAMĂR,
loc. ŞĂRMĂŞAG, LOMPIRT, ILIȘUA, orașul ȘIMLEU SILVANIEI, BOBOTA, DERȘIDA, ZALNOC, CAMĂR
14 18/5/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 108N: LIM. JUD. CLUJ - PETRINDU - TĂMAȘA - CUZĂPLAC - ALMAȘU - BĂBIU - MESTEACĂNU DJ 108A, KM 2+800 - 37+616 com. ALMAȘU, CUZĂPLAC,
loc. PETRINDU, TĂMAȘA, CUZĂPLAC, ALMAȘU, BĂBIU, MESTEACĂNU
13 14/5/2020 COMUNA ȘĂRMĂȘAG SUPLIMENTARE DEBIT APĂ A LOC. LOMPIRT, COM. ȘĂRMĂȘAG, JUD. SĂLAJ com. ŞĂRMĂŞAG, BOCȘA,
loc. LOMPIRT, CÂMPIA
12 27/04/20 9:15:22 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109: LIM. JUD. CLUJ - DRAGU - HIDA (DN1G), KM 31+976 - 46+624 com. HIDA, DRAGU,
loc. HIDA, DRAGU
11 27/4/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109P: DN 1H - HALMĂȘD - CERÂȘA - COSNICIU DE JOS - IP - ZĂUAN BĂI - CAMĂR - LIM. JUD. SATU - MARE, KM 0+017- 24+065 com. HALMĂŞD, IP, CAMĂR,
loc. HALMĂŞD, CERÂȘA, COSNICIU DE SUS, COSNICIU DE JOS, IP, ZĂUAN BĂI, CAMĂR
10 27/4/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 110A: DN1F - GURUSLĂU - COȘEIU - LIM. JUD. SATU - MARE, KM 0+044 - 14+604 com. COȘEIU, HERECLEAN ,
loc. BADON, GURUSLĂU, COȘEIU, ARCHID
9 13/4/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 191E: DJ 108G - PECEIU -BĂNIȘOR - BAN - SÂG (DJ 191D), KM 0+012 - 11+290 com. CRASNA, BĂNIŞOR și SÂG,
loc. CRASNA, PECEIU, BĂNIŞOR, BAN și SÂG
8 3/3/2020 SC WALDON NETWORK SRL DESFIINȚARE REȚELE DE TELECOMUNICAȚII INUTILIZABILE PE DN1H, DN1G ȘI E81, JUDEȚUL SĂLAJ com. CRIȘENI, MIRȘID, SURDUC, HIDA, BĂLAN, ZIMBOR, SÂNMIHAIU ALMAȘULUI, ROMÂNAȘI și orașului JIBOU,
loc.
7 17/2/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191G: CRASNA (DJ 108G) - MARIN - VALCĂU DE JOS (DJ 191D) KM 0+000 - 11+615 com. CRASNA, VALCĂU DE JOS,
loc. CRASNA, MARIN, VALCĂU DE JOS
6 17/2/2020 SC WALDON NETWORK SRL DESFIINȚARE REȚELE DE TELECOMUNICAȚII INUTILIZABILE PE DJ108A, DJ108B, DJ108D, DJ109, JUDEȚUL SĂLAJ com. CRIȘENI, DOBRIN, SOMEȘ-ODORHEI, SĂLĂȚIG, SURDUC, CRISTOLȚ, GÂRBOU, CREACA, DRAGU și orașului JIBOU,
loc.
5 14/2/2020 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0914 ȘI SITE CL0641 - JUDEȚUL SĂLAJ com. MĂERIȘTE și orașul ȘIMLEU SILVANIEI,
loc.
4 14/2/2020 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0282 ȘI SITE CL0632 - JUDEȚUL SĂLAJ com. ŞĂRMĂŞAG, MĂERIȘTE,
loc. -
3 13/2/2020 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0691 ȘI SITE CL0261 - JUDEȚUL SĂLAJ com. MESEŞENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, CRASNA,
loc. -
2 11/2/2020 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE - ÎNTRE SITE CL0904 ȘI SITE CL0520 - JUDEȚUL SĂLAJ com. PERICEI și orașul ȘIMLEU SILVANIEI,
loc.
1 5/2/2020 SC RCS & RDS SA REALIZARE REȚEA SUBTERANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ PE TRONSONUL JIBOU - DEJ com. SURDUC, BĂBENI, CRISTOLȚ, LOZNA, ZALHA și orașul JIBOU,
loc. -


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2019

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
16 7/11/2019 COMUNA CRIŞENI " REACTUALIZARE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRIŞENI LOCALITĂȚILE CRIȘENI, GÂRCEIU ȘI CRISTUR-CRIȘENI, JUDEŢUL SĂLAJ" com. CRIŞENI, DOBRIN,
loc. CRIŞENI, GÂRCEIU, CRISTUR-CRIŞENI, DOBA
15 30.10.2019 10:50:29 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191G, CRASNA - MARIN - VALCĂU DE JOS, KM 0+000 - 11+615, JUDEȚUL SĂLAJ com. CRASNA, VALCĂU DE JOS,
loc.
14 22/10/2019 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN ALIMENTAREA CONSUMATORILOR DIN S-AXA PERICEI, MODERNIZARE PTA 4 ȘI INJECȚIE DE PUTERE ÎN LOCALITATEA PERICEI, JUDEȚUL SĂLAJ com. PERICEI, VÂRȘOLȚ,
loc.
13 16/10/2019 COMUNA ŞAMŞUD MODIFICARE SOLUȚIE LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 2/29.01.2019 - ÎNFIINŢAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE ŞAMŞUD ȘI VALEA POMILOR, JUD. SĂLAJ com. ŞAMŞUD, BOCȘA,
loc. ŞAMŞUD, VALEA POMILOR
12 9/10/2019 STC INVEST SRL EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE PROIECTAT SUBTERAN com. ZALĂU și comunei HERECLEAN,
loc. -
11 12/9/2019 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108A: BOGDANA - BUCIUMI - AGRIJ - ROMÂNAȘI (INTERSECȚIE CU DN 1F), KM 19+000 - 39+551 com. BUCIUMI, AGRIJ, TREZNEA, ROMÂNAȘI,
loc. BOGDANA, BUCIUMI, BODIA, AGRIJ, PĂUȘA, ROMÂNAȘI
10 9/9/2019 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DJ 108S, SECTOR ZALHA - BEZDED - CERNUC, KM 21+070 - 31+469 com. GÎRBOU, ZALHA ,
loc. -
9 4/9/2019 SC GREENGOLD ROMWOOD SRL REȚEA DE DRUMURI FORESTIERE ÎN TRUPUL DE PĂDURE IANICICĂU, JUDEȚUL SĂLAJ com. JIBOU și comuna CREACA,
loc. -
8 19/8/2019 JUDEŢUL SĂLAJ AMENAJARE ACCESE ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR PE DJ 109 E: LIM. JUD. CLUJ-FODORA-RUS, KM 17+000-28+320 com. GÂLGĂU, RUS,
loc. DOBROCINA, FODORA, CHIZENI, RUS
7 2/8/2019 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM ACCES C.M.I.D. DOBRIN com. CRIŞENI, DOBRIN,
loc. -
6 22/5/2019 COMUNA PLOPIȘ CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA PLOPIȘ, COMUNA PLOPIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ com. PLOPIŞ, BOGHIȘ,
loc. PLOPIŞ, BOZIEȘ
5 6/5/2019 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN ALIMENTAREA CONSUMATORILOR DIN S-AXA PERICEI, MODERNIZARE PTA 4 ȘI INJECȚIE DE PUTERE ÎN LOCALITATEA PERICEI, JUDEȚUL SĂLAJ com. PERICEI, VÂRȘOLȚ,
loc.
4 6/5/2019 JUDEŢUL SĂLAJ LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM - MOIGRAD ȘI AMENAJARE A COMPLEXULUI ARHEOLOGIC POROLISSUM - MOIGRAD com. CREACA și MIRȘID,
loc. JAC și MOIGRAD POROLISSUM
3 8/4/2019 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ com. ZALĂU și comunei HERECLEAN,
loc. -
2 8/4/2019 SC RCS & RDS SA REALIZARE REȚEA SUBTERANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂȚILE POPENI ȘI BREBI, BREBI ȘI MOIGRAD-POROLISSUM com. MIRŞID, CREACA,
loc. POPENI, MOIGRAD-POROLISSUM și BREBI
1 28/2/2019 S.C. BIO EURO MESEȘ S.R.L. ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE AFINE, CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE ŞI PROCESARE A FRUCTELOR ȘI REMIZĂ UTILAJE com. CRIȘENI, MIRȘID,
loc. -


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2018

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
19 28/12/2018 JUDEŢUL SĂLAJ ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD com. CREACA și MIRȘID,
loc. JAC și MOIGRAD POROLISSUM
18 26/11/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 com. ZALĂU, HERECLEAN, MIRŞID, NĂPRADEA, SĂLĂŢIG, CEHU SILVANIEI, DRAGU, SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, ZIMBOR, ROMÂNAŞI, BUCIUMI, BĂLAN, SURDUC, CRISTOLŢ, BĂBENI, VÎRŞOLŢ, HOROATU CRASNEI, BĂNIŞOR, CIZER, PERICEI, MĂERIŞTE, ŞĂRMĂŞAG, BOBOTA, NUŞFALĂU, BOGHIŞ, IP, HALMĂŞD, MARCA, ALMAŞU, FILDU DE JOS, CREACA, HIDA, MESEŞENII DE JOS, ŞIMLEU SILVANIEI, JIBOU, SOMEŞ ODORHEI, AGRIJ, LETCA, LOZNA, CRASNA, CAMĂR, CARASTELEC, VALCĂU DE JOS ,
loc. -
17 13/11/2018 CPL CONCORDIA, FILIALA CLUJ ROMÂNIA RELOCARE CONDUCTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI MEDIE PENTRU REABILITARE PODURI ȘI PODEȚE com. CEHU SILVANIEI și com. BENESAT,
loc. -
16 11/10/2018 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ SOMEŞ TISA CLUJ-NAPOCA AMENAJARE RÂU ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ com. HERECLEAN, BOCȘA,
loc. BADON, BOCȘA, BORLA
15 05/10/18 12:49:36 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108D: CRIŞENI (DN 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 com. CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂȚIG și orașul CEHU SILVANIEI,
loc. -
14 5/10/2018 COMUNA NĂPRADEA SUPLIMENTARE DEBIT DE APĂ A COMUNEI NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ com. SOMEȘ ODORHEI, NĂPRADEA,
loc. SOMEȘ ODORHEI, SOMEŞ-GURUSLĂU
13 3/8/2018 SC RCS & RDS SA REALIZARE REȚEA SUBTERANĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE CUCEU ȘI DOBRIN, PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE CATV, INTERNET ȘI TELEFONIE com. JIBOU și com. DOBRIN,
loc. CUCEU și DOBRIN
12 2/8/2018 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 109E: LOZNA - DN 1H(POD CIOCMANI), KM 49+350 - 62+782 com. BĂBENI, LOZNA, SURDUC,
loc.
11 14/6/2018 JUDEŢUL SĂLAJ AMENAJARE ACCESE PE DJ 109E: LIM. JUD. CLUJ - FODORA - RUS, KM 17+000-28+320 com. GÎLGĂU, RUS,
loc.
10 15/5/2018 COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (C.N.A.I.R.) AUTOSTRADA BRAȘOV - CLUJ - BORȘ, SECTOR 3B, SUBSECȚIUNEA 3B-3 POARTA SĂLAJULUI - ZALĂU KM 25+500 - KM 40+637 (EXCLUSIV TUNEL MESEȘ) com. ROMÂNAŞI, TREZNEA, MESEȘENII DE JOS și mun. ZALĂU,
loc. -
9 3/5/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU SISTEM DE AUTOMATIZARE A DISTRIBUȚIEI - MONTARE REANCLANȘATOARE ȘI SEPARATOARE TELECOMANDATE ÎN SF6 ÎN REȚELELE DE MEDIE TENSIUNE ALE SDEE ZALĂU, ETAPA 2018 com. HOROATU CRASNEI, SURDUC, BĂLAN, BOGHIȘ, HALMĂȘD, BUCIUMI, ALMAȘU, HIDA, MĂERIȘTE, PLOPIȘ oraș JIBOU și mun. ZALĂU,
loc. -
8 3/5/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU NORMALIZARE NIVEL DE TENSIUNE ÎN LOCALITATEA PANIC com. HERECLEAN, VÎRȘOLȚ,
loc.
7 4/4/2018 SC REGAL DIRECT SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ AGROPENSIUNE TURISTICĂ com. CRIŞENI și MIRȘID,
loc.
6 4/4/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE S-AXA 20KV CAMĂR ȘI RACORD CAMĂR 1, CAMĂR 2, CAMĂR 3, JUDEȚUL SĂLAJ com. CAMĂR, MARCA,
loc.
5 4/4/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE ȘI REGLEMENTARE LEA 20KV ȘĂRMĂȘAG - ȘIMLEU, JUD. SĂLAJ com. ŞĂRMĂŞAG, MĂERIȘTE,
loc.
4 9/3/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA MT AXA 20KV CEHU SILVANIEI - ZALĂU com. DOBRIN, CRIȘENI, SĂLĂȚIG și orașul CEHU SILVANIEI,
loc. -
3 27/2/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU NORMALIZARE NIVEL DE TENSIUNE ÎN LOCALITATEA HUTA (POIC), JUDEȚUL SĂLAJ com. BUCIUMI, HOROATU CRASNEI și CIZER ,
loc. -
2 12/2/2018 JUDEŢUL SĂLAJ PUNERE ÎN SIGURANȚĂ POD PESTE RÂUL SOMEȘ, PE DJ 108E, KM 1+630 com. NĂPRADEA, SOMEȘ ODORHEI,
loc.
1 12/2/2018 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DJ 108S, SECTOR ZALHA - BEZDED - CERNUC, KM 21+100 - 33+400 com. GÎRBOU, ZALHA ,
loc. -


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2017

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
25 3/11/2017 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DJ 109R, DN 1G (CHENDREA) - GĂLPÎIA - ROMITA (DJ 108A), KM 0+000-8+600 com. BĂLAN, ROMÂNAȘI,
loc. CHENDREA, GĂLPÎIA, ROMITA
24 23/10/2017 COMUNA BOCŞA FINALIZAREA REȚELELOR DE CANALIZARE ȘI APĂ POTABILĂ ÎN COMUNELE BOCȘA ȘI CHIEȘD, JUDEȚUL SĂLAJ com. BOCŞA,
loc. BOCȘA, BORLA, SĂLĂJENI, CÎMPIA, CHIEȘD, COLONIA SIGHETU SILVANIEI, SIGHETU SILVANIEI
23 17/10/2017 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. MENTENANŢĂ MAJORĂ LEA 220KV TIHĂU - BAIA MARE 3 com. SURDUC, BĂBENI, LETCA,
loc. TIHĂU, TURBUȚA, CIOCMANI, POIENIȚA, PIROȘA, CUCIULAT, LETCA, TOPLIȚA
22 9/10/2017 JUDEŢUL SĂLAJ DEZVOLTAREA FACILITĂȚILOR DESTINATE VIZITATORILOR ÎN COMPLEXUL ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD com. CREACA, MIRȘID,
loc. -
21 28/9/2017 JUDEŢUL SĂLAJ CONSOLIDARE DRUM PE DJ 109E LA KM: 62+200 - 62+650 (ZONA POD CIOCMANI - SECTOR CU ALUNECĂRI DE TEREN) com. SURDUC,
loc. -
20 25/9/2017 COMUNA ŞAMŞUD INFIINŢAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITAŢILE ŞAMŞUD SI VALEA POMILOR, JUD. SĂLAJ com. ŞAMŞUD, BOCȘA,
loc. ŞAMŞUD, VALEA POMILOR
19 11/9/2017 COMUNA MIRŞID REŢELE DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA MIRŞID, JUD. SĂLAJ com. MIRŞID și orașul JIBOU,
loc. MIRŞID, POPENI
18 11/9/2017 SC PRACTIC OIL SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE SORTARE, CONCASARE AGREGATE MINERALE BENESAT, JUD. SĂLAJ com. BENESAT și NĂPRADEA,
loc.
17 11/9/2017 COMUNA SOMEŞ ODORHEI ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SOMEŞ ODORHEI, JUD. SĂLAJ com. SOMEŞ ODORHEI ȘI ORAȘUL JIBOU,
loc. SOMEŞ ODORHEI, INĂU
16 7/9/2017 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109E: RUS - BUZAȘ - LOZNA, KM: 28+320 - 49+350 com. ILEANDA, RUS, LOZNA,
loc.
15 7/9/2017 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 110 MĂERIŞTE-DOH-DUMUSLĂU-CARASTELEC, KM:0+000-16+475 com. MĂERIŞTE, CARASTELEC,
loc. MĂERIŞTE, DOH, DUMUSLĂU, CARASTELEC
14 5/9/2017 C.N.C.F. "CFR" S.A. ELECTRIFICAREA ȘI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CLUJ NAPOCA - ORADEA - EPISCOPIA BIHOR com. ALMAŞU, CUZĂPLAC,
loc.
13 10/8/2017 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM 7+400 - 19+000 com. BUCIUMI,
loc. BOGDANA, HUTA
12 28/7/2017 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU CONSTRUIREA LEA/LES MT ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI ÎN ALIMENTARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE PENTRU CONSUMATORII ALIMENTAȚI DE PE S-AXA 20KV CRASNA - CIZER ȘI LEA 20KV ȘIMLEU ȘI LEA 20KV INTER 1 com. CIZER, SÎG ,
loc. -
11 12/7/2017 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU CONSTRUIREA LEA/LES MT ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI ÎN ALIMENTARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE PENTRU CONSUMATORII ALIMENTAȚI DIN LEA 20KV ȘIMLEU ȘI LEA 20KV MINA ZĂUAN com. CAMĂR, CARASTELEC,
loc. -
10 06.07.2017 8:30:46 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV CEHU - JIBOU com. SĂLĂȚIG, SOMEȘ-ODORHEI și orașul CEHU-SILVANIEI,
loc. -
9 22/6/2017 COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (C.N.A.I.R.) TUNEL RUTIER CU PROFIL DE AUTOSTRADĂ ÎN ZONA MESEȘ - STUDIU DE FEZABILITATE VARIANTA B com. ZALĂU și com. ROMÂNAȘI,
loc.
8 20/6/2017 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE LOCALITĂŢILE PECEIU ŞI HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ com. BĂNIŞOR, HOROATU CRASNEI ,
loc. PECEIU, HOROATU CRASNEI
7 20/6/2017 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE LOCALITĂŢILE CRASNA ŞI PECEIU, JUD. SĂLAJ com. CRASNA, BĂNIȘOR,
loc. CRASNA, PECEIU
6 20/06/17 9:22:57 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE LOCALITĂŢILE BAN ŞI MAL, JUD. SĂLAJ com. BĂNIŞOR, SÎG ,
loc. BAN, MAL
5 15/5/2017 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV HUEDIN com. ROMÂNAȘI, CREACA, AGRIJ, BUCIUMI, ALMAȘU, FILDU DE JOS și oraș JIBOU,
loc. -
4 15/5/2017 SC COMFRIG SRL SPOR DE PUTERE LA SALĂ DE EVENIMENTE CIUMĂRNA, COM. ROMÂNAȘI, JUD. SĂLAJ com. ROMÂNAŞI și mun. ZALĂU,
loc. CIUMĂRNA
3 27/4/2017 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV S-AXA VÎRȘOLȚ com. CRASNA, VÎRȘOLȚ,
loc. -
2 27.04.2017 15:12:58 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV BOBOTA com. BOBOTA, ȘĂRMĂȘAG,
loc. -
1 7/2/2017 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. MENTENANŢĂ MAJORĂ LEA 400 KV GĂDALIN - ROȘIORI com. GÎRBOU, SURDUC, NĂPRADEA, BENESAT, JIBOU,
loc. -


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2016

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
70 16/12/2016 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA SĂLAJULUI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNELE CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂŢIG ŞI MIRȘID DIN JUDEȚUL SĂLAJ com. CRIŞENI, DOBRIN, MIRȘID ŞI SĂLĂŢIG,
loc. -
69 24/11/2016 COMUNA CIUCEA MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA CIUCEA, JUDEȚUL CLUJ com. HOROATU CRASNEI, CIZER,
loc. -
68 12/9/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂȚI - STAȚIEDE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA CRIȘENI com. HERECLEAN, CRIȘENI,
loc. HERECLEAN, CRIȘENI
67 30/8/2016 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA SĂLAJULUI MODEERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNELE CRIŞENI, DOBRIN ŞI SĂLĂŢIG DIN JUDEȚUL SĂLAJ com. CRIŞENI, DOBRIN ŞI SĂLĂŢIG,
loc. -
66 23.08.2016 15:23:18 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂȚI - STAȚIEDE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA MARIN com. CRASNA, BĂNIȘOR,
loc. MARIN, BĂNIȘOR
65 18/8/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂȚI - STAȚIEDE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA PLOPIȘ com. PLOPIȘ, BOGHIȘ,
loc. PLOPIȘ, BOZIEȘ
64 6/6/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA SUBTERANĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE ZĂUAN ŞI CRIŞTELEC com. MĂERIŞTE, IP ,
loc. CRIŞTELEC, ZĂUAN
63 23/5/2016 HENDEA SANDU BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT ÎN CABLU SUBTERAN ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com. HERECLEAN,
loc. BADON
62 23/5/2016 S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ GSM com. DOBRIN,
loc. -
61 17/5/2016 SC WERK MINERALE SRL LUCRĂRI DE EXPLORARE A ZĂCĂMÂNTULUI DE NISIP SILICIOS, PERIMETRUL CLIŢ VEST BLOC 1A, COM. BĂBENI, JUD. SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. CLIŢ
60 11/5/2016 S.C. REGAL DIRECT S.R.L. ÎNTOCMIRE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ com. MIRŞID,
loc. -
59 11/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ ÎN LOCALITATEA MIRŞID com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
58 11/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELCTRONICE ÎN LOCALITATEA NADIŞ com. SĂLĂŢIG, CEHU SILVANIEI,
loc. DEJA, NADIŞ
57 11/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELCTRONICE ÎN LOCALITATEA SĂLĂŢIG com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG
56 11/05/16 13:01:38 S.F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" S.A. CLUJ-NAPOCA S.D.E.E. ZALĂU ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL TENSIUNE HALMĂŞD com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD
55 11/5/2016 S.F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" S.A. CLUJ-NAPOCA S.D.E.E. ZALĂU MODERNIZARE RACORDURI 20KV LA PE CEHU - OB.3 DELENI com. DOBRIN,
loc. DELENI
54 11/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELCTRONICE ÎN LOCALITATEA GIURTELECU ŞIMLEULUI com. MĂERIŞTE,
loc. GIURTELECU ŞIMLEULUI
53 3/5/2016 COMUNA SURDUC EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA TIHĂU com. SURDUC,
loc. TIHĂU
52 25/4/2016 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL ŞI STRĂZI ÎN COMUNA PERICEI, JUD. SĂLAJ com. PERICEI,
loc. PERICEI, BĂDĂCIN, SICI
51 25/4/2016 SALANKI JOSEF CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU EXPLOATARE AGRICOLĂ com. CRASNA,
loc. -
50 25/4/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE ŞUMAL ŞI CAMĂR com. MARCA, CAMĂR,
loc. ŞUMAL, CAMĂR
49 25.04.2016 10:03:05 S.F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" S.A. CLUJ-NAPOCA S.D.E.E. ZALĂU MODERNIZARE RACORDURI 20KV LA PE CEHU - OB.1 DOBRIN com. DOBRIN,
loc. DOBRIN
48 25/4/2016 SC BIO BLUEBERRY SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ CU SPAŢII DE CAZARE TEMPORARĂ ŞI MAGAZIE DE DEPOZITARE FRUCTE DE PĂDURE, LOC. NUŞFALĂU, JUD. SĂLAJ com. NUŞFALĂU,
loc. -
47 21/4/2016 COMUNA AGRIJ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA AGRIJ, JUDEŢUL SĂLAJ com. AGRIJ,
loc.
46 20/4/2016 COMUNA HALMĂŞD MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ŞI STRĂZI ÎN COMUNA HALMĂȘD, JUDEŢUL SĂLAJ com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD, CERIȘA, ALEUȘ, DRIGHIU
45 20/4/2016 COMUNA BUCIUMI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BUCIUMI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI, BODIA, BOGDANA şi SÎNGIORGIU DE MESEŞ
44 11/4/2016 COMPOSESORAT GORONAS CONSTRUIRE UMBRAR PENTRU ANIMALE com. MESEŞENII DE JOS,
loc. MESEŞENII DE SUS
43 11/4/2016 SC NYUSZIKA DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCŢII SRL ÎMPREJMUIRE ZONĂ DE EXPLOATARE com. ALMAŞU,
loc. -
42 7/4/2016 COMUNA GÎLGĂU ASFALTARE DRUM COMUNAL GURA VLĂDESEI (DN 1C) - DOBROCINA (DJ 109E), KM 0+400 - 0+911 com. GÎLGĂU,
loc. DOBROCINA
41 1/4/2016 S.C. REGAL DIRECT S.R.L. CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ com. MIRŞID,
loc. -
40 31/3/2016 COMUNA SÎG MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÎG com. SÎG,
loc. MAL, SÎG, SÎRBI, TUSA
39 31/3/2016 COMUNA LETCA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC28 LEMNIU - TOPLIŢA KM 0+550 - 1+877 com. LETCA,
loc. LEMNIU, TOPLIŢA
38 28/3/2016 COMUNA ŞĂRMĂŞAG AMENAJAREA DRUMURILOR DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG, MOIAD, LOMPIRT
37 25/3/2016 COMUNA ROMÂNAŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE, ÎN COMUNA ROMÂNAŞI, JUDEŢUL SĂLAJ com. ROMÂNAŞI,
loc. ROMÂNAŞI, PĂUŞA, POARTA SĂLAJULUI
36 24/3/2016 COMUNA BĂBENI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI, CIOCMANI, POENIŢA, PIROŞA ŞI CLIŢ
35 24/3/2016 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DC 58, TRONSON III, KM 3+680 - KM 9+181, COMUNA ZIMBOR, JUD.SĂLAJ com. ZIMBOR,
loc. DOLU, SÎNCRAIU ALMAŞULUI
34 21/3/2016 COMUNA ILEANDA REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA ILEANDA, JUDEŢUL SĂLAJ com. ILEANDA,
loc. DOLHENI, ŞASA, BIZUŞA BĂI, LUMINIŞU
33 21/3/2016 COMUNA NĂPRADEA MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES AGRICOLE ÎN COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. NĂPRADEA, CHEUD, TRANIŞ
32 21/3/2016 S.F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" S.A. CLUJ-NAPOCA S.D.E.E. ZALĂU MODERNIZARE RACORDURI 20KV LA PE CEHU - OB.2 MINEU com. SĂLĂŢIG,
loc. MINEU
31 21/3/2016 SC TORREBLANCA SRL BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. -
30 18/03/16 11:51:33 COMUNA ZALHA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE DE POMPARE ŞI TRATARE APĂ ÎN LOCALITATEA VÎRTEŞCA, COMUNA ZALHA, JUD. SĂLAJ com. ZALHA,
loc. -
29 9/3/2016 C.N.C.F. "CFR" S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ REPARAŢIE CAPITALĂ POD KM 77+450, FIR II, LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE, ÎNTRE STAŢIILE GÎLGĂU - ILEANDA com. GÎLGĂU,
loc. GLOD
28 8/3/2016 SC TERA MOIAD SRL PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ŞI STABILIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ PENTRU AMENAJARE FERMĂ BOVINE ÎN LOCALITATEA MĂERIŞTE com. MĂERIŞTE,
loc. -
27 2/3/2016 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 88, LAZURI-PREOTEASA com. VALCĂU DE JOS,
loc. LAZURI
26 02/03/16 11:40:15 MIHANŢA SAMUILĂ şi MIHANŢA ANICA CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI UTILITĂŢI com. MIRŞID,
loc.
25 2/3/2016 JUDEŢUL SĂLAJ CONSOLIDARE PODURI LA KM: 9+840 - 10+600, 13+408 PE DJ 108F, ŞIMLEU SILVANIEI-MOIAD com. MĂERIŞTE,
loc.
24 1/3/2016 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DJ 110 MĂERIŞTE-DOH-DUMUSLĂU-CARASTELEC, KM:0+000-16+475 com. MĂERIŞTE, CARASTELEC,
loc. MĂERIŞTE, DOH, DUMUSLĂU, CARASTELEC
23 29/2/2016 PETRE ROZALIA PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONĂ REZIDENŢIALĂ ŞI PENSIUNE AGROTURISTICĂ" ÎN LOCALITATEA RECEA COM. VÎRŞOLŢ com. VÎRŞOLŢ,
loc. -
22 29/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ AERIANĂ ÎN LOCALITĂŢILE VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS ŞI SUB CETATE com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUB CETATE
21 29/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE NUŞFALĂU ŞI BOGHIŞ com. NUŞFALĂU, BOGHIŞ,
loc.
20 29/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE BOGHIŞ ŞI VALCĂU DE JOS com. VALCĂU DE JOS, BOGHIŞ,
loc.
19 29/2/2016 SC TORREBLANCA SRL DESCHIDERE CARIERĂ PENTRU EXTRAGEREA RESURSELOR DE NISIP com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. -
18 26/2/2016 COMUNA MARCA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ REZERVOR STOCARE APĂ POTABILĂ PORŢ com. MARCA,
loc. -
17 18/2/2016 SZOBOSZLAI ATTILA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU EXPLOATAŢII AGRICOLE com. CARASTELEC,
loc. -
16 17/2/2016 SC NEON PRODUCT SRL EXECUTAREA UNUI FORAJ ÎN VEDEREA DESCOPERIRII APEI GEOTERMALE com. NUŞFALĂU,
loc. -
15 17/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE HALMĂŞD ŞI CERIŞA com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD, CERIŞA
14 16/2/2016 VINCZE ERZSEBET - LENKE PENTRU VINCZE ERZSEBET - LENKE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ com. CRASNA,
loc. -
13 5/2/2016 COMUNA CRASNA MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA, RATIN, HUSENI
12 4/2/2016 S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - INSTALAŢII DE UTILIZARE - REALIZARE COLOANĂ ÎNTRE BMPT-TD STAŢIE TELEFONIE CELULARĂ, LOC. CRISTOLŢ com. CRISTOLŢ,
loc. VĂLENI
11 4/2/2016 SC FDEE "EDTN" - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA 0,4 KV ŞI BRANŞAMENTE ZĂUAN com. IP,
loc. ZĂUAN
10 4/2/2016 S.F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" S.A. CLUJ-NAPOCA S.D.E.E. ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV ŞIMLEU - SUPLAC com. MĂERIŞTE, CARASTELEC, IP, NUŞFALĂU, MARCA, ŞIMLEU SILVANIEI,
loc. -
9 4/2/2016 SC MT & BS SRL DESCHIDERE EXPLOATARE NISIP ŞI PIETRIŞ ÎN PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE BOBOTA SUD com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. -
8 1/2/2016 COMUNA BĂBENI ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 29 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI, CIOCMANI
7 29/1/2016 S.F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" S.A. CLUJ-NAPOCA S.D.E.E. ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV ILEANDA ÎNTRE SS6430-STc0602-LUCRĂRI REALIZATE ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI, ILEANDA, LETCA ,
loc. -
6 20/1/2016 ROTARU ROMICĂ şi ROTARU DOINA CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN com. CRASNA,
loc. CRASNA
5 20/1/2016 SC VODAFONE ROMANIA SA AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. BERCEA
4 13/1/2016 S.C. ORTOS PROD S.R.L. ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU HALĂ PENTRU PRELUCRARE GRĂSIMI ANIMALE ŞI VEGETALE ŞI ANEXE com. HOROATU CRASNEI,
loc. -
3 8/1/2016 SC SMART-CONSTRUCT SRL PRIN HORVATH GHEORGHE LUDOVIC EXTRAGERE BALAST com. NĂPRADEA,
loc. TRANIŞ
2 7/1/2016 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU MODERNIZARE LEA 0,4 KV CRASNA com. CRASNA,
loc. CRASNA
1 7/1/2016 COMUNA ŞAMŞUD INFIINŢAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ŞAMŞUD, COMUNA ŞAMŞUD, JUD. SĂLAJ com. BOCŞA, ŞAMŞUD,
loc. ŞAMŞUD, VALEA POMILOR


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2015

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
171 28/12/2015 SC VODAFONE ROMANIA SA AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. ZALHA,
loc. -
170 24/12/2015 SC RCS & RDS SA STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE, ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI com. CREACA,
loc. -
169 21/12/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU MODERNIZARE S - AXA 20 KV ŞI RACORDURI BERCEA - SÎNTĂ MĂRIA com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. BERCEA, SÎNTĂ MĂRIA
168 11/12/2015 S.C. HEALTHY ENERGY S.R.L. ÎNFIINŢARE BALASTIERĂ PE INSULA TARLA 73 com. GÎLGĂU,
loc.
167 11/12/2015 COMUNA HERECLEAN REABILITARE DRUM COMUNAL DC7: GURUSLĂU - DIOŞOD - BOCŞIŢA, KM 4+500-7+600, COMUNA HERECLEAN, JUDEŢUL SĂLAJ com. HERECLEAN,
loc. GURUSLĂU, DIOŞOD, BOCŞIŢA
166 25/11/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE BOCŞA, CÎMPIA, LOMPIRT com. ŞĂRMĂŞAG, BOCŞA,
loc. LOMPIRT, BOCŞA, CÎMPIA
165 25/11/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE ILIŞUA ŞI GIURTELECU ŞIMLEULUI com. ŞĂRMĂŞAG, MĂERIŞTE,
loc. ILIŞUA, GIURTELECU ŞIMLEULUI
164 25/11/2015 COMUNA CRISTOLŢ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 48A, KM 0+000 - 5+240, COMUNA CRISTOLŢ, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRISTOLŢ,
loc. CRISTOLŢ, POIANA ONŢII
163 25/11/2015 ŢURCAŞ ALEXANDRA-IULIA P.F.A. RECONVERSIE - ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE POMICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE com. MESEŞENII DE JOS,
loc. -
162 25/11/2015 S.F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" S.A. CLUJ-NAPOCA S.D.E.E. ZALĂU MODERNIZARE S - AXA 20KV SFĂRAŞ com. CUZĂPLAC, ALMAŞU,
loc. TAMAŞA, PETRINDU şi PETRINZEL, JEBUCU
161 16/11/2015 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 com. ZALĂU, HERECLEAN, MIRŞID, NĂPRADEA, SĂLĂŢIG, CEHU SILVANIEI, DRAGU, SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, ZIMBOR, ROMÂNAŞI, BUCIUMI, BĂLAN, SURDUC, CRISTOLŢ, BĂBENI, VÎRŞOLŢ, HOROATU CRASNEI, BĂNIŞOR, CIZER, PERICEI, MĂERIŞTE, ŞĂRMĂŞAG, BOBOTA, NUŞFALĂU, BOGHIŞ, IP, HALMĂŞD, MARCA, ALMAŞU, FILDU DE JOS, CREACA, HIDA, MESEŞENII DE JOS, ŞIMLEU SILVANIEI, JIBOU, SOMEŞ ODORHEI, AGRIJ, LETCA, LOZNA, CRASNA, CAMĂR, CARASTELEC, VALCĂU DE JOS ,
loc. -
160 16/11/2015 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE CONSTRUIRE BAZIN ÎMBĂIERE OI com. BUCIUMI ,
loc. SÎNGEORGIU DE MESEŞ
159 16/11/2015 SC COR & GAB SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DEPOZIT FRIG ÎN LOCALITATEA ALEUŞ com. HALMĂŞD,
loc. -
158 16/11/2015 SC VODAFONE ROMANIA SA AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. GÎRBOU,
loc. SOLOMON
157 16/11/2015 COMUNA GÎRBOU CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA GÎRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ com. GÎRBOU,
loc. GÎRBOU
156 16/11/2015 COMUNA GÎRBOU ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GÎRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ com. GÎRBOU,
loc. GÎRBOU
155 11/11/2015 COMUNA VÎRŞOLŢ MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VÎRŞOLŢ, JUDEŢUL SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. VÎRŞOLŢ, RECEA
154 10/11/2015 JUDEŢUL SĂLAJ ZID DE PROTECŢIE LA STAŢIA DE TRANSFER CRASNA com. CRASNA,
loc. CRASNA
153 10/11/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV ŞĂRMĂŞAG - ŞIMLEU ŞI RACORD CRIŞTELEC com. MĂERIŞTE, ŞIMLEU SILVANIEI,
loc. CRIŞTELEC, GIURTELECU ŞIMLEULUI, MĂLĂDIA ŞI CEHEI
152 9/11/2015 COMUNA SÎG MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 84 KM. 0+000 - KM 0+950 ŞI STRADA "ŞES" com. SÎG,
loc. SÎG, SÎRBI
151 9/11/2015 CSOSZ-MORAR KAROLY şi CSOSZ-MORAR ANAMARIA LILIANA REABILITARE BALTĂ DE PESCUIT com. MIRŞID,
loc. -
150 9/11/2015 ILIEŞ CRISTINA-ANGELA şi soţul ILIEŞ IOAN-AUREL CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATARE, "BECI" ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com. CRIŞENI,
loc. CRISTUR-CRIŞENI
149 4/11/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE ŞĂRMĂŞAG, MOIAD, MĂERIŞTE com. ŞĂRMĂŞAG, MĂERIŞTE,
loc. ŞĂRMĂŞAG, MOIAD, MĂERIŞTE
148 4/11/2015 COMUNA BĂNIŞOR REACTUALIZAREA PLANURILOR URBANISTICE GENERALE P.U.G. ALE LOCALITĂŢILOR COMUNEI BĂNIŞOR com. BĂNIŞOR,
loc. BĂNIŞOR, BAN, PECEIU
147 21/10/2015 S.C. ORTOS PROD S.R.L. HALĂ PENTRU PRELUCRARE GRĂSIMI ANIMALE ŞI VEGETALE com. HOROATU CRASNEI,
loc. -
146 19/10/2015 COMUNA MIRŞID EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ COMUNA MIRȘID, JUDEȚUL SĂLAJ com. MIRŞID,
loc. MIRŞID, MOIGRAD POROLISSUM
145 19/10/2015 COMUNA MIRŞID ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA MIRŞID, JUD. SĂLAJ com. MIRŞID,
loc. MIRŞID, POPENI
144 19/10/2015 COMUNA SOMEŞ ODORHEI ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SOMEŞ ODORHEI, JUD. SĂLAJ com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. SOMEŞ ODORHE, INĂU
143 19/10/2015 COMUNA ŞIMIŞNA ÎNFIINŢARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE ŞIMIŞNA ŞI HĂŞMAŞ, COMUNA ŞIMIŞNA, JUDEŢUL SĂLAJ com. ŞIMIŞNA,
loc. ŞIMIŞNA
142 19/10/2015 COMUNA COŞEIU REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA COŞEIU, JUDEŢUL SĂLAJ com. COŞEIU,
loc. COŞEIU, ARCHID, CHILIOARA
141 19/10/2015 COMUNA ŞIMIŞNA ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE ŞIMIŞNA ŞI HĂŞMAŞ, COMUNA ŞIMIŞNA, JUDEŢUL SĂLAJ com. ŞIMIŞNA,
loc. ŞIMIŞNA
140 15/10/2015 SC TERA MOIAD SRL AMENAJAREA UNEI FERME DE BOVINE ÎN LOCALITATEA MĂERIŞTE com. MĂERIŞTE,
loc. -
139 15/10/2015 IGREŢ DORINA FLORINA ŞI SOŢUL IGREŢ ADRIAN CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ (MAGAZIE UNELTE AGRICOLE ŞI SPAŢIU DE ODIHNĂ TEMPORAR) ŞI ÎMPREJMUIRE com. MESEŞENII DE JOS,
loc. AGHIREŞ
138 15/10/2015 SC SABOU TECHNIK SRL ATELIER DE REPARAŢII CAMIOANE ŞI ÎMPREJMUIRE com. MESEŞENII DE JOS,
loc. AGHIREŞ
137 15/10/2015 SC VODAFONE ROMANIA SA AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. HIDA,
loc. -
136 15/10/2015 SC MIRGHIŞ & MAYER SRL EXTINDERE CARIERĂ PRIN DEFRIŞARE A SUPRAFEŢEI DE 9.950 MP com. MĂERŞTE,
loc. -
135 15/10/2015 COMUNA BĂLAN ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SATELE: BĂLAN, CHECHIȘ, CHENDREA ȘI GĂLPÎIA, COMUNA BĂLAN, JUDEȚUL SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. BĂLAN, CHECHIŞ, GĂLPÎIA ŞI CHENDREA,
134 5/10/2015 C.N.C.F. "CFR" S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ REABILITARE POD KM 93+386 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE com. ILEANDA,
loc. RĂSTOCI
133 5/10/2015 COMUNA VALCĂU DE JOS REŢEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE ŞI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA VALCĂU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE
132 5/10/2015 TUSAN CLAUDIA PENTRU TUSAN CLAUDIA P.F.A. CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATARE AGRICOLĂ com. MESEŞENII DE JOS,
loc. FETINDIA
131 30/9/2015 VINCZE ERZSEBET - LENKE PENTRU VINCZE ERZSEBET - LENKE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CONSTRUIRE SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ com. CRASNA,
loc. CRASNA
130 30/9/2015 COMUNA BĂLAN MODERNIZARE (CONSTRUIRE) DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA BĂLAN, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. BĂLAN, CHENDREA
129 25/9/2015 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 196: LIMITA JUD. SATU MARE - HOROATU CEHULUI - BENESAT, KM 28+000 - 28+900 - 36+080 - 43+150 com. BENESAT, CEHU SILVANIEI,
loc. -
128 25/9/2015 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108D: CRIŞENI (DN 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 com. CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂŢIG, CEHU SILVANIEI,
loc. -
127 18/9/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU REAMPLASARE LEA 20 KV ŞĂRMĂŞAG - ŞIMLEU , ZONA HALTA CFR ŞĂRMĂŞAG com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
126 17/9/2015 SC SALVATORE SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ VACI com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. -
125 16/9/2015 CHIRIŢĂ ELENA DIANA ŞI CHIRIŢĂ CRISTINA ÎMPREJMUIRE TEREN com. MIRŞID,
loc. -
124 16/9/2015 MAXIM FLORIN - RAUL CONSTRUIRE ADĂPOST DE ANIMALE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI UTILITĂŢI com. MIRŞID,
loc. MOIGRAD-POROLISSUM
123 16/9/2015 SC VODAFONE ROMANIA SA AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. LETCA,
loc. COZLA
122 11/9/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE MĂERIŞTE ŞI GIURTELECU ŞIMLEULUI com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE, GIURTELECU ŞIMLEULUI
121 11/9/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CEHEI, PUSTA ŞI CRIŞTELEC com. MĂERIŞTE, ŞIMLEU SILVANIEI,
loc. CRIŞTELEC, PUSTA, CEHEI
120 11/9/2015 SC FINAS CONSULTING SRL ÎMPREJMUIRE LIVADĂ com. DRAGU,
loc. DRAGU
119 4.9.2015 COMUNA BĂNIŞOR MODERNIZARE STRADA MALULUI (DC 84) DIN LOCALITATEA BAN, COMUNA BĂNIŞOR, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂNIŞOR,
loc. BAN
118 2/9/2015 S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU TELEFONIE CELULARĂ com. CRISTOLŢ,
loc. -
117 2/9/2015 SC DEMY-BROTHERS SRL ALMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE SORTARE ȘI CONCASARE BĂBENI com. BĂBENI,
loc. -
116 2/9/2015 COMUNA ALMAŞU AMENAJARE TRASEE TURISTICE ŞI MARKETING TURISTIC ÎN COMUNA ALMAŞU com. ALMAŞU,
loc. -
115 28/8/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU TRECERE LEA 20KV ÎN LES ŞI BUCLĂRI JT, ZONA INDUSTRIALĂ ZALĂU com. ZALĂU, HERECLEAN,
loc. PANIC
114 26/8/2015 SC BIBROKEM SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENSIUNE ŞI CRAMĂ ÎN LOCALITATEA CAMĂR com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
113 21/8/2015 COMUNA AGRIJ MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN COMUNA AGRIJ, JUDEŢUL SĂLAJ com. AGRIJ,
loc. AGRIJ, RĂSTOLŢU DEŞERT
112 21/8/2015 COMUNA ALMAŞU REABILITARE ŞI MODERNIZARE DC69 ŞI STRĂZI ÎN LOCALITATEA ALMAŞU, JUDEŢUL SĂLAJ com. ALMAŞU,
loc. ALMAŞU, PETRINZEL
111 21/8/2015 COMUNA CUZĂPLAC INTRODUCEREA CANALIZĂRII ŞI CONSTRUIREA UNEI STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA CUZĂPLAC, JUD. SĂLAJ com. CUZĂPLAC,
loc. CUZĂPLAC, TĂMAŞA, PETRINDU ŞI GĂLĂŞENI
110 21/8/2015 JUDEŢUL SĂLAJ LUCRĂRI DE CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM CU ALUNECĂRI DE TEREN PE DJ 108B, CERNUC - LIM. JUD. CLUJ, KM 20+000 com. GÎRBOU,
loc. CERNUC
109 17/8/2015 SC AUTOVEST TRANS SRL AMPLASARE STAŢIE DE BETOANE MOBILĂ com. IP,
loc. -
108 17.8.2015 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI DE LEMN PENTRU REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE CRASNA ŞI MARIN com. CRASNA,
loc. CRASNA, MARIN
107 13/8/2015 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI PERICEI, JUDEŢUL SĂLAJ com. PERICEI,
loc. PERICEI
106 12/8/2015 COMUNA ŞĂRMĂŞAG MODERNIZARE DRUMURI DE PE TERITORIUL COMUNEI ŞĂRMĂŞAG, JUDETUL SALAJ com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
105 12/8/2015 COMUNA HERECLEAN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA HERECLEAN, JUDEŢUL SĂLAJ com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN, GURUSLĂU
104 12/8/2015 COMUNA CRIŞENI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA CRIŞENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI, GÎRCEIU
103 12/8/2015 COMUNA DOBRIN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA DOBRIN, JUDEŢUL SĂLAJ com. DOBRIN,
loc. DOBRIN, DOBA, SÎNCRAIU SILVANIEI, VERVEGHIU
102 12/8/2015 COMUNA CHIEŞD MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
101 5/8/2015 COMUNA CARASTELEC MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA CARASTELEC, JUDEŢUL SĂLAJ com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC, DUMUSLĂU
100 5/8/2015 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VALCĂU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE SUS, PREOTEASA
99 5/8/2015 COMUNA SÎG MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 84 KM. 2+650 - KM 4+020 com. SÎG,
loc. MAL
98 4/8/2015 SC ORANGE ROMÂNIA SA AMPLASARE STAŢIE TELEFONIE MOBILĂ ŞI RACORD ELECTRIC com. POIANA BLENCHII,
loc. FĂLCUŞA
97 30/7/2015 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM 7+400 - 19+000 com. BUCIUMI,
loc. BOGDANA, HUTA
96 30.7.2015 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108A: BOGDANA - AGRIJ - ROMÂNAȘI (INTERSECȚIE CU DN 1F), KM 19+000 - 39+627 com. BUCIUMI, AGRIJ, ROMÂNAŞI,
loc. BUCIUMI, BOGDANA, BODIA, AGRIJ, PĂUŞA ŞI ROMÂNAŞI
95 30/7/2015 CHIŞ LEONTIN ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
94 29/7/2015 MITRE IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MODERNIZARE EXPLOATAŢIE POMICOLĂ ÎN SAT CĂLACEA, COM. GÎRBOU, JUD. SĂLAJ - ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE POMICOLĂ MĂR ECOLOGIC, BAZIN DE ACUMULARE, INSTALAŢIE DE IRIGARE, SISTEM ANTIGRINDINĂ ŞI ÎMPREJMUIRE com. gîrbou,
loc. -
93 29/7/2015 SC CRS VIALINA SRL RACORD APĂ DE IZVOR LA STAŢIA DE ÎMBUTELIERE ÎN LOCALITATEA CIZER, COMUNA CIZER, JUDEŢUL SĂLAJ com. CIZER,
loc. CIZER, PLESCA, PRIA
92 29/7/2015 COMUNA SĂLĂŢIG REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 16 KM 1+038 - 2+206 com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG, DEJA, NOŢIG, BULGARI, MINEU
91 29/7/2015 IANCHIŞ IOAN ŞI IANCHIŞ AURICA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. MIRŞID,
loc. -
90 27/7/2015 SC TERA MOIAD SRL AMENAJAREA UNEI FERME DE BOVINE ÎN LOCALITATEA MĂERIŞTE com. MĂERIŞTE,
loc. -
89 24/7/2015 MUREȘAN MARCEL-NICOLAE ȘI SOȚIA MUREȘAN DENISA CONSTRUIRE A DOUĂ ANEXE PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. HERECLEAN,
loc. -
88 16/7/2015 COMUNA SÎG MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÎG com. SÎG,
loc. MAL, SÎRBI, TUSA
87 15/7/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA CIZER, LOCALITĂȚILE CIZER ȘI PRIA com. CIZER,
loc. CIZER, PRIA
86 15/7/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA BĂNIȘOR, LOCALITĂȚILE PECEIU ȘI BĂNIȘOR com. BĂNIȘOR,
loc. BĂNIȘOR, PECEIU
85 8/7/2015 COMUNA CREACA ALIMENTAREA CU APĂ LOC. CIGLEAN, COMUNA CREACA com. CREACA,
loc. CIGLEAN
84 8/7/2015 SC DEMY-BROTHERS SRL EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, PERIMETRUL BĂBENI VEST, ALBIA MINORĂ A RÂULUI SOMEȘ, STAȚIE DE SORTARE, SPĂLARE ȘI CONCASARE AGREGATE MINERALE BĂBENI, COM. BĂBENI, JUD. SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. -
83 26/6/2015 BAKAI RENATA PENTRU BAKAI RENATA PFA ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. PERICEI,
loc. -
82 22/6/2015 JUDEŢUL SĂLAJ CONSOLIDARE VERSANT PE DJ 108F, CHIEȘD - LIM. JUD. SATU MARE, KM 27+700 - 29+500 com. CHIEȘD,
loc. CHIEȘD
81 15/6/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU MODERNIZARE RACORD 20KV POIANA ONŢII com. CRISTOLŢ,
loc. POIANA ONŢII
80 12/6/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSOANE DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE DIN COMUNA LETCA com. LETCA,
loc. CUCIULAT, LETCA, TOPLIȚA, LEMNIU
79 11/6/2015 COMUNA CREACA REFACERE ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN ANUL 2010, ÎN COMUNA CREACA, JUD. SĂLAJ com. CREACA,
loc. PRODĂNEŞTI, BORZA
78 3/6/2015 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 191D: VALCĂU DE JOS - FIZEŞ - SÎG, KM 10+800 - 19+200 com. VALCĂU DE JOS, SÎG,
loc. VALCĂU DE JOS, FIZEŞ, SÎG
77 3/6/2015 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109E: LIMITA JUDEŢ CLUJ - FODORA - RUS, KM 17+000 - 28+320 com. RUS, GÎLGĂU,
loc. RUS, CHIZENI, FODORA, DOBROCINA
76 3/6/2015 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110A: ARCHID - LIMITA JUDEŢ SATU MARE, KM 12+500 - 13+430 com. COŞEIU,
loc. ARCHID
75 3/6/2015 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109A: LIMITA JUDEŢ CLUJ - HĂŞMAŞ, KM 58+000 - 59+604 com. ŞIMIŞNA,
loc. HĂŞMAŞ
74 2.6.2015 COMUNA GÎLGĂU ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOC. BÎRSĂU MARE, COM. GÎLGĂU, JUD. SĂLAJ com. GÎLGĂU,
loc. FODORA, BÎRSĂU MARE
73 2/6/2015 ELECTRICA SDEE CLUJ ȘI SC AGROLEGUMICULA DRAGU SRL REPREZENTATE PRIN SC ELECTROGRUP SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ AGROLEGUMICOLĂ DRAGU com. DRAGU,
loc. -
72 2/6/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV ŞIMLEU - PERICEI com. ŞIMLEU SILVANIEI, PERICEI,
loc. -
71 25/5/2015 JUDEŢUL SĂLAJ BRANŞAMENT TRIFAZAT ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CASTRU MOIGRAD, COM. MIRŞID, JUD. SĂLAJ com. MIRŞID,
loc. MOIGRAD POROLISSUM
70 19/5/2015 CIURTE BOGDAN - COSMIN ŞI SOŢIA CIURTE ROXANA - DANIELA ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU RESTAURANT ŞI PENSIUNE com. ILEANDA,
loc. RĂSTOCI
69 19/5/2015 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE CONSTRUIRE UMBRAR PENTRU ANIMALE com. BĂNIŞOR,
loc. BAN
68 19/5/2015 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. MENTENANŢĂ MAJORĂ LEA 220KV TIHĂU - BAIA MARE 3 com. SURDUC, BĂBENI, LETCA,
loc. -
67 8/5/2015 SC ARCADA CON SRL EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, BALASTIERA SOMEŞ ARCADA com. SOMES ODORHEI,
loc. -
66 6/5/2015 SC VODAFONE ROMANIA SA AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. GÎRBOU,
loc. POPTELEAC
65 6/5/2015 SC VODAFONE ROMANIA SA AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. GÎRBOU,
loc. CERNUC
64 4/5/2015 BORA CORNEL - GHEORGHE ŞI BORA LINA -A DORINA CONSTRUIRE DOUĂ ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE com. HOROATU CRASNEI,
loc. -
63 22/4/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU MODERNIZARE LEA 20KV AGHIREŞ ÎNTRE SS 7100- SS 7170 com. HIDA,
loc. HIDA, RACÎŞ, BAICA
62 22/4/2015 JUDEŢUL SĂLAJ LUCRĂRI DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR PE DRUM JUDEŢEAN DJ 110A, GURUSLĂU - COŞEIU, KM 4+700 - 7+000 (SECTOR DE DRUM CU ALUNECĂRI DE TEREN) com. COŞEIU,
loc. COŞEIU
61 22/4/2015 JUDEŢUL SĂLAJ LUCRĂRI DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR PE DRUM JUDEŢEAN DJ 108B, CERNUC - LIM. JUD. CLUJ, KM 20+100 - 20+500 (SECTOR DE DRUM CU ALUNECĂRI DE TEREN) com. GÎRBOU,
loc. CERNUC
60 20/4/2015 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-SA AUTOSTRADA BRAŞOV - CLUJ - BORŞ, SECŢIUNEA 3B, TOPA MICĂ (CJ) - SUPLACU DE BARCĂU (SJ) (KM 0+000 - KM 80+054 - ÎNTRE KM 0+820 - KM 80+054, JUDEŢUL SĂLAJ com. CUZĂPLAC, ZIMBOR, SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, ROMÂNAŞI, TREZNEA, ZALĂU, MESEŞENII DE JOS, CRASNA, BOGHIŞ, NUŞFALĂU, IP, MARCA,
loc. -
59 15/4/2015 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI DE LEMN SUPORT REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE UILEACU ŞIMLEULUI ŞI GIURTELECU ŞIMLEULUI com. MĂERIŞTE,
loc. UILEACU ŞIMLEULUI, GIURTELECU ŞIMLEULUI
58 15/4/2015 SC TERRA FELICE SRL EXPLOATARE AGREGATE MINERALE PERIMETRUL CIOCMANI - SUD ALBIA MAJORĂ A RÂULUI SOMEŞ MAL STÂNG, COM. BĂBENI, JUD. SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. CIOCMANI
57 15/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COM. RUS, LOC. BUZAŞ com. RUS, ILEANDA,
loc. ILEANDA, PODIŞU, BUZAŞ
56 15/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COM. VALCĂU DE JOS, LOC. LAZURI com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, LAZURI
55 7.4.2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COM. ZIMBOR, LOC. SÎNCRAIU ALMAŞULUI com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR, SUTORU, SÎNCRAIU ALMAŞULUI
54 7/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COM. HOROATU CRASNEI, LOC. ŞEREDEIU com. HOROATU CRASNEI,
loc. HOROATU CRASNEI, ŞEREDEIU
53 7.4.2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COM. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, LOC. SÎNTĂ MĂRIA com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, SÎNTĂ MĂRIA
52 7/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COM. CREACA, LOC. BORZA com. CREACA,
loc. PRODĂNEŞTI, BORZA
51 7/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOC. COSNICIU DE SUS, JUD. SĂLAJ com. IP,
loc. IP, COSNICIU DE JOS, COSNICIU DE SUS
50 7/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOC. ŞUMAL, JUD. SĂLAJ com. MARCA,
loc. LEŞMIR, ŞUMAL
49 7/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOC. LEŞMIR, JUD. SĂLAJ com. MARCA,
loc. PORŢ, LEŞMIR
48 7/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOC. PORŢ, JUD. SĂLAJ com. MARCA,
loc. MARCA, PORŢ
47 7/4/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COM. SĂLĂŢIG, LOC. MINEU com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG, MINEU
46 7/4/2015 S.D.E.E. - ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV - STAŢIA SĂLAJ - JIBOU (STC 0206) com. MIRŞID, ZALĂU,
loc. MIRŞID, POPENI
45 30/3/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOC. DOH, JUD. SĂLAJ com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE, DOH
44 30/3/2015 MINISTERUL PENTRU SOCETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOC. SUB CETATE, JUD. SĂLAJ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUB CETATE
43 24/3/2015 S.D.E.E. - ZALĂU MODERNIZARE LEA 0,4 KV LA SD ZALĂU com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI
42 24.3.2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNELE RUS, GÎLGĂU, POIANA BLENCHII com. RUS, GÎLGĂU, POIANA BLENCHII,
loc. RUS, CHIZENI, FODORA, DOBROCINA, BÎRSĂU MARE, GLOD, GÎLGĂU, POIANA BLENCHII, GOSTILA
41 19/3/2015 COMUNA SĂLĂŢIG REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN SATELE SĂLĂŢIG, DEJA, NOŢIG, BULGARI, MINEU ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 14 KM 0+000 - 4+000 com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG, DEJA, NOŢIG, BULGARI, MINEU
40 19/3/2015 COMUNA BUCIUMI ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN SATUL BUCIUMI, COMUNA BUCIUMI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI
39 19/3/2015 COMUNA BUCIUMI ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN SATUL SÎNGIORGIU DE MESEŞ, COMUNA BUCIUMI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BUCIUMI,
loc. SÎNGIORGIU DE MESEŞ
38 19/3/2015 COMUNA BUCIUMI ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA SÎNGIORGIU DE MESEŞ, COMUNA BUCIUMI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BUCIUMI,
loc. SÎNGIORGIU DE MESEŞ
37 19/3/2015 COMUNA BUCIUMI ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BUCIUMI, COMUNA BUCIUMI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI
36 17/3/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNELE RUS, ILEANDA com. RUS, ILEANDA,
loc. BUZAŞ, PODIŞU, NEGRENI
35 17/3/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNELE RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA com. RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA,
loc. RUS, ŞIMIŞNA, HĂŞMAŞ, CEACA
34 17/3/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA LOZNA, SATELE CORMENIŞ ŞI VALEA LEŞULUI com. LOZNA,
loc. LOZNA, CORMENIŞ, VALEA LEŞULUI
33 11/3/2015 TOMA GRIGORE ŞI SOŢIA AURORA VARVARA ANEXĂ DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
32 10/3/2015 COMUNA TREZNEA REFACERE ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN ANUL 2010, ÎN COMUNA TREZNEA, JUD. SĂLAJ com. TREZNEA,
loc. TREZNEA, BOZNA
31 10/3/2015 COMUNA GÎRBOU MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 46: GÎRBOU - SOLOMON - BEZDED KM 4+200 - 7+625, JUDEŢUL SĂLAJ - (pentru obţinere finanţare) com. GÎRBOU,
loc. SOLOMON, BEZDED
30 2/3/2015 COMUNA CRIŞENI "CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRIŞENI REACTUALIZARE" JUDEŢUL SĂLAJ com. CRIŞENI, DOBRIN,
loc. CRIŞENI, GÎRCEIU, CRISTUR-CRIŞENI, DOBA
29 2/3/2015 SC RESIDO TRADE SRL AMPLASARE ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE AUTORIZAT A DOUĂ UTILAJE FIXE PENTRU TĂIERE A PIETREI, PE FUNDAŢII DIN BETON ŞI CONSTRUIRE BAZINE DE DECANTARE ŞI A UNUI ŞOPRON METALIC ÎNCHIS ÎN SOLUŢIE DEMONTABILĂ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
28 19.2.2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA RUS, SAT BUZAŞ com. RUS,
loc. BUZAŞ
27 19/2/2015 COMUNA BUCIUMI REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 70 BUCIUMI (DJ 108A) - RĂSTOLŢ, KM 0+000-6+000 com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI, RĂSTOLŢ
26 18/2/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA AERIANĂ ŞI SUBTERANĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN LOCALITĂŢILE DIN COMUNA CREACA com. CREACA,
loc. BREBI, CREACA, JAC, VIILE JACULUI, BRUSTURI, LUPOAIA, BORZA, PRODĂNEŞTI, CIGLEAN
25 18/2/2015 S.D.E.E. - ZALĂU ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL DE TENSIUNE SÎNPETRU ALMAŞULUI com. HIDA,
loc. SÎNPETRU ALMAŞULUI
24 18/2/2015 COMUNA GÎRBOU REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108S KM 26+200 - 31+520 COMUNA GÎRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ - FAZA D.A.L.I. (pentru obţinere finanţare) com. GÎRBOU,
loc. BEZDED, CERNUC
23 16/2/2015 BALLA ARPAD ŞI SOŢIA BALLA ELSABETA CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. CRASNA,
loc. -
22 16/2/2015 MUREŞAN IOAN ŞI SOŢIA MUREŞAN EUGENIA CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com. ROMÂNAŞI,
loc. -
21 16/2/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA AERIANĂ ŞI SUBTERANĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN LOCALITĂŢILE DIN COMUNA SOMEŞ ODORHEI com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. SOMEŞ ODORHEI, INĂU BÎRSA, DOMNIN, ŞOIMUŞ
20 16/2/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE DIN COMUNELE MESEŞENII DE JOS, CRASNA ŞI NUŞFALĂU com. MESEŞENII DE JOS, CRASNA, NUŞFALĂU,
loc. AGHIREŞ, MESEŞENII DE JOS, CRASNA, RATIN, HUSENI, NUŞFALĂU
19 16/2/2015 S.D.E.E. - ZALĂU DESCENTRALIZARE RED - INJECŢIE DE PUTERE STR. SĂLAJULUI, ŞĂRMĂŞAG, JUD. SĂLAJ com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
18 5/2/2015 SC RCS & RDS SA MONTARE FIBRĂ OPTICĂ ŞI STÂLPI DIN LEMN PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ com. CRASNA,
loc. CRASNA
17 5/2/2015 SC AGROLEGUMICULA DRAGU SRL CONSTRUIRE SERĂ ÎN COMUNA DRAGU, JUD. SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU
16 5/2/2015 SC FERMA POMICOLA DRAGU SRL CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂRESCĂ (ADĂPOST DE ANIMALE) ÎN COMUNA DRAGU, JUD. SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU
15 5/2/2015 COMUNA BĂBENI ASFALTARE DRUMURI COMUNALE DC29, DC26 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI, PIROŞA, POENIŢA, CIOCMANI, CLIŢ
14 3/2/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA MIRŞID LOCALITATEA MOIGRAD-POROLISSUM com. MIRŞID,
loc. MOIGRAD-POROLISSUM
13 3/2/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE DIN COMUNELE SURDUC, BĂBENI ŞI LETCA com. SURDUC, BĂBENI ŞI LETCA,
loc. TURBUŢA, BĂBENI, CIOCMANI, CUCIULAT
12 3/2/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - CLUJ NAPOCA MODERNIZARE LEA 20KV NĂDĂŞELU - SÎNCRAIU ALMAŞULUI com. ZIMBOR,
loc. SÎNCRAIU ALMAŞULUI
11 28/1/2015 COMUNA NĂPRADEA REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108E, KM: 13+000-17+580, COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ - obţinere finanţare com. NĂPRADEA,
loc. CHEUD
10 28/1/2015 COMUNA PERICEI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BĂDĂCIN ŞI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA PERICEI, COM. PERICEI, JUD. SĂLAJ com. PERICEI,
loc. BĂDĂCIN, PERICEI
9 26/1/2015 HENDEA SANDU CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE com. HERECLEAN,
loc. BADON
8 26/1/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL TENSIUNE BĂNIŞOR com. BĂNIŞOR,
loc. BĂNIŞOR
7 16/1/2015 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV COŞEI com. BOCŞA, ŞAMŞUD, COŞEIU,
loc. BOCŞA, VALEA POMILOR, COŞEIU, ARCHID
6 14/1/2015 S.N.T.G.N. TRANSGAZ MEDIAŞ S.A. MEDIAŞ REFACERE ÎMPREJMUIRE CU PANOURI PREFABRICATE DIN BETON LA ROBINET R141 LEMNIU com. LETCA,
loc. LEMNIU
5 12/1/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA SUBTERANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ ÎN LOCALITĂŢILE DIN COMUNELE CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂŢIG, BENESAT ŞI ORAŞUL CEHU SILVANIEI com. CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂŢIG, CEHU SILVANIEI, BENESAT,
loc. -
4 5/1/2015 TORGIE ANDREI-GABRIEL ŞI ALEXANDRA-MIHAELA CONSTRUIRE A DOUĂ ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com. MESEŞENII DE JOS,
loc. -
3 5/1/2015 SC SALVATORE SRL ÎNTOCMIRE PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL SATULUI MOIAD, PENTRU CONSTRUIRE FERMĂ VACI DE CARNE com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. -
2 5/1/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA SUBTERANĂ ŞI AERIANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ ÎN LOCALITĂŢILE CRIŞENI ŞI MIRŞID com. CRIŞENI, MIRŞID,
loc. -
1 5/1/2015 MOLDOVAN VASILE CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ com. BENESAT,
loc. -


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2014

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
130 11/12/2014 COMUNA ŞAMŞUD MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 4A ŞAMŞUD, LUNGIME 4,246 KM com. ŞAMŞUD,
loc. ŞAMŞUD
129 11/12/2014 COMUNA GÎLGĂU ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR DOBROCINA ŞI FODORA COMUNA GÎLGĂU, JUD. SĂLAJ com. GÎLGĂU,
loc. DOBROCINA, FODORA
128 11.12.2014 S.D.E.E. - ZALĂU PUNCT DE INJECŢIE DE PUTERE STR. SĂLAJULUI com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
127 11/12/2014 S.D.E.E. - ZALĂU RECONSTRUCŢIE ŞI BUCLARE REŢELE 20KV ŞĂRMĂŞAG com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
126 9.12.2014 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZINSTALARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ ORANGE, LOC. BĂBENI, JUD. SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
125 9/12/2014 S.D.E.E. - ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE ŞI MODERNIZARE LEA 0,4 KV ŞI BRANŞAMENTE SÎNPETRU ALMAŞULUI com. HIDA,
loc. SÎNPETRU ALMAŞULUI
124 8.12.2014 C.N.C.F. "CFR" S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ ELIMINARE PUNCT PERICULOS - APĂRARE MAL KM. 108+150- KM. 108+250 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
123 2/12/2014 SC PETRADOM SRL CONSTRUIRE MAGAZIE com. SĂLĂȚIG,
loc. -
122 25/11/2014 SC ORANGE ROMÂNIA SA DEZINSTALARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ ORANGE, LOC. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, JUD. SĂLAJ com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI
121 25/11/2014 FĂRCAŞ EMERIC ŞI SOŢIA FĂRCAŞ IULIANA OPERAŢIUNI NOTARIALE DE DEZMEMBRARE SERVITUTE DE TRECERE com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG
120 19/11/2014 BĂRNUŢIU OLGA ŞI IMRE VIORICA CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. NUŞFALĂU ,
loc. NUŞFALĂU
119 17/11/2014 S.C. HAIDU TRADING S.R.L. FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI 1950 CAPETE com. BENESAT,
loc. BIUȘA
118 17.11.2014 SC TERRA FELICE SRL AMENAJARE PISCICOLĂ com. BĂBENI,
loc. CIOCMANI
117 11/11/2014 SC AGROTURISM ARDELEANCA SRL FERMĂ DE CREŞTERE A TINERETULUI BOVIN PENTRU CARNE ȘI VACI DE LAPTE ÎN LOCALITATEA CHIEŞD, COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com. CHIEȘD,
loc. CHIEȘD
116 4/11/2014 COMUNA LOZNA REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA LOZNA, JUD. SĂLAJ com. LOZNA,
loc. LOZNA
115 4/11/2014 COMUNA LOZNA MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN COMUNA LOZNA, JUD. SĂLAJ com. LOZNA,
loc. LOZNA, PRELUCI
114 3.11.2014 BRAD EUGENIA OPERAŢIUNI NOTARIALE DE DEZLIPIRE ŞI IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE com. CUZĂPLAC,
loc. MIERŢA
113 3/11/2014 BRAD EUGENIA OPERAŢIUNI NOTARIALE DE DEZLIPIRE ŞI IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE com. CUZĂPLAC,
loc. MIERŢA
112 31/10/2014 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA PERICEI, LOCALITĂŢILE PERICEI, SICI ŞI BĂDĂCIN com. PERICEI,
loc. PERICEI, SICI ŞI BĂDĂCIN
111 31/10/2014 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA VÎRŞOLŢ, LOCALITĂŢILE VÎRŞOLŢ, RECEA ŞI RECEA MICĂ com. VÎRŞOLŢ,
loc. VÎRŞOLŢ, RECEA ŞI RECEA MICĂ
110 21/10/2014 MATE VASILE POARTĂ DE ACCES INCINTĂ com. SĂLĂŢIG,
loc. DEJA
109 20/10/2014 DEMJEN TAMAS-GABOR I.I. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENSIUNE LOMPIRT com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. LOMPIRT
108 20/10/2014 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU REPARAŢIE LEA 0,4 KV CRASNA- ZONA VIILOR com. CRASNA,
loc. CRASNA
107 15/10/2014 ROTARU ROMICĂ ŞI ROTARU DOINA REALIZARE ÎMPREJMUIRE com. CRASNA,
loc. CRASNA
106 15/10/2014 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA NĂPRADEA, LOCALITĂŢILE NĂPRADEA, CHEUD, TRANIŞ ŞI SOMEŞ-GURUSLĂU com. NĂPRADEA,
loc. NĂPRADEA, CHEUD, TRANIŞ, SOMEŞ-GURUSLĂU
105 10.10.2014 COMUNA LETCA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC28 LEMNIU - TOPLIŢA, KM 0+550 -1+265, COMUNA LETCA JUDEŢUL SĂLAJ com. LETCA,
loc. LEMNIU, TOPLIŢA
104 7/10/2014 FUNDAŢIA UMANITARĂ AGAPE REPREZENTATĂ PRIN MUREŞAN NICOLETA EXTINDERE REŢEA APĂ VAR - TIHĂU com. SURDUC,
loc. TIHĂU
103 7/10/2014 SC CRS VIALINA SRL CAPTARE ŞI ADUCŢIUNE APĂ DE IZVOR LA STAŢIA DE ÎMBUTELIERE ÎN LOCALITATEA CIZER, COMUNA CIZER, JUDEŢUL SĂLAJ com. CIZER,
loc. CIZER
102 29/9/2014 COMUNA SĂLĂŢIG REABILITARE ANEXĂ PRIMĂRIE, COMUNA SĂLĂŢIG, JUDEŢUL SĂLAJ com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG
101 29.9.2014 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109P, DH 1H - HALMĂŞD - CERIŞA - COSNICIU DE SUS - COSNICIU DE JOS KM 2+500 - 5+000, 10+000 - 11+300; com. IP, HALMĂŞD,
loc. CERIŞA, COSNICIU DE JOS
100 29/9/2014 HAIDU IOAN ŞI SOŢIA IULIANA EXTINDERE LOCUINŢĂ com. SĂLĂŢIG,
loc. NOŢIG
99 23/9/2014 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CIZER ŞI BĂNIŞOR com. CIZER, BĂNIŞOR,
loc. CIZER, BĂNIŞOR
98 22/9/2014 S.C. INSERCO RESURSE MINERALE S.A. LUCRĂRI DE EXPLOATARE NISIP ŞI PIETRIŞ com. NĂPRADEA,
loc. CHEUD
97 17/9/2014 S.D.E.E. - ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE GURA VLĂDESEI com. GÎLGĂU,
loc. GURA VLĂDESEI
96 12.9.2014 FIŢ AUREL ŞI SOŢIA FIŢ ADRIANA-VIOLETA ŞI MOLDOVAN ALEXANDRU ŞI SOŢIA MOLDOVAN SILVIA-MAGDALENA CONSTRUIRE ANEXĂ com. CUZĂPLAC,
loc. MIERŢA
95 12.9.2014 BOŞCA HORATIU - DAN CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ - ADĂPOST BOVINE ŞI UTILITĂŢI (BRANŞAMENT ELECTRIC) com. CUZĂPLAC,
loc. -
94 9/9/2014 SC MEDANA EGO A&D SRL CONSTRUIRE FABRICĂ DE PRODUSE LACTATE com. ROMÂNAŞI,
loc. -
93 4/9/2014 CRIŞAN VASILE TEODOR ŞI SOŢIA LILIANA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI
92 4/9/2014 COMUNA CAMĂR MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DC 101 CAMĂR - BALC ŞI POD PESTE VALEA CAMĂRULUI ÎN LOCALITATEA CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
91 29/8/2014 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE ŞI MODERNIZARE LEA 0,4KV BĂNIŞOR com. BĂNIŞOR,
loc. BĂNIŞOR
90 28/8/2014 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA "AMENAJARE VALEA POIANA ŞI AFLUENŢI", JUDEŢUL SĂLAJ com. GÎLGĂU, POIANA BLENCHII,
loc. -
89 26/8/2014 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CRASNA ŞI PECEIU com. CRASNA, BĂNIŞOR,
loc. CRASNA, PECEIU
88 22/8/2014 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU REPARAŢIE LEA 20KV AGHIREŞ ÎNTRE SS 7100- SS 7170 com. HIDA,
loc. HIDA, RACÎŞ, BAICA
87 19/8/2014 COZMUŢA DINU IOAN CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com. BĂBENI,
loc. CIOCMANI
86 13/8/2014 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108F: ŞIMLEU SILVANIEI - MOIAD, KM 4+200 - 16+100 com. Şimleu Silvaniei, SăRMĂŞAG, MĂERIŞTE,
loc.
85 8/8/2014 O.M.V. PETROM S.A. ZONA DE PRODUCŢIE I, BANAT- CRIŞANA REALIZAREA CONDUCTELOR DE ABUR AFERENTE SONDELOR DIN CLUSTERELE 8,8 10 com. MARCA ,
loc. LEŞMIR, ŞUMAL
84 1/8/2014 DRĂGAN GAVRIL CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. HALMĂŞD,
loc. ALEUS
83 31/7/2014 PUSOK FERENC - LEVENTE ŞI SOŢIA PUSOK ANGELA - GABRIELA ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ CU SPAŢII DE CAZARE TEMPORARĂ ŞI MAGAZIE DE DEPOZITARE FRUCTE DE PĂDURE com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
82 30/7/2014 SC ARCADA CON SRL AMENAJARE PISCICOLĂ com. SOMES ODORHEI,
loc. -
81 30/7/2014 COMUNA ZALHA "REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI" COM. ZALHA JUD. SĂLAJ com. ZALHA,
loc. VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI
80 24/7/2014 SC ORANGE ROMÂNIA SA INSTALARE CABLU SUBTERAN SI AERIAN IN INTRAVILANUL SI EXTRAVILANUL LOCALITATILOR MESESENII DE JOS, AGHIRES, MIRSID, MOIGRAD-POROLISSUM, BREBI, CREACA, LUPOAIA com. MESEŞENII DE JOS, MIRŞID, CREACA,
loc. -
79 24.7.2014 ROTARU ROMICĂ BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT com. CRASNA,
loc. CRASNA
78 24/7/2014 BUCUR MARINEL ŞI SOŢIA BUCUR RODICA MARIA CONSTRUIRE ŞOPRON PENTRU UTILAJE AGRICOLE com. ROMÂNAŞI,
loc. ROMÂNAŞI
77 21/7/2014 COMUNA FILDU DE JOS REABILITARE DRUM DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ "CĂRNUNAR" ÎN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com. FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE SUS
76 14.7.2014 RAŢ MIHAI ŞI SOŢIA RAŢ ERIKA ÎMPREJMUIRE IMOBIL com. CEHU SILVANIEI,
loc. ULCIUG
75 14/7/2014 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI DE LEMN PENTRU REŢEA FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE UILEACU ŞIMLEULUI ŞI CRIŞTELEC com. MĂERIŞTE,
loc. UILEACU ŞIMLEULUI, CRIŞTELEC
74 14/7/2014 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ŞI SUPRATERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE MESEŞENII DE JOS ŞI MESEŞENII DE SUS com. MESEŞENII DE JOS,
loc. MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS
73 14/7/2014 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI ŞI REALIZARE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE AGHIREŞ ŞI FETINDIA com. MESEŞENII DE JOS,
loc. FETINDIA, AGHIREŞ
72 10/7/2014 COMUNA LETCA ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI LETCA, CU SATELE: CUCIULAT, COZLA ŞI CIULA com. LETCA,
loc. CUCIULAT, COZLA, CIULA
71 10/7/2014 CORHA CORNEL LOCUINŢĂ FAMILIALĂ Dp+P com. CUZĂPLAC,
loc. TĂMAŞA
70 10/7/2014 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU REPARAŢIE LEA 20KV ST. SĂLAJ - JIBOU (STC 0206 CUCEU) com. ZALĂU, MIRŞID,
loc. -
69 8/7/2014 SC SALVATORE SRL CONSTRUIRE FERMĂ CREŞTERE VACI DE CARNE com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. -
68 2/7/2014 SC TECO MOIAD SRL MODERNIZARE FERMĂ DE VACI CU LAPTE com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
67 1/7/2014 SC ELECTRICA SA - SDEE - SUCURSALA ZALĂU REPARAŢIE RACORD 20KV POIANA ONŢII com. CRISTOLŢ,
loc. POIANA ONŢII
66 30/6/2014 COMUNA MIRŞID ÎNFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ DE APĂ ÎN SATELE FIRMINIŞ ŞI POPENI, COMUNA MIRŞID, JUDEŢUL SĂLAJ com. MIRŞID,
loc. FIRMINIŞ, POPENI
65 20/6/2014 SC INSERCO SRL BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT CABINA POARTA ŞI ILUMINAT DE INCINTĂ com. ALMAŞU,
loc. ALMAŞU
64 16/6/2014 SC SAGRES SRL EXTINDERE LEC 0,4 KV ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC TRITAZAT com. CRASNA,
loc. CRASNA
63 10/6/2014 COMUNA IP "AMENAJARE VALE IP PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, COMUNA IP", JUD. SĂLAJ com. IP,
loc. IP, ZĂUAN BĂI
62 2.6.2014 SC DENSAL RIPARAZIONI SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE INTRAVILAN SAT MĂERIŞTE, CU DESTINAŢIA ZONĂ PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE / DEPOZITARE com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
61 2/6/2014 COMUNA SOMEŞ-ODORHEI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN LOCALITĂŢILE BÎRSA, DOMNIN ŞI ŞOIMUŞ, COMUNA SOMEŞ-ODORHEI, JUDEŢUL SĂLAJ com. SOMEŞ-ODORHEI,
loc. BÎRSA, DOMNIN, ŞOIMUŞ
60 28/5/2014 R.N.P. ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ SĂLAJ MODERNIZARE DRUM FORESTIER VALEA IAZULUI com. PLOPIŞ, VALCĂU DE JOS,
loc. -
59 27/5/2014 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 17: BULGARI (DJ 108D) - DOMNIN, KM 0+000-2+000, JUDEŢUL SĂLAJ com. SĂLĂŢIG,
loc. BULGARI, DOMNIN
58 27.5.2014 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DC 14: DJ 108D - DEJA - NOŢIG - DJ 108A, KM 4+000-9+050, JUDEŢUL SĂLAJ com. SĂLĂŢIG,
loc. DEJA, NOŢIG
57 27/5/2014 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DC 9: SĂLĂŢIG - MINEU, KM 2+000-5+640, JUDEŢUL SĂLAJ com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG, MINEU
56 27/5/2014 FĂRCAŞ FLORIAN REALIZARE BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN com. BOCŞA,
loc. BOCŞA
55 27/5/2014 SZILAGYI-BIRTA RAUL ŞI SOŢIA ANAMARIA BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT ÎN CABLU SUBTERAN com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
54 27/5/2014 COMUNA CRASNA MODERNIZARE DRUM COMUNAL ŞI ULIŢE ÎN LOCALITĂŢILE CRASNA ŞI RATIN, L= 7520 M, COMUNA CRASNA, JUDE'UL SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA, RATIN
53 27/5/2014 COMUNA BOBOTA ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI BOBOTA, SATELE BOBOTA ŞI DERŞIDA, ÎN COMUNA BOBOTA, JUDEŢUL SĂLAJ com. BOBOTA,
loc. BOBOTA, DERŞIDA
52 23/5/2014 COMUNA BĂLAN REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE: BĂLAN, CHECHIŞ, GÎLGĂU ALMAŞULUI, GĂLPÎIA ŞI CHENDREA, COMUNA BĂLAN, JUD. SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. BĂLAN, CHECHIŞ, GÎLGĂU ALMAŞULUI, GĂLPÎIA ŞI CHENDREA,
51 23/5/2014 COMUNA GÎRBOU MODERNIZARE DC 45: GÎRBOU-POPTELEAC-CĂLACEA KM 0+000-7+000, COMUNA GÎRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ com. GÎRBOU,
loc. GÎRBOU, POPTELEAC, CĂLACEA
50 23/5/2014 COMUNA DRAGU MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 53: DRAGU - ADALIN, KM 0+000 - 4+000, COMUNA DRAGU, JUDEŢUL SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU, ADALIN
49 20.5.2014 COMUNA MARCA MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MARCA, JUDEŢUL SĂLAJ com. MARCA,
loc. MARCA
48 20/5/2014 COMUNA MARCA ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 93 MARCA - CERIŞA com. MARCA,
loc. MARCA
47 20/5/2014 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110E NUŞFALĂU - PLOPIŞ - FĂGETU - LIM. JUD. BIHOR KM: 0+000 - 18+470 com. NUŞFALĂU, PLOPIŞ,
loc. NUŞFALĂU, PLOPIŞ, FĂGETU
46 20/5/2014 BLAJ IOAN ŞI BLAJ ELENA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (GRAJD DE ANIMALE) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com. HIDA,
loc. -
45 12/5/2014 COMUNA FILDU DE JOS SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APĂ POTABILĂ PENTRU LOCALITĂŢILE FILDU DE MIJLOC ŞI FILDU DE SUS, JUDEŢUL SĂLAJ com. FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE MIJLOC, FILDU DE SUS
44 12.5.2014 JUDEŢUL SĂLAJ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DEPOZIT DEŞEURI NECONFORME CRIŞENI com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI
43 12.5.2014 SISE "ELECTRICA TRANSILVANIA NORD" AISE - ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE GURA VLĂDESEI com. GÎLGĂU,
loc. GURA VLĂDESEI
42 12/5/2014 GUDEA RAUL - CĂTĂLIN CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
41 8/5/2014 COMUNA SURDUC MODERNIZARE DOUĂ DRUMURI COMUNALE: DC47: SOLONA-TEȘTIOARA, KM 5+200-8+480, DC 22A: DN 1H-PASARELA SOMEȘ, KM 0+000-0+830 com. SURDUC,
loc. SURDUC, SOLONA, TEȘTIOARA
40 8/5/2014 COMUNA GÎLGĂU REABILITARE ŞI MODERNIZARE DC32, GLOD (DN1C) - CHIZENI, KM 0+000 - 2+000, JUD. SĂLAJ com. GÎLGĂU,
loc. GLOD, CHIZENI
39 8/5/2014 COMUNA RUS REABILITARE DRUM COMUNAL DC 35: RUS-FÎNTÎNELE RUS, KM 0+000-4+200, JUDEŢUL SĂLAJ com. RUS,
loc. RUS, FÎNTÎNELE RUS
38 8/5/2014 COMUNA CRISTOLŢ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC47, KM 8+480 - 12+980, JUD. SĂLAJ com. CRISTOLŢ,
loc. VĂLENI
37 8/5/2014 COMUNA CRISTOLŢ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC48, KM 0+000 - 4+000, JUD. SĂLAJ com. CRISTOLŢ,
loc. MUNCEL, CRISTOLŢ
36 8/5/2014 COMUNA AGRIJ ASFALTARE DRUM: DC 72-BAZA SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA AGRIJ, L= 1350 M, JUDEŢUL SĂLAJ com. AGRIJ,
loc. AGRIJ
35 8/5/2014 COMUNA ALMAŞU ASFALTARE DRUM COMUNAL DC61, ALMAŞU - ŢĂUDU, KM 0+000 - 8+500, COMUNA ALMAŞU, JUD. SĂLAJ com. ALMAŞU,
loc. ALMAŞU, ŢĂUDU
34 6/5/2014 POP ELENA-MARIA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD
33 6/5/2014 COMUNA LETCA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC26 LETCA ŞOIMUŞENI com. LETCA,
loc. LETCA, CIULA, COZLA, ŞOIMUŞENI
32 6/5/2014 COMUNA CUZĂPLAC MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 57 DN 1G - RUGINOASA, KM 0+0,00 - 8+0,00 ŞI STRĂZI ÎN INTRAVILANUL COMUNEI CUZĂPLAC, JUDEŢUL SĂLAJ com. CUZĂPLAC,
loc. RUGINOASA
31 5/5/2014 COMUNA BOCŞA ASFALTARE DRUM COMUNAL DC2 - KM 3+000 - 5+390 com. BOCŞA,
loc. SĂLĂJENI
30 25/4/2014 F.D.E.E. ELECTRICA T.R.N. - S.D.E.E. ZALĂU MODERNIZARE BRANŞAMENTE BĂBENI com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
29 17/4/2014 SC VODAFONE ROMANIA SA DEZAFECTARE STAŢIE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com. CREACA,
loc. BORZA
28 15/4/2014 SC AGROTURISM ARDELEANCA SRL PLAN URBANISTIC ZONAL " FERMĂ DE CREŞTERE A TINERETULUI BOVIN PENTRU CARNE ȘI VACI DE LAPTE" ÎN LOC. CHIEŞD, COM. CHIEŞD, JUD. SĂLAJ com. CHIEŞD,
loc. -
27 15/4/2014 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PECEIU ALIMENTARE CU APĂ A PĂŞUNILOR DIN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BĂNIŞOR, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂNIŞOR,
loc. PECEIU
26 14/4/2014 COMUNA GÎLGĂU "LUCRĂRI DE AMENAJARE A CURSURILOR DE APĂ NECADASTRATE DIN COMUNA GÎLGĂU JUDEŢUL SĂLAJ" com. GÎLGĂU,
loc. -
25 14/4/2014 ASOCIAŢIA DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARĂ A BAZINULUI VĂII AGRIJULUI "POD PESTE VALEA RĂSTOLŢ PE DRUMUL RĂSTOLŢU-CĂTUNUL PET, JUDEŢUL SĂLAJ" DIN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE DRUM ÎNTRE LOCALITĂŢILE RĂSTOLŢ-AGRIJ-PĂUŞA-POARTA SĂLAJULUI" com. BUCIUMI,
loc. RĂSTOLŢ
24 11/4/2014 SC CZELL & DAN SRL ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL " EXTINDERE INTRAVILAN SAT HERECLEAN, ZONA TODUŢ, CU DESTINAŢIA ZONĂ PT. UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEPOZITARE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE " com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
23 2/4/2014 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ IN COMUNA ZIMBOR, JUD. SĂLAJ com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR, SÎNCRAIU ALMAŞULUI, SUTORU
22 1/4/2014 ASOCIAŢIA COMUNELOR BOROD, PLOPIŞ ŞI AUŞEU MODERNIZARE DRUMURI VICINALE STR. MĂGURII ŞI STR. CUTII ÎN COMUNA PLOPIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ în cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 162 ÎN COMUNA BOROD, JUDEŢUL BIHOR ŞI DRUMURI VICINALE STR. MĂGURII ŞI STR. CUTII ÎN COMUNA PLOPIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ" com. PLOPIŞ,
loc. FĂGETU
21 31/3/2014 COMUNA SOMEŞ ODORHEI REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE BÎRSA ŞI DOMNIN, COMUNA SOMEŞ ODORHEI, JUD. SĂLAJ com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. BÎRSA, DOMNIN
20 28/3/2014 O.M.V. PETROM S.A. ZONA DE PRODUCŢIE I, BANAT- CRIŞANA FORAJUL ŞI ECHIPAREA SONDELOR 25H,12H,11H,10H,102E, CULOAR DE LUCRU ŞI DRUM DE ACCES com. MARCA ,
loc. LEŞMIR
19 28/3/2014 GÎTMAN ALIN-COSMIN ŞI SOŢIA GÎTMAN IOANA ELENA CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
18 18/3/2014 COMUNA AGRIJ ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR RĂSTOLŢU-DEŞERT ŞI AGRIJ com. AGRIJ,
loc. AGRIJ, RĂSTOLŢU-DEŞERT
17 17/3/2014 CIURTE BOGDAN COSMIN CONSTRUIRE RESTAURANT ÎN LOC. RĂSTOCI, JUD. SĂLAJ com. ILEANDA,
loc. RĂSTOCI
16 17/3/2014 S.C. CONTRUCŢII MONTAJ S.A. LUCRĂRI DE FORARE ŞI EXCAVARE NECESARE EXPLOATĂRILOR DE BALASTIERĂ com. CREACA,
loc. -
15 10/3/2014 SATMARI GLIGOR ŞI SOŢIA SATMARI MARIA-VIORICA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
14 10/3/2014 SC DI.PI.DI.S CRISTINA SRL BAR ŞI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE com. SURDUC,
loc. -
13 10/3/2014 CRISTUŢ FLORIN-IOAN ŞI SOŢIA CRISTUŢ ALINA-GABRILELA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ com. CRASNA,
loc. MARIN
12 4/3/2014 SC C & I CERTCON SRL REGIM DE CONSTRUIBILITATE com. ALMAŞU,
loc. SFĂRAŞ
11 10/2/2014 TATAR SIMONA CLAUDIA PENTRU TATAR SIMONA CLAUDIA P.F.A. PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE FERMĂ OVINE com. SĂLĂŢIG,
loc. -
10 7/2/2014 SC HAIDU TRADING SRL PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI-1950 CAPETE, COM. BENESAT, JUD. SĂLAJ com. BENESAT,
loc. -
9 5/2/2014 SC BIBROKEM SRL, SZOBOSZLAI NANDOR ŞI BARTHA BELA TIBOR PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONĂ RECREATIVĂ ŞI AGREMENT ÎN COM. CAMĂR com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
8 4/2/2014 SC LITHOS INDUSTRIAL MINERALS SRL EXPLOATARE PRIN LUCRĂRI MINIERE A TUFULUI INDUSTRIAL DIN PERIMETRUL BADON com. BOCŞA,
loc. -
7 4/2/2014 GĂLPÂIAN AVRAM VASILE ŞI SOŢIA REBEGEL ELENA CONSTRUIRE PESCĂRIE (BAZINE ŞI IAZURI), ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI UTILITĂŢI com. CREACA,
loc. VIILE JACULUI
6 24/1/2014 SC RCS & RDS SA MONTARE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
5 24/1/2014 JUDEŢUL SĂLAJ POD PESTE VALEA CRASNEI PE DJ 110B, KM 25+016 ÎN LOCALITATEA DERŞIDA com. BOBOTA,
loc. DERŞIDA
4 14/1/2014 COMUNA CRIŞENI REACTUALIZAREA PLANURILOR URBANISTICE GENERALE P.U.G. ALE LOCALITĂŢILOR COMUNEI CRIŞENI com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI, CRISTUR-CRIŞENI, GÎRCEIU
3 16/1/2014 SC COMCRIS ENERGY SRL RACORDAREA LA SEN A CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CEF 20 MW SC COMCRIS ENERGY SRL com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
2 13/1/2014 COMUNA CIZER ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CIZER, SAT CIZER com. CIZER,
loc. CIZER
1 9/1/2014 SC RCS & RDS SA MONTARE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ com. MIRȘID,
loc. MIRȘID


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2013

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
96 18/12/2013 SC CÂMPEANU TUR SRL PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONĂ DE AGREMENT ȘI RECREERE ÎN LOCALITATEA GLOD-COMUNA GÎLGĂU" com. GÎLGĂU,
loc. GLOD
95 18/12/2013 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI PENTRU REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE LOMPIRT ŞI ILIŞUA com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. LOMPIRT, ILIŞUA
94 3.12.2013 COMUNA ROMÂNAȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE COMUNA ROMÂNAȘI com. ROMÂNAȘI,
loc. -
93 2/12/2013 FĂRCAȘ FLAVIA-ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CIZER com. CIZER,
loc. CIZER
92 2/12/2013 SZOBOSZLAI NANDOR CONSTRUIRE BAZĂ RECREATIVĂ ÎN LOCALITATEA CAMĂR, JUD. SĂLAJ com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
91 2/12/2013 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 191C: NUȘFALĂU - CRASNA - ZALĂU - CREACA com. NUȘFALĂU, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, MIRȘID, CREACA,
loc. NUȘFALĂU, HUSENI, RATIN, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, AGHIREȘ,MOIGRAD, BREBI, CREACA
90 28/11/2013 COMUNA FILDU DE JOS ÎNFIINŢARE ŞI AMENAJARE DE TRASEE TURISTICE ŞI TEMATICE ÎN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com. FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE SUS
89 28/11/2013 SC AGROLEGUMICOLA DRAGU SRL ÎNFIINŢAREA UNEI FERME DE LEGUME ÎN COMUNA DRAGU, JUD. SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU
88 27/11/2013 SC RESIDO TRADE SRL ACTUALIZARE EXPLOATARE CARIERĂ PENTRU OBȚINERE AVIZE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
87 13/11/2013 COMUNA MIRŞID EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ COMUNA MIRȘID, JUDEȚUL SĂLAJ com. MIRŞID,
loc. MIRŞID, MOIGRAD
86 13/11/2013 SC TEHNOSTRADE SRL DESFIINȚARE ORGANIZARE DE ŞANTIER CU STAŢIE PENTRU PRODUCEREA MIXTURILOR ASFALTICE com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
85 8/11/2013 COMUNA MIRŞID MODERNIZARE ȘI AMENAJARE "BAZĂ SPORTIVĂ" ÎN COMUNA MIRȘID com. MIRŞID,
loc. -
84 1/11/2013 ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A PĂȘUNILOR DIN COMUNA SÎG, JUDEŢUL SĂLAJ com. SÎG,
loc. SÎG
83 1/11/2013 NEGREAN VASILE ÎMPREJMUIRE TEREN AGRICOL EXTRAVILAN CU STÂLPI DIN BETON (FĂRĂ FUNDAȚIE) CU PLASĂ ZINCATĂ com. CRASNA,
loc. CRASNA
82 25/10/2013 COMUNA BUCIUMI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 70A BUCIUMI (DJ 108A)-SÎNGIORGIU DE MESEȘ, KM 0+525-5+121 com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI, SÎNGIORGIU DE MESEȘ
81 25/10/2013 COMUNA CREACA EXTINDERE REȚEA COMUNA CREACA, CU RACORD JIBOU-PRODĂNEȘTI com. CREACA,
loc. PRODĂNEȘTI
80 23/10/2013 COMUNA GÎLGĂU EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE PUBLICĂ, LOC. GURA VLĂDESEI com. GÎLGĂU,
loc. GURA VLĂDESEI
79 9/10/2013 COMUNA HALMĂŞD MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN LOCALITĂȚILE HALMĂȘD, ALEUȘ, CERIȘA ȘI DRIGHIU, COMUNA HALMĂŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD, ALEUȘ, CERIȘA, DRIGHIU
78 3/10/2013 SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA AMPLASARE STAŢIE DE BAZĂ GSM - COSMOTE com. BĂLAN,
loc. GÎLGĂU ALMAȘULUI
77 25/9/2013 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-SA MONTARE STÂLP PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PARCARE BĂBENI PE DN 1H ZALĂU - RĂSTOCI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
76 20/9/2013 LAKATOS DENISA ESTERA CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE com. SURDUC,
loc. SURDUC
75 20/9/2013 JIMBOREAN FLORICA ADĂPOST DE ANIMALE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN com. ROMÂNAȘI,
loc. PĂUȘA
74 9/9/2013 ROTARU ROMICĂ CONSTRUIRE BECI, ȘOPRON MULTIFUNCȚIONAL, WC USCAT ȘI ÎMPREJMUIRE com. CRASNA,
loc. CRASNA
73 9/9/2013 MĂRIEȘ NICOLAE MIRCEA CONSTRUIRE ȘOPRON MULTIFUNCȚIONAL, ÎMPREJMUIRE ȘI WC USCAT com. CRASNA,
loc. CRASNA
72 9/9/2013 SC EMIX MAR SRL CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI CABINĂ POARTĂ com. ROMÂNAŞI,
loc. ROMÂNAŞI
71 3.9.2013 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DC 58 ZIMBOR - DOLU DE LA KM 1+600 LA KM 5+300 ÎN COMUNA ZIMBOR, JUD.SĂLAJ com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR,DOLU
70 30/8/2013 S.D.E.E. ELECTRICA SA- ZALĂU REPARAȚIE LEA 0,4 KV BĂBENI - BRANȘAMENTE com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
69 30/8/2013 S.D.E.E. ELECTRICA SA- ZALĂU MODERNIZARE LEA 0,4 KV BĂBENI com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
68 30/8/2013 SC FERMA POMICOLA DRAGU SRL AMENAJAREA TERENURILOR CU LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI LIVEZI DE POMI FRUCTIFERI ȘI EXTINDEREA SUPRAFEȚELOR PENTRU LEGUMICULTURĂ ÎN LOCALITATEA DRAGU, JUDEȚUL SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU
67 28/8/2013 FEHER I. ISTVAN PFA ÎNFIINȚARE BAZĂ ACTIVITĂȚI RECREAȚIONALE com. CRASNA,
loc. CRASNA
66 27/8/2013 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎN COMUNA MIRȘID com. MIRȘID,
loc. MIRȘID, POPENI
65 27/8/2013 SZILAGYI-BIRTA RAUL ŞI SOŢIA ANAMARIA MAGAZIE PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. MIRȘID,
loc. MIRȘID
64 27/8/2013 COMUNA BĂLAN ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SATELE: BĂLAN, CHECHIȘ, CHENDREA ȘI GĂLPÂIA COMUNA BĂLAN, JUDEȚUL SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. BĂLAN, CHECHIŞ, CHENDREA ȘI GĂLPÎIA
63 20/8/2013 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. CHIEȘD,
loc. CHIEȘD
62 13/8/2013 SIMA GEORGE MARIAN, SIMA CRISTIAN ZAHARIE ŞI SIMA MAGDALENA ALIPIRE TEREN com. SURDUC,
loc. SURDUC
61 12/8/2013 TOMA GRIGORE ŞI SOŢIA AURORA MAGAZIE PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. MIRȘID,
loc. MIRȘID
60 12/8/2013 O.M.V. PETROM S.A. ZONA DE PRODUCŢIE I, BANAT- CRIŞANA FORAJUL ŞI ECHIPAREA SONDELOR NR.10H,11H,12H,16H,17H,102E SUPLAC(WELLPAD 8), DRUM DE ACCES ŞI CULOAR DE LUCRU com. MARCA ,
loc. LEŞMIR
59 7/8/2013 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA ZIMBOR, JUD. SALAJ com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR, SINCRAIU ALMASULUI, SUTORU
58 5/8/2013 S.C. INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL ÎNFIINŢARE CENTRU DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE ÎN CONSTRUCŢII com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR
57 1/8/2013 SC GRAMI FINCA SRL DESCHIDERE BALASTIERĂ CHEUD com. NĂPRADEA,
loc. CHEUD
56 1/8/2013 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZARE DRUM DE ACCES ŞI EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞUAI com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS
55 1/8/2013 COMUNA PERICEI REABILITARE DRUM DE EXPLOATARE AGRICOLĂ TARINA DE JOS, COMUNA PERICEI, JUD.SĂLAJ com. PERICEI,
loc. PERICEI
54 1/8/2013 COMUNA CARASTELEC MODERNIZARE DRUM AGRICOL DE EXPLOATAŢIE DOHIAGY "DRUMUL VINULUI" com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
53 26/7/2013 COMUNA SURDUC INTRODUCEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TIHĂU, COM. SURDUC, JUD. SĂLAJ com. SURDUC,
loc. SURDUC
52 26/7/2013 COMUNA SURDUC INTRODUCEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TIHĂU, COM. SURDUC, JUD. SĂLAJ com. SURDUC,
loc. TIHĂU
51 26/7/2013 COMUNA SURDUC INTRODUCEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA SOLONA, COM. SURDUC, JUD. SĂLAJ com. SURDUC,
loc. SOLONA
50 26.7.2013 COMUNA SURDUC INTRODUCEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BRÎGLEZ, COM. SURDUC, JUD. SĂLAJ com. SURDUC,
loc. BRÎGLEZ
49 26/7/2013 COMUNA SURDUC INTRODUCEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA CRISTOLȚEL, COM. SURDUC, JUD. SĂLAJ com. SURDUC,
loc. CRSTOLȚEL
48 26/7/2013 COMUNA SURDUC MODERNIZARE DOUĂ DRUMURI COMUNALE: DC47: SOLONA-TEȘTIOARA, KM 5+200-8+050, DC 22A: DN 1H-PASARELA SOMEȘ, KM 0+000-0+830 com. SURDUC,
loc. SURDUC, SOLONA, TEȘTIOARA
47 19/7/2013 RADU MIHAI-VASILE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. MIRȘID,
loc. MIRȘID
46 17/7/2013 COMUNA BĂLAN MODERNIZARE (CONSTRUIRE) DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA BĂLAN, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. GÎLGĂU ALMAŞULUI, CHECHIŞ, BĂLAN, GĂLPÎIA, CHENDREA
45 16/7/2013 SC ECO PIG FARM SRL PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCI, 800 LOCURI com. DOBRIN,
loc. DOBRIN
44 16/7/2013 SC ECO PIG FARM SRL CONSTRUIRE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCI, 800 LOCURI com. DOBRIN,
loc. DOBRIN
43 9/7/2013 S.C.BECHTEL INTERNATIONAL INC. SRL AUTOSTRADA BRAȘOV-BORȘ, SECTOR 3C: SUPLACU DE BARCĂU-BORȘ; DESFIINȚARE PARȚIALĂ BAZĂ DE PRODUCȚIE PORȚ, COMUNA MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ com. MARCA,
loc. PORȚ
42 5.7.2013 TĂMĂȘAN IOAN-VASILE ȘI SOȚIA IULIANA-SIMONA CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN com. MIRȘID,
loc. MIRȘID
41 27/6/2013 SC TELL VIL SRL ÎNFIINȚARE FERMĂ CAI PENTRU SPORTURI RECREATIVE com. SURDUC, BĂBENI,
loc. SURDUC, CLIȚ
40 26.6.2013 SC BADRALEXI SRL ANEXĂ EXPLOATARE AGRICOLĂ-ADĂPOST ANIMALE com. HIDA,
loc. HIDA
39 26/6/2013 COMUNA MIRŞID BRANŞAMENT PENTRU SPORIREA DEBITULUI DE APĂ POTABILĂ ÎN SISTEMUL DE APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII MIRŞID ŞI EXTINDERE ÎN ZONA SUD com. MIRŞID, CRIŞENI,
loc. -
38 20/6/2013 SC ANAVOLT SRL PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA CRASNA com. CRASNA,
loc. CRASNA
37 20/6/2013 SC TAMARAVOLTAGE SRL PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA SĂLĂȚIG - LOC. MINEU com. SĂLĂȚIG,
loc. MINEU
36 20/6/2013 COMUNA CIZER REABILITARE DRUM COMUNAL DC78 CIZER-PRIA KM: 0+000 - 4+500 com. CIZER,
loc. CIZER, PRIA
35 7/6/2013 S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A. SUCURSALA D.R. CLUJ AMPLASARE PILONET LESTAT H=11M , SHELTER ŞI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU ACTIVITĂŢI DE TELECOMUNICAŢII (RADIOCOMUNICAŢII) com. HOROATU CRASNEI,
loc. ŞEREDEIU
34 5/6/2013 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. CHIEȘD,
loc. CHIEȘD
33 5/6/2013 SC RESTLAND SRL COMLEX DE AGREMENT AGAPE com. MESEȘENII DE JOS,
loc. AGHIREȘ
32 3/6/2013 SC SALVATORE SRL PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPAŢII UNITATE DE DEPOZITARE CEREALE ÎN LOC. MĂERIŞTE com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
31 28.5.2013 SC INSERCO SRL EXTRAGERE NISIP ŞI PIETRIŞ com. CIZER,
loc. CIZER
30 20/5/2013 ASOCIAŢIA ROAD RUNNER "TRASEE CICLOTURISM SOMEŞ-CHIOAR" - MONTAREA DE MARCAJE TURISTICE, PANOURI INFORMATIVE ŞI AMPLASAREA DE BĂNCUŢE ŞI FOIŞOARE com. NĂPRADEA, SOMEŞ ODORHEI,
loc. NĂPRADEA, CHEUD TRANIŞ, VĂDURELE, SOMEŞ GURUSLĂU, SOMEŞ ODORHEI, DOMNIN, ŞOIMUŞ;
29 17/5/2013 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PE STÂLPI ELECTRICA ÎN COMUNA SURDUC com. SURDUC,
loc. SURDUC, TIHĂU, TURBUŢA
28 17/5/2013 SC TEHNOSTRADE SRL ORGANIZARE DE ŞANTIER CU STAŢIE PENTRU PRODUCEREA MIXTURILOR ASFALTICE com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
27 22/4/2013 GHILEA MIRCEA DANIEL CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS
26 20/4/2013 COMUNA HOROATU CRASNEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77 ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEŢUL SĂLAJ com. HOROATU CRASNEI,
loc. HOROATU CRASNEI, ŞEREDEIU
25 20/4/2013 PĂDUREAN VASILE ŞI PĂDUREAN MARIANA CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
24 3/4/2013 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎN COMUNA HALMĂŞD com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD, CERIŞA, ALEUŞ ŞI DRIGHIU
23 1/4/2013 GIURGIU RAMONA-IUSTINA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ (MAGAZIE UNELTE) com. SURDUC,
loc. TIHĂU
22 27/3/2013 COMUNA BĂBENI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂŢILE BĂBENI ŞI CIOCMANI, COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI, CIOCMANI
21 25/3/2013 SC SMART-CONSTRUCT SRL PRIN HORVATH GHEORGHE LUDOVIC AMENAJARE PISCICOLĂ com. NĂPRADEA,
loc. TRANIŞ
20 25/3/2013 FĂRCAŞ FLORIAN CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com. BOCŞA,
loc. BOCŞA
19 20/3/2013 JUDEŢUL SĂLAJ ORGANIZARE DE ŞANTIER LA STAŢIA DE TRANSFER SURDUC ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAL AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com. SURDUC,
loc. SURDUC
18 18.3.2013 COMUNA FILDU DE JOS ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI FILDU DE JOS, CU SATELE: TETIȘU ŞI FILDU DE JOS -ETAPA II, JUDEŢUL SĂLAJ com. FILDU DE JOS,
loc. TETIȘU, FILDU DE JOS
17 4/3/2013 CHIŞ GABRIEL VLAD ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, ÎMPREJMUIRE, DRUM DE INCINTĂ ŞI ACCESE TEREN com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ILIŞUA
16 4/3/2013 COMUNA LETCA CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC com. LETCA,
loc. LETCA
15 4/3/2013 SC SMART-CONSTRUCT SRL PRIN HORVATH GHEORGHE LUDOVIC EXTRAGERE PIETRIŞ com. NĂPRADEA,
loc. TRANIŞ
14 4/3/2013 COMUNA VALCĂU DE JOS REŢEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE ŞI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA VALCĂU DE JOS, JUD. SĂLAJ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE
13 26/2/2013 COMUNA CAMĂR MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN LOCALITATEA CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
12 20/2/2013 SC AGROLEGUMICOLA DRAGU SRL ÎNFIINŢAREA UNEI FERME DE LEGUME ÎN COMUNA DRAGU, JUD. SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU
11 6.2.2013 SC RCS & RDS SA AMPLASARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA (3G) ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
10 6/2/2013 LAPOŞ GLIGORE AMENAJARE BAZIN NATURAL, ANEXE EXPLOATAŢIE ŞI ÎMPREJMUIRE com. BOCŞA,
loc. BOCŞA
9 4/2/2013 MAIOR ANDREI CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
8 24/1/2013 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DC 58, TRONSON III, KM 3+680 - KM 9+200, COMUNA ZIMBOR, JUD.SĂLAJ com. ZIMBOR,
loc. DOLU, SÎNCRAIU ALMAŞULUI
7 18/1/2013 SC CASA SOMEŞANĂ SRL ÎNFIINŢARE CRESCĂTORIE DE VÂNAT "CASA SOMEŞANĂ" PENTRU SPECIILE CERB LOPĂTAR, MUFLON ŞI PORC MISTREŢ com. GÎLGĂU,
loc. GÎLGĂU
6 16/1/2013 SC RANDRA MILK SRL FERMĂ REPRODUCŢIE SUINE com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG
5 10/1/2013 LAPOŞ GLIGORE AMENAJARE BAZIN NATURAL DE IRIGAŢII PENTRU FERMĂ LEGUMICOLĂ ŞI DENDROLOGICĂ, ANEXE EXPLOATAŢIE ŞI ÎMPREJMUIRE com. BOCŞA,
loc. BOCŞA
4 10/1/2013 COMUNA LETCA ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI LETCA, CU SATELE: CUCIULAT, COZLA ŞI CIULA com. LETCA,
loc. CUCIULAT, COZLA, CIULA
3 10/1/2013 COMUNA CARASTELEC MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A DRUMULUI COMUNAL DC 100 CARASTELEC-CAMĂR, LUNGIME 2770 M, COMUNA CARASTELEC, JUDEŢUL SĂLAJ com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
2 9/1/2013 SC TECO MOIAD SRL MODERNIZARE FERMĂ DE VACI CU LAPTE com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
1 9/1/2013 SC TOP INSERV UTILAJE SRL ADĂPOST PENTRU ÎNGRĂŞAREA SUINELOR com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2012

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
122 19/12/2012 SC VIŢI-MIŢI FARM SRL CONSTRUIRE FERMĂ VIŢEI ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢII CRISTUR-CRIŞENI com. CRIŞENI,
loc. CRISTUR-CRIŞENI
121 17/12/2012 SC AGROLEGUMICULA DRAGU SRL ÎNFIINŢAREA UNEI FERME DE LEGUME, AMENAJARE DREN-BAZIN DE COLECTARE, SERĂ ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN COM. DRAGU com. DRAGU,
loc. DRAGU
120 17/12/2012 SC FERMA POMICOLA DRAGU SRL ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE FERMĂ DE POMI FRUCTIFERI, ACUMULARE, DEPOZIT ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN COM. DRAGU com. DRAGU,
loc. DRAGU
119 17/12/2012 SC TEXTILA ROMAT SA ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE com. DRAGU,
loc. DRAGU
118 17/12/2012 SC MIRGHIŞ & MAYER SRL DESCHIDERE CARIERĂ DE PIATRĂ, LA SUPRAFAŢĂ, PRIN SCOATEREA TEMPORARĂ DIN FONDUL FORESTIER A SUPRAFEŢEI DE 9.500 MP, ÎN DEALUL MĂGURA, COM MĂERIŞTE, JUD. SĂLAJ com. MĂERŞTE,
loc. UILEACU ŞIMLEULUI
117 13.12.2012 COMUNA HIDA EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HIDA, LOCALITATEA SÎNPETRU ALMAŞULUI, JUD. SĂLAJ com. HIDA,
loc. SÎNPETRU ALMAŞULUI
116 7.12.2012 COMUNA GÎRBOU ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GÎRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ com. GÎRBOU,
loc. GÎRBOU
115 7/12/2012 COMUNA GÎRBOU CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA GÎRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ com. GÎRBOU,
loc. GÎRBOU
114 4/12/2012 SC VEGFERO-FARM SRL PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI CU LAPTE" com. SOMEŞ-ODORHEI,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
113 4/12/2012 SC ENERGY PROVIDER SRL FORAJE GEOTEHNICE ÎN ZONA LOCALITĂŢILOR SURDUC, BĂBENI, BENESAT, SOMEŞ-ODORHEI, LETCA, LOZNA, ILEANDA, RUS, GÎLGĂU, ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com. SURDUC, BĂBENI, BENESAT, SOMEŞ-ODORHEI LETCA, LOZNA, ILEANDA, RUS, GÎLGĂU,
loc. -
112 4/12/2012 DEMJEN TAMAS-GABOR I.I. PLAN URBANISTIC ZONAL "PENSIUNE TURISTICĂ ELIZABETH ŞI SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI RECREAŢIONALE", LOC. LOMPIRT, COM. SĂRMĂŞAG com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. LOMPIRT
111 4/12/2012 NEGREA NICOLAE CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATARE AGRICOLĂ com. ZIMBOR,
loc. CHENDREMAL
110 21/11/2012 COMUNA CRIŞENI ÎNFIINŢARE SPAŢII PUBLICE DE RECREERE ŞI ACHIZIŢIE UTILAJE ÎN COMUNA CRIŞENI, JUD. SĂLAJ com. CRIŞENI,
loc. CRISTUR-CRIŞENI
109 20/11/2012 COMUNA SÎNMIHAIU ALMAŞULUI ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 55 SÎNMIHAIU ALMAŞULUI - SÎNTĂ MĂRIA, TRONSON 1+420 - 2+620, COMUNA SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, JUDEŢUL SĂLAJ com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI ,
loc. SÎNTĂ MĂRIA
108 20/11/2012 SDEE ZALĂU REPARAŢII LEA 20KV SURDUC, ÎNTRE STC 0501 ŞI SS 6550 com. SURDUC, CRISTOLŢ, GÎRBOU,
loc. CRISTOLŢEL, MUNCEL, CRISTOLŢ, SOLOMON
107 14/11/2012 COMUNA BENESAT MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN COMUNA BENESAT, JUDEŢUL SĂLAJ com. BENESAT,
loc. BENESAT, ALUNIŞ, BIUŞA
106 14/11/2012 JUDEŢUL SĂLAJ AMENAJARE TORENT PE DRUMUL DJ 108A: DN1F, ROMÂNAŞI-BENESAT com. BENESAT,
loc. ALUNIŞ
105 14/11/2012 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE TELEFONIE MOBILĂ, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com. MESEŞENII DE JOS,
loc. AGHIREŞ
104 14/11/2012 SC REHI SRL EXTINDERE P.U.Z. SC REHI SRL com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
103 14/11/2012 GORGAN FLORICA CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ (MAGAZIE LEGUME FRUCTE) com. ŞĂRMĂŞAG, BOBOTA,
loc. ŞĂRMĂŞAG, BOBOTA
102 9/11/2012 COMUNA CARASTELEC REALIZARE REŢEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CARASTELEC, COM. CARASTELEC, JUD. SĂLAJ com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
101 5/11/2012 SC PRIANU FERM SRL CONSTRUIRE FERMĂ PENTRU CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A PORCILOR com. CRIŞENI ,
loc. CRIŞENI
100 31.10.2012 SC CARIERE ALMAŞ SRL DESCHIDERE BALASTIERĂ com. BĂLAN,
loc. CHECHIŞ
99 25/10/2012 COMUNA CIZER REABILITARE DRUM COMUNAL DC78 CIZER-PRIA, KM 0+000-4+500, JUDEŢUL SĂLAJ com. CIZER,
loc. CIZER, PRIA
98 25/10/2012 JUDEŢUL SĂLAJ ORGANIZARE DE ŞANTIER LA STAŢIA DE TRANSFER SÎNMIHAIU ALMAŞULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAL AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI ,
loc. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI
97 22/10/2012 COMUNA PERICEI BRANŞAMENT PENTRU SPORIREA DEBITULUI DE APĂ DIN SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A LOCALITŢII PERICEI com. PERICEI, ŞIMLEU SILVANIEI,
loc. -
96 15/10/2012 SC CRAPTON SRL AMENAJARE ANEXE CAMPING, LOC. BOZIEŞ, NR.81, COM. BOGHIŞ, JUD. SĂLAJ com. BOGHIŞ,
loc. BOZIEŞ
95 3/10/2012 JUDEŢUL SĂLAJ ORGANIZARE DE ŞANTIER LA STAŢIA DE TRANSFER CRASNA ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAL AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA
94 3/10/2012 COMUNA CRASNA SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MARIN ŞI EXTINDERI SISTEM DE CANALIZARE ŞI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA CRASNA, COM. CRASNA, JUD. SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA, MARIN
93 2/10/2012 COMUNA DRAGU ÎNBUNATATIREA REŢELEI DE DRUMURI ÎN COMUNA DRAGU, JUDEŢUL SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU,UGRUŢIU,VOIVODENI, FÎNTÎNELE
92 1/10/2012 SC SOLAR FIELD DOI SRL CONSTRUIRE INSTALAŢIE DE RACORDARE ÎN 20 KV LA SEN PRIN TAXA DE RACORDARE, PENTRU PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI DOI, JUD. SĂLAJ com. SOMEŞ-ODORHEI ,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
91 1/10/2012 SC SOLAR FIELD UNU SRL CONSTRUIRE INSTALAŢIE DE RACORDARE ÎN 20 KV LA SEN PRIN TAXA DE RACORDARE, PENTRU PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI UNU, JUD. SĂLAJ com. SOMEŞ-ODORHEI ,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
90 1/10/2012 SC GREEN COMCRIS INVEST SRL ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VÎRŞOLŢ, CU DOUĂ CENTRALE RECEA - 1 ŞI RECEA -2, JUD. SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA MICĂ
89 1/10/2012 SC COMCRIS ENERGY SRL ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC CU 4 CENTRALE: ŞĂRMĂŞAG 1, ŞĂRMĂŞAG 2, ŞĂRMĂŞAG 3 ŞI ŞĂRMĂŞAG 4 com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
88 1.10.2012 COMUNA HIDA ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ŞI STRĂZI com. HIDA,
loc. HIDA, SÎNPETRU ALMAŞULUI, RACÎŞ, BAICA, STUPINI, MILUANI
87 26/9/2012 SC DENSAL RIPARAZIONI SRL CONSTRUIRE HALĂ PENTRU CONFECŢII METALICE ÎN LOC. MĂERIŞTE, EXTRAVILAN com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
86 26/9/2012 SC TECHNO KNUM CONSTRUCT SRL CONSTRUIRE HALĂ PENTRU PREFABRICATE DIN BETON ÎN LOC. MĂERIŞTE, EXTRAVILAN com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
85 25/9/2012 SIMA GEORGE MARIAN, SIMA CRISTIAN ZAHARIE ŞI SIMA MAGDALENA ÎNTOCMIRE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI ÎN LOCALITATEA SURDUC com. SURDUC,
loc. SURDUC
84 24/9/2012 SC METSTEEL BALANCE SRL ACHIZIŢIE DE UTILAJE ŞI CONSTRUCŢIE HALĂ METALICĂ LA SC METSTEEL BALANCE SRL com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
83 13/9/2012 SC ORANGE ROMÂNIA SA AMPLASARE STAŢIE FIXĂ EMISIE-RECEPŢIE PENTRU TELEFONIE MOBILĂ ÎN SISTEM G.S.M. ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com. CIZER,
loc. CIZER
82 6/9/2012 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109P, CERIŞA - COSNICIU DE JOS KM 5+000 - 9+150, com. IP, HALMĂŞD,
loc. CERIŞA, COSNICIU DE JOS
81 4/9/2012 SC BIBROKEM SRL PENSIUNE TURISTICĂ KEMSILVANUM com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
80 3/9/2012 COZMUŢA VIOREL CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. LETCA ,
loc. VĂLIŞOARA
79 3.9.2012 PAP DENES ZSOLT EXTINDERE LEA 0,4KV CRASNA com. CRASNA,
loc. CRASNA
78 28/8/2012 SINDICATUL LIBER APĂ-CANAL EXTINDERE PAVILION STAŢIE CAPTARE POMPARE NUŞFALĂU com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
77 28/8/2012 DEMJEN TAMAS-GABOR I.I. CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ "ELIZABETH" ŞI SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI RECREAŢIONALE, ÎN LOC. LOMPIRT, COM. SĂRMĂŞAG com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. LOMPIRT
76 23/8/2012 SC COMCRIS ENERGY SRL PARC FOTOVOLTAIC CU 4 CENTRALE: ŞĂRMĂŞAG 1, ŞĂRMĂŞAG 2, ŞĂRMĂŞAG 3 ŞI ŞĂRMĂŞAG 4 com. ŞĂRMĂŞAG,
loc. ŞĂRMĂŞAG
75 23/8/2012 SC GREEN COMCRIS INVEST SRL PARC FOTOVOLTAIC VÎRŞOLŢ, CU DOUĂ CENTRALE RECEA - 1ŞI RECEA -2, JUD. SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA MICĂ
74 22/8/2012 SIMA GEORGE MARIAN, SIMA CRISTIAN ZAHARIE ŞI SIMA MAGDALENA FERMĂ DE VACI com. SURDUC,
loc. SURDUC
73 21/8/2012 SC PRO BIA & TOMI SRL CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
72 2/8/2012 SDEE ZALĂU CRESTEREA SIGURANTEI IN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A ZONEI RURALE TUSA com. simleu silvaniei, boghis, nusfalau,
loc.
71 26/7/2012 COMUNA ŞAMŞUD REABILITARE DRUM COMUNAL DC4 ŞI STRĂZI com. ŞAMŞUD,
loc. ŞAMŞUD
70 26/7/2012 SC SALVATORE SRL CONSTRUIRE SPAŢII UNITATE DE DEPOZITARE CEREALE ÎN LOC. MĂERIŞTE, NR. 310 com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
69 25/7/2012 LUKA ROBERT CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. CRIŞENI,
loc. CRISTUR - CRIŞENI
68 24/7/2012 SC STADIAL-COM SRL FERMĂ PENTRU CREŞTEREA ŞI ÎNGRĂŞAREA PORCILOR 1400 CAPETE com. BĂLAN,
loc. CHENDREA
67 18/7/2012 SC TERA MOIAD SRL CONSTRUIRE SPAŢII DEPOZITARE ŞI PRELUCRARE CEREALE - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
66 18/7/2012 SABOU TEODOR ŞI ELENA CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. HERECLEAN,
loc. BADON
65 11.7.2012 FIZEŞAN AUREL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANEXE ŞI ADĂPOST CRASNA, JUD. SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA
64 10/7/2012 SC INSERCO SRL EXTRAGERE NISIPURI ŞI PIETRIŞURI com. CIZER,
loc. CIZER
63 9/7/2012 SC SOLAR FIELD DOI SRL ELABORARE P.U.Z. ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI DOI com. SOMEŞ-ODORHEI ,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
62 9/7/2012 SC SOLAR FIELD UNU SRL ELABORARE P.U.Z. ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI UNU com. SOMEŞ-ODORHEI ,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
61 9/7/2012 SC SOLAR FIELD UNU SRL CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ-ODORHEI UNU, JUD. SĂLAJ, RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC, ÎMPREJMUIRE TEREN com. SOMEŞ-ODORHEI ,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
60 9/7/2012 SC SOLAR FIELD DOI SRL CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ-ODORHEI DOI, JUD. SĂLAJ, RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC, ÎMPREJMUIRE TEREN com. SOMEŞ-ODORHEI ,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
59 3/7/2012 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108A, BOGDANA - AGRIJ KM 19+000 - 30+000, , ÎN JUDEȚUL SĂLAJ com. AGRIJ, BUCIUMI,
loc. AGRIJ, BODIA,BUCIUMI, BOGDANA
58 26/6/2012 JAKAB LASZLO-ATTILA CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, (ADĂPOST ANIMALE) com. CUZĂPLAC,
loc. PETRINDU
57 26/6/2012 COMUNA HERECLEAN ÎNTOCMIRE P.U.Z. "IRTAS" com. HERECLEAN,
loc. GURUSLĂU
56 26.6.2012 SC EURO CIRCUIT SRL ÎNTOCMIRE P.U.Z. PARCELA "TOG" com. PERICEI,
loc. PERICEI
55 25.6.2012 SC EDIOC SRL PENTRU SC PROVITAL IMPACT SRL RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ "FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI" com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
54 20.6.2012 SC MOBILIS SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SITE TELECOMUNICAŢII SPECIALE ÎN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI com. HOROATU CRASNEI,
loc. HOROATU CRASNEI
53 20/6/2012 S.D.E.E. - ZALĂU MODERNIZARE LEA 0,4 KV, ÎN LOCALITATEA VĂLENI com. CRISTOLŢ,
loc. VĂLENI
52 20.6.2012 SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ GSM com. VALCĂU DE JOS,
loc. PREOTEASA
51 7/6/2012 SAS FLORIN BOGDAN ÎNFIINŢARE FERMĂ DE VACI ÎN COM. CUZĂPLAC, JUD. SĂLAJ com. CUZĂPLAC,
loc. CUZĂPLAC
50 7/6/2012 SC PROVITAL IMPACT SRL RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ "FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI" com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
49 6/6/2012 SC TELECOM RUR SRL SERVICII DE COMUNICAŢII PRIN CABLU PERICEI, BĂDĂCIN, VÎRŞOLŢ, RECEA, RECEA, MICĂ, CHIEŞD, SIGHETU SILVANIEI com. PERICEI, VÎRŞOLŢ, CHIEŞD,
loc. PERICEI, BĂDĂCIN, VÎRŞOLŢ, RECEA, RECEA, MICĂ, CHIEŞD, SIGHETU SILVANIEI
48 6/6/2012 VIDREAN ŞTEFAN COSMIN CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, (ADĂPOST ANIMALE) com. CUZĂPLAC,
loc. TĂMAŞA
47 31/5/2012 SC TORREBLANCA SRL DESCHIDERE CARIERĂ PENTRU EXTRAGEREA RESURSELOR DE NISIP com. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. SÎNMIHAIU ALMAŞULUI
46 31/5/2012 BUCUR MARINEL ŞI RODICA MARIA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com. ROMÂNAŞI,
loc. ROMÂNAŞI
45 30/5/2012 SC VEGFERO-FARM SRL CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI CU LAPTE com. SOMEŞ-ODORHEI,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
44 18/5/2012 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DJ 108A, KM 30+000÷40+000, AGRIJ-ROMÂNAŞI com. AGRIJ, ROMÂNAŞI ,
loc. AGRIJ, PĂUŞA, ROMÂNAŞI
43 18/5/2012 S.C. ELECTRICA SERV SA - S.I.S.E. ELECTRICA TRANSILVANIA NORD, A.I.S.E. CLUJ MODERNIZARE LEA 20KV DEJ - SURDUC com. GÎRBOU,
loc. CERNUC
42 16.5.2012 COMUNA VÎRŞOLŢ MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VÎRŞOLŢ JUDEŢUL SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. VÎRŞOLŢ, RECEA
41 11/5/2012 SC TECO MOIAD SRL MODERNIZARE FERMĂ DE VACI CU LAPTE - (studiu de fezabilitate) com. MĂERIŞTE,
loc. MĂERIŞTE
40 9.5.2012 SC TOP INSERV UTILAJE SRL ADĂPOST PENTRU ÎNGRĂŞAREA SUINELOR - (studiu de fezabilitate) com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
39 4/5/2012 COMUNA ZALHA ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA VALEA HRANEI, COMUNA ZALHA com. ZALHA,
loc. VALEA HRANEI
38 4/5/2012 COMUNA ZALHA ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA VALEA LUNGĂ, COMUNA ZALHA com. ZALHA,
loc. VALEA LUNGĂ
37 4.5.2012 COMUNA MARCA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURAREPENTRU LOCALITATEA ŞUMAL, COMUNA MARCA, JUD. SĂLAJ com. MARCA,
loc. ŞUMAL
36 4.5.2012 COMUNA MARCA ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII ŞUMAL, COMUNA MARCA, JUD. SĂLAJ com. MARCA,
loc. PORŢ, LEŞMIR, ŞUMAL
35 27/4/2012 SC GOOD PROD SRL DESCHIDERE BALASTIERĂ - EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ com. GÎLGĂU,
loc. GLOD
34 27.4.2012 COMUNA ALMAȘU REABILITARE ŞI MODERNIZARE DC 69 ŞI STRĂZI ÎN LOCALITATEA ALMAŞU, JUDEŢUL SĂLAJ com. ALMAȘU,
loc. ALMAȘU
33 25/4/2012 SC RESTLAND SRL COMLEX DE AGREMENT "AGAPE" - (studiu de fezabilitate) com. MESEȘENII DE JOS,
loc. AGHIREȘ
32 24.4.2012 SC CÂMPEANU TUR SRL CONSTRUIRE ZONĂ DE AGREMENT ȘI RECREERE ÎN LOCALITATEA GLOD com. GÎLGĂU,
loc. GLOD
31 19/4/2012 SC RCS & RDS SA AMPLASARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA (3G) ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com. RUS,
loc. RUS
30 19/4/2012 SC AGROTURISM ARDELEANCA SRL FERMĂ DE CREŞTERE A TINERETULUI BOVIN PENTRU CARNE ȘI VACI DE LAPTE com. CHIEȘD,
loc. CHIEȘD
29 19/4/2012 SC BIBROKEM SRL PENSIUNE TURISTICĂ KEMSILVANUM - (studiu de fezabilitate) com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
28 19/4/2012 COMUNA BĂNIŞOR ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CADRUL OBIECTIVULUI ALIMENTARE CU APĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOC. PECEIU, COM. BĂNIŞOR com. BĂNIŞOR,
loc. PECEIU
27 11/4/2012 FĂRCAȘ FLAVIA-ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CIZER - (studiu de fezabilitate) com. CIZER,
loc. CIZER
26 11/4/2012 SC HAIDU TRADING SRL FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI 1950 CAPETE com. BENESAT,
loc. BIUȘA
25 11.4.2012 BLAGA DUMITRU PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU FERMĂ VITICOLĂ, PENSIUNE TURISTICĂ ȘI ZONĂ DE AGREMENT com. NUȘFALĂU,
loc. NUȘFALĂU
24 11/4/2012 JUDEŢUL SĂLAJ AMPLASARE PANOURI DE PROMOVARE ÎN CADRUL PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENTINTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SĂLAJ" com. DOBRIN, CRASNA, SÎNMIHAIU ALMAȘULUI, SURDUC,
loc. -
23 5/4/2012 SC DRUMEȚUL COM SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ PORCI, SĂLĂȚIG com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG
22 30/3/2012 COMUNA MARCA ALIMENTARE CU APĂ ȘI COLECTAREA/EPURAREA APELOR UZATE ÎN LOCALITATEA MARCA, COMUNA MARCA com. MARCA,
loc. MARCA, PORȚ
21 30.3.2012 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108N, LIMITA JUD. CLUJ-PETRINDU, KM 2+820-3+520, 4+700-6+600, com. CUZĂPLAC,
loc. PETRINDU
20 30/3/2012 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-SA DEMOLARE, CONSTRUIRE ȘI CONSTRUIRE ORGANIZARE EXECUȚIE PENTRU REABILITARE DN 1H, ZALĂU - ALEȘD, LOT 2: KM 26+510 - KM 69+334, POD KM 36+039 PESTE VALEA DRIGHIU LA DRIGHIU com. HALMĂŞD,
loc. DRIGHIU
19 19/3/2012 SC PETRADOM SRL CONSTRUIRE GRAJD PORCINE CAPACITATEA 700 LOCURI com. SĂLĂȚIG,
loc. SĂLĂȚIG
18 2.3.2012 COMUNA FILDU DE JOS ALIMENTARE CU APĂ ÎN COM. FILDU DE JOS, LOC. TETIȘU, JUD. SĂLAJ com. FILDU DE JOS,
loc. TETIȘU
17 2/3/2012 SCHITUL NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ "SCHITUL NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL" BOBOTA com. BOBOTA,
loc. BOBOTA
16 2/3/2012 SC DEMY-BROTHERS SRL EXPLOATARE ÎN BALASTIERĂ A AGREGATELOR MINERALE com. ILEANDA,
loc. RASTOCI
15 27/2/2012 SC ARDUZEL CHANNEL SRL EXTINDERE REȚEA INTERNET com. DOBRIN,
loc. DOBRIN, DOBA, VERVEGHIU
14 27/2/2012 SC ARDUZEL CHANNEL SRL EXTINDERE REȚEA INTERNET com. CRIȘENI,
loc. CRISTUR-CRIȘENI
13 27/2/2012 SC ARDUZEL CHANNEL SRL EXTINDERE REȚEA INTERNET com. SĂLĂȚIG,
loc. SĂLĂȚIG, BULGARI, NOȚIG, MINEU, DEJA
12 17.2.2012 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109, KM 32+670 - 43+330, LIM. JUD. CLUJ - DRAGU, ÎN JUDEȚUL SĂLAJ com. DRAGU,
loc. DRAGU, UGRUȚIU
11 17/2/2012 JUDEŢUL SĂLAJ CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDEŢUL SĂLAJ com. MIRŞID,
loc. MOIGRAD - POROLISSUM
10 27/1/2012 COMUNA MARCA ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 93 MARCA - CERIŞA com. MARCA,
loc. MARCA
9 25/1/2012 SC ADI & MIRCEA SRL CONSTRUIRE FERMĂ BOVINE com. CHIEŞD,
loc. SIGHETU SILVANIEI
8 25/1/2012 SC DORMIN SRL FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI com. IP,
loc. IP
7 25.1.2012 SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ PENTRU TELEFONIA MOBILĂ ÎN SISTEM GSM com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
6 25.1.2012 SC LUANDO TERASĂRI SRL EXPLOATARE BALAST ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI LAC PISCICOL com. BĂLAN,
loc. CHENDREA
5 25.1.2012 SC PETRO CONSTRUCT SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE DE BETOANE com. IP,
loc. IP
4 17/1/2012 SC PETRO CONSTRUCT SRL AMPLASARE STAŢIE DE BETOANE ŞI ÎMPREJMUIRE com. IP,
loc. IP
3 13/1/2012 SC ELECTRICA TN SA - SDEE ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE ÎN LOCALITATEA MIRŞID com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
2 5.1.2012 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE MIJLOC
1 5.1.2012 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE MIJLOC


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2011

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
155 21/12/2011 SC ENERGY PROVIDER SRL AMENAJARE HIDROENERGETICĂ SURDUC, PE RÂUL SOMEŞ-JUD. SĂLAJ com. SURDUC, BĂBENI,
loc. -
154 21/12/2011 SC ENERGY PROVIDER SRL AMENAJARE HIDROENERGETICĂ STRÂMTORI, PE RÂUL SOMEŞ-JUD. SĂLAJ com. BENESAT, NĂPRADEA, SOMEŞ ODORHEI,
loc. -
153 21/12/2011 SC ENERGY PROVIDER SRL AMENAJARE HIDROENERGETICĂ GÎLGĂU, PE RÂUL SOMEŞ-JUD. SĂLAJ com. GÎLGĂU,
loc. -
152 21/12/2011 SC ENERGY PROVIDER SRL AMENAJARE HIDROENERGETICĂ LOZNA, PE RÂUL SOMEŞ-JUD. SĂLAJ com. LOZNA, LETCA, ILEANDA, RUS,
loc. -
151 21/12/2011 SC ENERGY PROVIDER SRL AMENAJARE HIDROENERGETICĂ RUS, PE RÂUL SOMEŞ-JUD. SĂLAJ com. RUS, GÂLGĂU,
loc. -
150 21/12/2011 SC ENERGY PROVIDER SRL AMENAJARE HIDROENERGETICĂ SOMEŞ-ODORHEI, PE RÂUL SOMEŞ-JUD. SĂLAJ com. SOMEŞ ODORHEI, NĂPRADEA, JIBOU, SURDUC,
loc. -
149 19/12/2011 SC DFA ANTO TRANS SRL EXPLOATARE AGREGATE MINERALE ÎN BALASTIERĂ, PERIMETRUL GÎLGĂU - DFA com. BĂLAN,
loc. GÎLGĂU ALMAŞULUI
148 16/12/2011 SC PIGLET BAC SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ PORCINE com. BĂBENI,
loc. CIOCMANI
147 13/12/2011 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ PIETRUIRE DRUM JUDEŢEAN DC 3B KM: 0+000 - 3+950 com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
146 9/12/2011 SC REGAL DIRECT SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ PENTRU CREŞTEREA ŞI ÎNGRĂŞAREA PORCILOR, ÎN POPENI com. MIRŞID,
loc. POPENI
145 9/12/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. ROMÂNAŞI,
loc. POARTA SĂLAJULUI
144 9/12/2011 VEREŞ VICTOR CONSTRUIRE ADĂPOST ANIMALE ŞI UTILAJE AGRICOLE com. SURDUC ,
loc. SURDUC
143 9/12/2011 CIUPE GHEORGHE CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATARE AGRICOLĂ-SAIVAN ŞI MAGAZIE com. CRIŞENI ,
loc. GÎRCEIU
142 8/12/2011 IONUŢAŞ GEORGE-VLADIMIR ŞI MONICA CONSTRUIRE ANEXE EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI ÎMPREJMUIRE com. CRIŞENI ,
loc. CRIŞENI
141 6/12/2011 PAVEL IULIU ŞI PAVEL ANA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATATIE AGRICOLA ŞI ÎMPREJMUIRE com. BUCIUMI ,
loc. BUCIUMI
140 25/11/2011 SC AUTO VEST TRANS SRL EXPLOATARE AGREGATE MINERALE ÎN ALBIA MAJORĂ A RÂULUI SOMEŞ, PERIMETRUL SOMEŞ AUTOVEST com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. SOMEŞ ODORHEI
139 22.11.2011 GHIURUŢAN VIOLETA ŞI DORIN CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATARE AGRICOLĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com. CRIŞENI ,
loc. GÎRCEIU
138 22/11/2011 SC DOMIPOR SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A PORCILOR com. CHIEŞD ,
loc. CHIEŞD
137 18/11/2011 SC AGRO EXODUS SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ "FERMĂ PENTRU CREŞTEREA SPECIILOR AUTOHTONE DE PEŞTI ŞI A STURIONILOR ÎN HELEŞTEE ŞI ÎN HALĂ CU RECIRCULAREA APEI", COMUNA IP, JUDEŢUL SĂLAJ com. IP ,
loc. IP
136 18/11/2011 SC C&I CERTCON SRL AMENAJARE FERMĂ PISCICOLĂ com. ALMAŞU,
loc. SFĂRAŞ
135 14/11/2011 SC VANERA ROM TRANS SRL DESCHIDERE BALASTIERĂ ÎN PERIMETRUL TRANIŞ VANERA com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. SOMEŞ ODORHEI
134 7/11/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. CRISTOLŢ,
loc. CRISTOLŢ
133 7.11.2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. CRISTOLŢ,
loc. CRISTOLŢ
132 7/11/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. RUS,
loc. RUS
131 7/11/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. RUS,
loc. RUS
130 7.11.2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. TREZNEA,
loc. TREZNEA, BOZNA
129 7/11/2011 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-SA REOBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII - AUTOSTRADA TRANSILVANIA - SECTOR 3C, PE RAZA JUD. SĂLAJ, ÎNTRE KM 4+200 - 5+800 com. IP, MARCA,
loc. IP, MARCA, PORŢ
128 26/10/2011 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN COMUNA PERICEI, JUD. SĂLAJ com. PERICEI,
loc. PERICEI, BĂDĂCIN, SICI, PERICEIU MIC
127 26.10.2011 COMUNA IP "AMENAJARE VALE IP PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, COMUNA IP", JUD. SĂLAJ com. IP,
loc. IP, ZĂUAN BĂI
126 26/10/2011 SC ECORANIRO SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ DE PORCI, LOC. TREZNEA com. TREZNEA,
loc. TREZNEA
125 26/10/2011 STRANŢIU IOAN PLAN URBANISTIC ZONAL FERMĂ PENTRU VACI DE LAPTE, ANEXE, ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE com. ALMAŞU ,
loc. ALMAŞU
124 26/10/2011 SC TIBI COM SRL REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE - INTERNET com. HERECLEAN, BOCŞA, ŞAMŞUD,
loc. HERECLEAN, GURUSLĂU, BOCŞA, BORLA, ŞAMŞUD, VALEA POMILOR
123 14/10/2011 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ CONSOLIDARE SECTOARE DE DRUM DJ 108 G AFECTATE DE CALAMITĂŢI NATURALE - ALUNECĂRI DE TEREN ŞI INUNDAŢII com. HOROATU CRASNEI, CIZER,
loc. -
122 7/10/2011 SC KABELGLOBO SRL COEXISTENŢĂ LEA 0,4KV CU REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN LOCALITAEA CRISTOLŢ, COM. CRISTOLŢ, JUD. SĂLAJ com. CRISTOLŢ,
loc. CRISTOLŢ
121 7/10/2011 STRANŢIU IOAN FERMĂ PENTRU VACI DE LAPTE, ANEXE, ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE com. ALMAŞU ,
loc. ALMAŞU
120 7/10/2011 SC PROMT SERVICE SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ PISCICOLĂ PENTRU CREŞTEREA ŞI PROCESAREA PĂSTRĂVULUI com. PLOPIŞ,
loc. PLOPIŞ
119 7/10/2011 COMUNA AGRIJ AMENAJAREA INFRASTRUCTURII DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA AGRIJ, JUDEŢUL SĂLAJ com. AGRIJ,
loc. AGRIJ, RĂSTOLŢU DEŞERT
118 3/10/2011 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ HOROATU CRASNEI - BUCIUMI LUCRĂRI DE DECOLMATARE A ALBIEI ÎN PERIMETRUL VALEA RAGULUI, LOC. STÎRCIU, JUD. SĂLAJ, PENTRU PUNEREA ÎN SIGURANŢĂ A DRUMUL DE ACCES LA EXPLOATAŢII AGRICOLE com. HOROATU CRASNEI, BUCIUMI ,
loc. STÎRCIU, BUCIUMI
117 30.9.2011 COMUNA DRAGU REABILTARE DRUM COMUNAL DC 53: DRAGU-ADALIN, KM 0+000 - 4+000 com. DRAGU,
loc. DRAGU, ADALIN
116 16/9/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. CREACA,
loc. CREACA
115 16/9/2011 COMUNA VÎRŞOLŢ MODERNIZĂRI STRĂZI ŞI DRUM VICINAL KISMAL ÎN COMUNA VÎRŞOLŢ, SATELE VÎRŞOLŢ-RECEA, MODERNIZARE DC 74 KM 4+000 - 6+790, JUDEŢUL SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. VÎRŞOLŢ, RECEA
114 1/9/2011 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI .DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-SA REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL DN1H DE LA, KM. 26+670÷69+520, LIMITA DE JUDEŢ BIHOR/SĂLAJ - HERECLEAN com. HALMĂŞD, NUŞFALĂU, ŞIMLEU SILVANIEI, PERICEI, VÎRŞOLŢ, HERECLEAN,
loc. -
113 1/9/2011 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA "AMENAJARE RÂU AGRIJ, ÎN COMUNELE ROMÂNAŞI ŞI CREACA", JUDEŢUL SĂLAJ com. ROMÂNAŞI, AGRIJ, CREACA,
loc. -
112 1/9/2011 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA "AMENAJARE VALE ALMAŞ", JUDEŢUL SĂLAJ com. ALMAŞU, ZIMBOR, HIDA,
loc. -
111 18/8/2011 COMUNA CUZĂPLAC REFACERE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 59 DN 1G - MIERŢA, com. CUZĂPLAC,
loc. MIERŢA
110 12/8/2011 BREZSAN KINGA ŞI SOŢUL BREZSAN SANDOR CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com. CRIŞENI ,
loc. CRISTUR
109 12/8/2011 SC PĂSTRĂVĂRIA CONTIM IAZ SRL FERMĂ PISCICOLĂ CONTIM IAZ com. PLOPIŞ ,
loc. IAZ
108 8/8/2011 SC ELECTRICA TN SA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA 0,4 KV ÎN LOCALITATEA JAC com. CREACA,
loc. JAC
107 8/8/2011 SC PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU FERMĂ CU SISTEM DE RECIRCULARE ŞI TRATARE A APEI PENTRU CREŞTEREA ŞI PROCESAREA PĂSTRĂVULUI com. ALMAŞU,
loc. SFĂRAŞ
106 8/8/2011 COMUNA FILDU DE JOS ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU EXTINDERE REŢEA APĂ - CANAL, ÎN COMUNA FILDU DE JOS, SATELE FILDU DE MIJLOC ŞI FILDU DE SUS com. FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE MIJLOC, FILDU DE SUS
105 29/7/2011 SC PROVITAL IMPACT SRL FERMA DE CRESTERE SI INGRASARE A PORCILOR com. CHIESD,
loc. CHIESD
104 22/7/2011 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DC 58 ZIMBOR - DOLU DE LA KM 1+600 LA KM 5+300 IN COMUNA ZIMBOR, JUD.SALAJ com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR,DOLU
103 20.7.2011 SC AGRO EXODUS SRL FERMĂ PENTRU CREŞTEREA SPECIILOR AUTOHTONE DE PEŞTI ŞI A STURIONILOR ÎN HELEŞTEE ŞI ÎN HALĂ CU RECIRCULAREA APEI, COMUNA IP, JUDEŢUL SĂLAJ com. IP ,
loc. IP
102 20/7/2011 COMUNA CREACA REFACERE ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN ANUL 2010, ÎN COMUNA CREACA, JUD. SĂLAJ com. CREACA,
loc. PRODĂNEŞTI, BORZA
101 20/7/2011 COMUNA RUS REFACERE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 35: RUS-FÎNTÎNELE RUS, KM 0+000-4+200, JUDEŢUL SĂLAJ com. RUS,
loc. RUS, FÎNTÎNELE RUS
100 20/7/2011 COMUNA BOCŞA REFACERE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 2 ÎN COMUNA BOCŞA, JUDEŢUL SĂLAJ com. BOCŞA,
loc. SĂLĂJENI
99 20/7/2011 COMUNA CRASNA REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN COMUNA CRASNA, JUD. SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA
98 20/7/2011 COMUNA AGRIJ REFACERE ŞI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA AGRIJ, JUDEŢUL SĂLAJ com. AGRIJ,
loc. AGRIJ
97 20/7/2011 COMUNA MESEŞENII DE JOS REFACEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN COMUNA MESEŞENII DE JOS, JUD. SĂLAJ com. MESEŞENII DE JOS,
loc. MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS
96 20/7/2011 COMUNA SÎG PIETRUIRE DRUMURI DE ACCES PAŞUNE ÎN COMUNA SÎG, JUDEŢUL SĂLAJ com. SÎG,
loc. SÎG, TUSA, MAL, SÎRBI, FIZEŞ
95 20/7/2011 COMUNA CHIEŞD REFACEREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE DC2ŞI DC3A ÎN COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com. CHIEŞD,
loc. COLONIA SIGHETU SILVANIEI ŞI SIGHETU SILVANIEI
94 20/7/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. TREZNEA,
loc. TREZNEA
93 14/7/2011 COMUNA CREACA REFACERE ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN ANUL 2010, ÎN COMUNA CREACA, JUD. SĂLAJ com. CREACA,
loc. CREACA
92 14/7/2011 COMUNA NĂPRADEA REFACERE ŞI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 18A HUSIA-SOMEŞ GURUSLĂU, KM: 6+000-8+000 ŞI DC 26A TRANIŞ-VĂDURELE KM: 0+000-3+000 ÎN COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. SOMEŞ GURUSLĂU, TRANIŞ, VĂDURELE
91 14/7/2011 COMUNA TREZNEA REFACERE ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN ANUL 2010, ÎN COMUNA TREZNEA, JUD. SĂLAJ com. TREZNEA,
loc. TREZNEA, BOZNA
90 11/7/2011 SC GROUP MPS SRL DESCHIDERE CARIERĂ DE NISIP ŞI PIETRIŞ VALEA TUREA com. HALMĂŞD,
loc. ALEUŞ
89 8.7.2011 COMUNA CRASNA REALIZARE PISTE PENTRU BICICLIŞTI ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA
88 1/7/2011 SC AUTO VEST TRANS SRL AMPLASARE STAŢIE DE SORTARE ŞI STAŢIE DE BETOANE com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. SOMEŞ ODORHEI
87 1/7/2011 COMUNA MIRŞID ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ILUMINAT ŞI CONSUMATORI CASNICI CASE DE VACANŢĂ, ZONA FUNDĂTURĂ, MIRŞID com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
86 1/7/2011 DOBROTA NICOLAE CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com. ŞAMŞUD ,
loc. ŞAMŞUD
85 27/6/2011 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ PIETRUIRE DRUM JUDEŢEAN DJ 109A LIM. JUDEŢ CLUJ-HĂŞMAŞ KM: 57+980 -59+604 com. ŞIMIŞNA,
loc. HĂŞMAŞ
84 22/6/2011 SC STAR CALYPSO SRL CONSTRUIRE ADĂPOST OI 1400 CAPETE CU ANEXE, ÎMPREJMUIREA EXPLOATAŢIEI, 2 BAZINE VIDANJABILE ŞI PLATFORMĂ DEJECŢII com. DOBRIN ,
loc. DELENI
83 22.6.2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE TELEFONIE MOBILĂ GSM ORANGE HERECLEAN com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
82 17/6/2011 ORAŞUL JIBOU REABILITARE ŞI ECHIPARE PUŢURI ŞI REABILITARE CONDUCTĂ REFULARE APĂ POTABILĂ com. JIBOU, SOMEŞ ODORHEI ,
loc. -
81 15/6/2011 COMUNA HIDA ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ŞI STRĂZI ÎN COMUNA HIDA, JUDEŢUL SĂLAJ com. HIDA,
loc. HIDA, BAICA, RACÎŞ, SÎNPETRU ALMAŞULUI, MILUANI
80 6/6/2011 SC DRUMURI ŞI PODURI SĂLAJ SA EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, BALASTIERĂ RUS com. RUS,
loc. RUS
79 31/5/2011 SC DOMIPOR SRL CONSTRUIRE FERMĂ CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI com. CHIEŞD ,
loc. SIGHETU SILVANIEI
78 30/5/2011 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA AMENAJAREA VĂII SOLONA, ÎN COMUNELE CRISTOLŢ ŞI SURDUC, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRISTOLŢ, SURDUC,
loc. -
77 30/5/2011 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA AMENAJARE VALEA MAJA ŞI AFLUENŢI, JUDEŢELE SĂLAJ ŞI SATU MARE com. COŞEIU, ŞAMŞUD, CHIEŞD, HERECLEAN,
loc. -
76 26/5/2011 COMUNA SARMASAG MODERNIZARE DRUMURI DE PE TERITORIUL COMUNEI SARMASAG, JUDETUL SALAJ com. SARMASAG,
loc. SARMASAG
75 26/5/2011 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA ZIMBOR, JUD. SALAJ com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR, SINCRAIU ALMASULUI, SUTORU
74 25/5/2011 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATATIE, SITUATE IN EXTRAVILANUL COMUNEI PERICEI, JUDETUL SALAJ com. PERICEI,
loc. PERICEI
73 23/5/2011 COMUNA CRIŞENI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA CRIŞENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI, GÎRCEIU
72 23/5/2011 COMUNA HERECLEAN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA HERECLEAN, JUDEŢUL SĂLAJ com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN, GURUSLĂU
71 23/5/2011 COMUNA DOBRIN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA DOBRIN, JUDEŢUL SĂLAJ com. DOBRIN,
loc. DOBRIN, DOBA, SÎNCRAIU SILVANIEI, VERVEGHIU
70 20/5/2011 SC PA & CO INTERNATIONAL SRL ALIMENTARE GAZE NATURALE PUNCT SURDUC-TIHĂU, JUDEŢUL SĂLAJ com. SURDUC,
loc. TIHĂU
69 20/5/2011 COMUNA CHIEŞD MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
68 20/5/2011 COMUNA HALMĂŞD MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA HALMĂŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD, DRIGHIU
67 12/5/2011 SC FEROMAX ENTREPRISE SRL CONSTRUIRE ŞI DOTARE HALĂ PENTRU CONFECŢII METALICE com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI
66 11/5/2011 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI .DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-SA REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL DN1C, DEJ-BAIA MARE, KM. 61+500÷147+990 com. GÎLGĂU, ILEANDA,
loc. GURA VLĂDESII, CĂPÎLNA, GÎLGĂU, BÎRSĂU MARE, GLOD, DĂBÎCENI, ILEANDA, BIZUŞA, PERII VADULUI
65 11/5/2011 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 103N KM: 2+950 - 4+707 (LIM. JUD. CLUJ), TRECEREA LA NIVEL CU CALEA FERATĂ-JEBUCU com. ALMAŞU,
loc. JEBUCU
64 11.5.2011 FUNDAŢIA ELPIS-FILIALA DEJ CONSTRUIRE CENTRU ELPIS VLĂDEASA PENTRU ACTIVITĂŢI RECREATIVE, EDUCATIVE, SPORTIVE PENTRU COPII PRECUM ŞI ÎNTÂLNIRI CONSILIERE PENTRU ADULŢI ÎN DOMENIUL SOCIAL com. GÎLGĂU,
loc. GURA VLĂDESII
63 11.5.2011 BĂRNUŢIU OLGA ŞI IMRE VIORICA ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARCELA "SZIGET" - PENTRU CONSTRUIRE HALĂ com. NUŞFALĂU ,
loc. NUŞFALĂU
62 5.5.2011 BĂRNUŢIU OLGA ŞI IMRE VIORICA CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ com. NUŞFALĂU ,
loc. NUŞFALĂU
61 21/4/2011 O.M.V. PETROM S.A. ASSET I, CRIŞANA–BANAT FORAJUL ŞI ECHIPARE SONDEI NR. 4172 (104V) SUPLAC com. MARCA ,
loc. LEŞMIR
60 21/4/2011 SC PIGLET BAC SRL ÎNFIINŢARE FERMĂ PORCINE ÎN LOCALITATEA CIOCMANI, COMUNA BĂBENI com. BĂBENI ,
loc. CIOCMANI
59 20.4.2011 COMUNA VÎRŞOLŢ EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ, ÎN LOCALITĂŢILE VÎRŞOLŢ ŞI RECEA, COMUNA VÎRŞOLŢ, JUD. SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. VÎRŞOLŢ, RECEA
58 18/4/2011 COMUNA ŞAMŞUD INFIINŢAREA UNUI SISTEM DE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITAŢILE ŞAMŞUD SI VALEA POMILOR, JUD. SĂLAJ com. ŞAMŞUD,
loc. ŞAMŞUD, VALEA POMILOR
57 18/4/2011 COMUNA ŞAMŞUD INFIINŢAREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN LOCALITAŢILE ŞAMŞUD SI VALEA POMILOR, JUD. SĂLAJ com. ŞAMŞUD,
loc. ŞAMŞUD, VALEA POMILOR
56 14.4.2011 PETRUŞ RADU ALEXANDRU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ COEXISTENŢĂ LEA 0,4KV CU REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN LOCALITĂŢILE BAN, BĂNIŞOR ŞI PECEIU, COM. BĂNIŞOR, JUD. SĂLAJ com. BĂNIŞOR,
loc. BAN, BĂNIŞOR ŞI PECEIU
55 14/4/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANTENĂ TELEFONIE MOBILĂ SC ORANGE ROMÂNIA SA com. SURDUC,
loc. SURDUC
54 14/4/2011 COMUNA BĂLAN MODERNIZARE (CONSTRUIRE) DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA BĂLAN, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. GÎLGĂU ALMAŞULUI, CHECHIŞ, BĂLAN, GĂLPÎIA, CHENDREA
53 14/4/2011 COMUNA SURDUC MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 47: SURDUC-SOLONA-VĂLENI, KM 0+325-3+700, JUDEŢUL SĂLAJ com. SURDUC,
loc. SURDUC, SOLONA
52 12/4/2011 COMUNA MIRŞID ÎNFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ DE APĂ , APĂ UZATĂ SI STATIE DE EPURARE ÎN SATELE FIRMINIŞ ŞI POPENI DIN COMUNA MIRŞID, JUD. SĂLAJ com. MIRŞID,
loc. MIRŞID
51 12/4/2011 COMUNA LETCA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE, LOCALITATEA LETCA, COMUNA LETCA, JUD. SĂLAJ com. LETCA,
loc. LETCA
50 12/4/2011 COMUNA NĂPRADEA REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN, COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. NĂPRADEA, CHEUD, SOMEŞ-GURUSLĂU
49 12.4.2011 COMUNA NĂPRADEA INTRODUCERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂŢILE NĂPRADEA ŞI CHEUD, COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. NĂPRADEA, CHEUD
48 11/4/2011 COMUNA BĂLAN REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE: BĂLAN, CHECHIŞ, GÎLGĂU ALMAŞULUI, GĂLPÎIA ŞI CHENDREA, COMUNA BĂLAN, JUD. SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. BĂLAN, CHECHIŞ, GÎLGĂU ALMAŞULUI, GĂLPÎIA ŞI CHENDREA,
47 11/4/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE EMISIE RECEPŢIE TELEFONIE MOBILĂ GSM ŞI RACORD ELECTRIC com. MESEŞENII DE JOS,
loc. MESEŞENII DE JOS
46 11.4.2011 SC ELECTRICA TN SA - SDEE ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE ŞI MODERNIZARE LEA 0,4 KV ÎN LOCALITATEA HUSENI com. CRASNA,
loc. HUSENI
45 11/4/2011 SC ELECTRICA TN SA - SDEE ZALĂU ELECTRIFICARE GRUP DE LOCUINŢE, VALEA RAGULUI-TUSA, LOC.STÎRCIU, COMUNA HOROATU CRASNEI com. HOROATU CRASNEI,
loc. STÎRCIU
44 4/4/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. CREACA,
loc. CREACA
43 25/3/2011 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109P KM: 2+400 - 9+150 HALMĂŞD - COSNICIU DE SUS ŞI KM: 10+000 - 11+400 COSNICIU DE JOS - IP com. HALMĂŞD, IP,
loc. HALMĂŞD, CERIŞA, COSNICIU DE sUS, COSNICIU DE JOS, IP
42 25/3/2011 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110E NUŞFALĂU - PLOPIŞ - FĂGETU - LIM. JUD. BIHOR KM: 0+000 - 24+200 com. NUŞFALĂU, PLOPIŞ,
loc. NUŞFALĂU, PLOPIŞ, FĂGETU
41 24.3.2011 SC ERRIGAL TRIUMF INVESTIŢII SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU “PROIECT DE DEZVOLTARE A UNEI STAŢIUNI PENTRU AGREMENT, SPORT ŞI TURISM ÎN COMUNA HIDA, JUDEŢUL SĂLAJ” com. HIDA,
loc. HIDA
40 24/3/2011 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI .DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-SA REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL DN1H, KM. 75+446÷128+640, PE TRASEUL ZALĂU-JIBOU-RĂSTOCI com. Crişeni, Mirşid, Jibou, Surduc, Băbeni şi Letca ,
loc. -
39 24/3/2011 COMUNA CREACA MODERNIZARE ŞI REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA CREACA com. CREACA,
loc. BREBI, CIGLEAN, LUPOAIA, BRUSTURI, JAC
38 21/3/2011 COMUNA ŞAMŞUD MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 4A ŞAMŞUD, LUNGIME 4,246 KM com. ŞAMŞUD,
loc. ŞAMŞUD
37 16/3/2011 COMUNA BĂNIŞOR ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CADRUL OBIECTIVULUI ALIMENTARE CU APĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOC. PECEIU, COM. BĂNIŞOR com. BĂNIŞOR,
loc. PECEIU
36 16/3/2011 COMUNA NĂPRADEA REPROFILARE VALEA VĂDURELE, COMUNA NĂPRADEA, JUD. SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. TRANIŞ, VĂDURELE
35 16/3/2011 COMUNA NĂPRADEA REPROFILARE VALEA REA, COMUNA NĂPRADEA, JUD. SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. NĂPRADEA, CHEUD
34 16/3/2011 COMUNA HOROATU CRASNEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77 ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEŢUL SĂLAJ com. HOROATU CRASNEI,
loc. HOROATU CRASNEI, ŞEREDEIU
33 16/3/2011 COMUNA HOROATU CRASNEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77B: DC 77-ŞEREDEIU-STÎRCIU-DC 79, KM 0+000-4+300, JUDEŢUL SĂLAJ com. HOROATU CRASNEI,
loc. ŞEREDEIU, STÎRCIU
32 16/3/2011 COMUNA HOROATU CRASNEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 76B: DC 77-HOROATU CRASNEI-LIM. HOTAR MESEŞENII DE JOS, KM 0+000-3+180, JUDEŢUL SĂLAJ com. HOROATU CRASNEI,
loc. HOROATU CRASNEI
31 16/3/2011 COMUNA BUCIUMI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 70: BUCIUMI-RĂSTOLŢ, KM 0+000-4+824, COMUNA BUCIUMI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI, RĂSTOLŢ
30 16/3/2011 COMUNA CARASTELEC ŞI COMUNA CAMĂR MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI DE LEGĂTURĂ CARASTELEC-CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ com. CARASTELEC şi CAMĂR,
loc. CARASTELEC şi CAMĂR
29 16/3/2011 COMUNA GÎRBOU MODERNIZARE DC 45: GÎRBOU-POPTELEAC-CĂLACEA KM 0+000-7+000, COMUNA GÎRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ com. GÎRBOU,
loc. GÎRBOU, POPTELEAC, CĂLACEA
28 16/3/2011 COMUNA HERECLEAN MODERNIZARE ŞI REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA HERECLEAN com. HERECLEAN,
loc. DIOŞOD, BOCŞIŢA, PANIC
27 16/3/2011 COMUNA NĂPRADEA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 26A, KM: 0+000-3+200, JUDEŢUL SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. TRANIŞ, VĂDURELE
26 16/3/2011 COMUNA NĂPRADEA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 18A HUSIA-SOMEŞ GURUSLĂU, KM: 6+000-8+000, ÎN COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. SOMEŞ GURUSLĂU
25 16/3/2011 COMUNA DOBRIN MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 20: DJ 108D-DOBRIN-CUCEU-DN 1H, KM: 2+360-7+190, JUDEŢUL SĂLAJ com. DOBRIN,
loc. DOBRIN
24 14/3/2011 SC DEMY-BROTHERS SRL AMPLASARE STAŢIE DE SORTARE AGREGATE DE BALASTIERĂ com. ILEANDA,
loc. RĂSTOCI
23 11/3/2011 COMUNA SÎG PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR DE ARHITECTURĂ ŞI A REZERVAŢIEI PEISAGISTICE "TUSA-BARCĂU" DIN LOCALITATEA SÎRBI ŞI TUSA PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT DIN COMUNA SÎG com. SÎG,
loc. TUSA, SÎRBI
22 11/3/2011 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. ROMÂNAŞI,
loc. POARTA SĂLAJULUI
21 7/3/2011 SC POL-AGREGATE SRL EXPLOATARE ÎN CARIERĂ A ZĂCĂMÂNTULUI DE PIETRIŞ com. CIZER,
loc. CIZER
20 3/3/2011 A.N.I.F.-R.A. BUCUREŞTI – SUCURSALA TISA-SOMEŞ UNITATEA DE ADMINISTRARE SĂLAJ COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI ÎN B.H.BARCĂU SUPERIOR, MAL DREPT S.B.H.VALEA FIZEŞULUI, JUD. SĂLAJ com. SÎG, VALCĂU DE JOS,
loc. FIZEŞ, LAZURI
19 25/2/2011 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A BAZINULUI VĂII AGRIJULUI REABILITARE DRUM ÎNTRE LOCALITĂŢILE RĂSTOLŢ-AGRIJ-PĂUŞA-POARTA SĂLAJULUI, L=18.200 M, JUD. SĂLAJ com. AGRIJ, BUCIUMI, ROMÂNAŞI,
loc. RĂSTOLŢ, AGRIJ, PĂUŞA,POARTA SĂLAJULUI
18 25/2/2011 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A BAZINULUI VĂII AGRIJULUI REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA ROMÂNAŞI com. ROMÂNAŞI,
loc. ROMÂNAŞI, CHICHIŞA, POARTA SĂLAJULUI
17 25/2/2011 SC FERMA CRIMPEX SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ SUINE, BULGARI, JUD. SĂLAJ com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG
16 24/2/2011 COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE APĂ POTABILĂ CLUJ-SĂLAJ-REACTUALIZARE com. DRAGU, HIDA, ROMÂNAŞI, CREACA, MIRŞID, CRIŞENI, VÎRŞOLŢ, PERICEI, SOMEŞ ODOREHEI, BENESAT, CEHU SILVANIEI, ŞIMLEU SILVANIEI, JIBOU şi ZALĂU,
loc. -
15 17/2/2011 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com. DOBRIN, SURDUC, CRASNA, SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc. DOBRIN, SURDUC, CRASNA, SÎNMIHAIU ALMAŞULUI
14 15/2/2011 A.N.I.F.-R.A. BUCUREŞTI – SUCURSALA TISA-SOMEŞ UNITATEA DE ADMINISTRARE SĂLAJ COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI ŞI STABILIZAREA ALUNECĂRILOR DE TEREN ÎN B.H. VALEA ALMAŞ, S.B.H.VALEA DOLU com. ZIMBOR,
loc. DOLU
13 15/2/2011 A.N.I.F.-R.A. BUCUREŞTI – SUCURSALA TISA-SOMEŞ UNITATEA DE ADMINISTRARE SĂLAJ REABILITARE C.E.S. BOCŞA SĂLĂJENI, S.B.H.VALEA SICIU com. BOCŞA,
loc. BOCŞA
12 4/2/2011 A.N.I.F.-R.A. BUCUREŞTI – SUCURSALA TISA-SOMEŞ UNITATEA DE ADMINISTRARE SĂLAJ COMPLETARE LUCRĂRI DE C.E.S. ÎN B.H.CRASNA, AMONTE VÎRŞOLŢ S.B.H.VALEA ŞEREDEANCA com. HOROATU CRASNEI,
loc. HOROATU CRASNEI, ŞEREDEIU
11 1/2/2011 COMUNA AGRIJ MODERNIZARE DRUM: DC 72-BAZA SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA AGRIJ, L= 1350 M, JUDEŢUL SĂLAJ com. AGRIJ,
loc. AGRIJ
10 1/2/2011 COMUNA AGRIJ ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PENTRU POPULAŢIA RURALĂ DIN SATUL RĂSTOLŢU DEŞERT, COMUNA AGRIJ, JUDEŢUL SĂLAJ, PRIN ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE MENAJERE com. AGRIJ,
loc. RĂSTOLŢU DEŞERT
9 1/2/2011 COMUNA MARCA MODERNIZARE DC 95 KM 0+000-8+500 com. MARCA,
loc. MARCA, MARCA-HUTA
8 20/1/2011 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA-SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ LUCRĂRI LA STÂLPUL 206 AL LEA 220KV CLUJ FLOREŞTI-TIHĂU, AFECTAT DE EROZIUNI com. BĂLAN,
loc. GÎLGĂU ALMAŞULUI
7 20/1/2011 COMUNA HOROATU CRASNEI ÎMBUNĂTĂŢIREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL COMUNA HOROATU CRASNEI com. HOROATU CRASNEI,
loc. HOROATU CRASNEI, STÎRCIU ŞI HUREZ
6 12.1.2011 COMUNA BĂBENI ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA CLIŢ, COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. CLIŢ
5 12.1.2011 COMUNA BĂBENI ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BĂBENI, COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
4 12/1/2011 COMUNA BĂBENI REABILITARE DRUM COMUNAL DC 29 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. BĂBENI,
loc. BĂBENI, CIOCMANI, POENIŢA, PIROŞA ŞI CLIŢ
3 12/1/2011 COMUNA ZALHA REABILITARE DRUMURI COMUNALE ŞI STRĂZI ÎN COMUNA ZALHA, JUDEŢUL SĂLAJ com. ZALHA,
loc. ZALHA, CEACA, CIURENI ŞI VALEA HRANEI
2 12/1/2011 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VALCĂU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUB CETATE, PREOTEASA ŞI LAZURI
1 12/1/2011 SC NET TELECOM SRL AMPLASARE STÂLPI PENTRU CABLU DE FIBRĂ OPTICĂ com. VÎRŞOLŢ, PERICEI, ŞIMLEU SILVANIEI,
loc. PERICEI, VÎRŞOLŢ


TABEL

cuprinzând certificatele de urbanism eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2010

Nr.CertificatData emiteriiBeneficiarObiectul solicităriiAdresa solicitării
141 30/12/2010 COMUNA FILDU DE JOS REABILITARE DRUM COMUNAL DC 67 SI STRAZILE ADIACENTE ACESTUIA DIN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SĂLAJ com. FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE JOS, FILDU DE MIJLOC, FILDU DE SUS
140 23/12/2010 SC WEST OIL SRL ÎNFIINŢARE PARC FOTOVOLTAIC com. MESEŞENII DE JOS,
loc. MESEŞENII DE JOS
139 9/12/2010 COMUNA AGRIJ PIETRUIRE DRUM DE PĂMÂNT: PUNTE LA PASCA-LIMITA BODIA, COMUNA AGRIJ, JUDEŢUL SĂLAJ com. AGRIJ,
loc. AGRIJ
138 9.12.2010 COMUNA ZALHA ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ZALHA, LOCALITĂŢILE: ZALHA, CIURENI ŞI CEACA com. ZALHA,
loc. ZALHA, CIURENI ŞI CEACA
137 9.12.2010 COMUNA ROMÂNAŞI EXTINDERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA ROMÂNAŞI com. ROMÂNAŞI,
loc. CHICHIŞA, ROMITA, POARTA SĂLAJULUI
136 3/12/2010 SC RADCOM SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANTENĂ STS JIBOU com. CREACA,
loc. BORZA
135 25/11/2010 SC MOBILIS SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANTENĂ STS BĂBENI com. BĂBENI,
loc. BĂBENI
134 25/11/2010 SC EAST WEST IMPEX SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FABRICĂ DE VIN CARASTELEC, COM. CARASTELEC, JUD. SĂLAJ com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
133 16/11/2010 COMUNA VÎRŞOLŢ EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ, ÎN LOCALITĂŢILE VÎRŞOLŢ ŞI RECEA, COMUNA VÎRŞOLŢ, JUD. SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. VÎRŞOLŢ, RECEA
132 11/11/2010 COMUNA COŞEIU MODERNIZARE DE DRUMURI, STRĂZI, ULIŢE ÎN COMUNA COŞEIU, JUD. SĂLAJ com. COŞEIU,
loc. COŞEIU, ARCHID, CHILIOARA
131 10/11/2010 COMUNA CREACA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CREACA, JUD. SĂLAJ com. CREACA,
loc. CREACA, BREBI, JAC, LUPOAIA, PRODĂNEŞTI, BORZA, BRUSTURI
130 8/11/2010 COMUNA MESEŞENII DE JOS REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA MESEŞENII DE JOS CU LOCALITĂŢILE APARŢINĂTOARE: MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS, AGHIREŞ ŞI FETINDIA, JUD. SĂLAJ com. MESEŞENII DE JOS,
loc. MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS, AGHIREŞ ŞI FETINDIA
129 5/11/2010 COMUNA NĂPRADEA INTRODUCERE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE NĂPRADEA ŞI CHEUD, COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ com. NĂPRADEA,
loc. NĂPRADEA ŞI CHEUD
128 4/11/2010 COMUNA VALCĂU DE JOS REŢEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE ŞI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA VALCĂU DE JOS, JUD. SĂLAJ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE
127 3/11/2010 COMUNA HALMĂŞD ÎNFIINŢARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA HALMĂŞD, JUD. SĂLAJ com. HALMĂŞD,
loc. HALMĂŞD, DRIGHIU, ALEUŞ, CERIŞA
126 2/11/2010 SC PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL CONSTRUIRE FERMĂ CU SISTEM DE RECIRCULARE ŞI TRATARE A APEI PENTRU CREŞTEREA ŞI PROCESAREA PĂSTRĂVULUI com. ALMAŞU,
loc. SFĂRAŞ
125 1/11/2010 COMUNA BĂLAN ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BĂLAN, LOCALITĂŢILE BĂLAN, CHECHIŞ, CHENDREA ŞI GĂLPÎIA, COMUNA BĂLAN, JUD. SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. BĂLAN, CHECHIŞ, CHENDREA ŞI GĂLPÎIA
124 29.10.2010 COMUNA BĂNIŞOR ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BĂNIŞOR, LOCALITĂŢILE BAN ŞI BĂNIŞOR, JUD. SĂLAJ com. BĂNIŞOR,
loc. BĂNIŞOR, BAN
123 29/10/2010 COMUNA HERECLEAN REALIZARE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAŢIE DE EPURARE ÎN COM. HERECLEAN, LOCALITĂŢILE HERECLEAN, BADON, PANIC ŞI GURUSLĂU, JUD. SĂLAJ com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN, BADON, PANIC ŞI GURUSLĂU
122 29/10/2010 SC EAST WEST IMPEX SRL LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE SITUATE ÎN EXTERIORUL INCINTEI UNITĂŢII DE PROCESARE VITICOLĂ DIN LOCALITATEA CARASTELEC, COM. CARASTELEC, JUD. SĂLAJ com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
121 28/10/2010 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE TELEFONIE GSM ORANGE PLOPIŞ com. PLOPIŞ,
loc. PLOPIŞ
120 22/10/2010 COMUNA ALMAŞU ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE BĂBIU ŞI MESTEACĂNU, COM. ALMAŞU, JUD. SĂLAJ com. ALMAŞU,
loc. BĂBIU, MESTEACĂNU
119 18/10/2010 COMUNA CARASTELEC REALIZARE REŢEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CARASTELEC, COM. CARASTELEC, JUD. SĂLAJ com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
118 15/10/2010 COMUNA SARMASAG ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATILE LOMPIRT SI ILISUA, COM. SARMASAG, JUD. SĂLAJ com. SARMASAG,
loc. LOMPIRT, ILISUA
117 14/10/2010 COMUNA PERICEI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BĂDĂCIN ŞI EXTINDERI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA PERICEI, COM. PERICEI, JUD. SĂLAJ com. PERICEI,
loc. BĂDĂCIN, PERICEI
116 13/10/2010 COMUNA SAMSUD INFIINTAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILA, CANALIZARE MENAJERA SI STATII DE EPURARE ÎN LOCALITATILE SAMSUD SI VALEA POMILOR, JUD. SĂLAJ com. SAMSUD,
loc. SAMSUD, VALEA POMILOR
115 30/9/2010 COMUNA CRASNA SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MARIN ŞI EXTINDERI SISTEM DE CANALIZARE ŞI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA CRASNA, COM. CRASNA, JUD. SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA, MARIN
114 30.9.2010 LONGODOR MARIA CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M com. BUCIUMI,
loc. BODIA
113 20/9/2010 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ SOMEŞ TISA CLUJ-NAPOCA REGULARIZAREA VĂII SĂLAJ, JUDEŢUL SĂLAJ com. DOBRIN, SĂLĂŢIG ŞI CEHU-SILVANIEI,
loc. DOBRIN, SĂLĂŢIG ŞI CEHU-SILVANIEI
112 20/9/2010 COMUNA CRASNA ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CRASNA ŞI SATELE RATIN, HUSENI ŞI MARIN, JUD. SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA, RATIN, HUSENI ŞI MARIN
111 16.9.2010 COMUNA SOMEŞ ODORHEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 18: JIBOU-ŞOIMUŞ com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. ŞOIMUŞ
110 16.9.2010 COMUNA SOMEŞ ODORHEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 17: DJ 108D-DOMNIN-DJ 108A, com. SOMEŞ ODORHEI,
loc. DOMNIN
109 15/9/2010 COMUNA CRISTOLŢ PIETRUIRE DRUM COMUNAL DC 47/A: VĂLENI-CRISTOLŢ, com. CRISTOLŢ,
loc. CRISTOLŢ, VĂLENI
108 19/8/2010 COMUNA BENESAT MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN COMUNA BENESAT, JUDEŢUL SĂLAJ com. BENESAT,
loc. BENESAT, ALUNIŞ, BIUŞA
107 18/8/2010 SC ELECTRICA TN SA - SDEE ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE ŞI MODERNIZARE LEA 0,4 KV ÎN LOCALITATEA BULGARI com. SĂLĂŢIG,
loc. BULGARI
106 10/8/2010 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITRA "VALEA SALAJULUI" SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SI SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COM. DOBRIN SI COM. SALATIG, JUD. SĂLAJ com. DOBRIN, SALATIG,
loc. DOBRIN, SANCRAIU SILVANIEI, NAIMON, VERVEGHIU, DOBA, SALATIG, DEJA, BULGARI
105 27/7/2010 BUDA IOAN CONSTRUIRE PENSIUNE PĂUŞA, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE com. ROMÂNAŞI,
loc. PĂUŞA
104 23/7/2010 COMUNA BĂLAN AMENAJAREA DRUMULUI PENTRU CIRCULAŢIA ANIMALELOR SPRE PĂŞUNEA COMPOSESORATULUI CHENDREA PE LA COTOLCHI, COMUNA BĂLAN, JUD. SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. CHENDREA
103 22/7/2010 SC TRANSCOMEX SERVICE SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONA DELNITA, LOC. ROMÂNAŞI com. ROMÂNAŞI,
loc. ROMÂNAŞI
102 22/7/2010 COMUNA HOROATU CRASNEI PRIN PRIMARIE EXTINDERE LEA 0,4 KV ŞI DE ILUMINAT LOCALITATEA STÎRCIU com. HOROATU CRASNEI ,
loc. STÎRCIU
101 15/7/2010 ASOCIATIA COMUNELOR BOROD-PLOPIS-AUSEU MODERNIZARE DRUMURI VICINALE STRADA MĂGURII ŞI STRADA CUTII ÎN COMUNA PLOPIŞ, JUD. SĂLAJ com. PLOPIŞ,
loc. FĂGETU
100 15/7/2010 SC ELECTRICA TN SA - SDEE ZALĂU INJECŢIE DE PUTERE ŞI MODERNIZARE LEA 0,4 KV LOMPIRT com. SĂRMĂŞAG,
loc. LOMPIRT
99 6/7/2010 SC RCS & RDS SA AMPLASARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA (3G) ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com. BORLA,
loc. BOCŞA
98 1/7/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ASFALTARE DJ 110C: ILEANDA-DOLHENI-LIMITA JUD. MARAMUREŞ, KM 1+400 -7+650 com. ILEANDA,
loc. ILEANDA, DOLHENI
97 1/7/2010 SC NYUSZIKA DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCŢII SRL EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DIN ALBIA MAJORĂ A RÂULUI BĂBIU, PERIMETRUL ŞESUL BĂBIULUI com. ALMAŞU,
loc. BĂBIU
96 30/6/2010 COMPOSESORAT "GORONAS" ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL GORONAS-SCUT DACIC-BĂILE MESEŞENI, PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANŢĂ CU DOTĂRI TURISTICE ŞI DE SPORT com. MESEŞENII DE JOS,
loc. MESEŞENII DE SUS
95 28/6/2010 SC FRESH SOIL SRL CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE, ZID DE SPRIJIN, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
94 28/6/2010 SC AQARIA TERME SRL CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI PRELUCRARE MATERIAL LEMNOS com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
93 28/6/2010 SC CLEMATIS AUTO SRL CONSTRUIRE CLĂDIRE SERVICII AUTO: REPARAŢII ŞI SPĂLĂTORIE com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
92 25/6/2010 BUDA IOAN ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ PĂUŞA com. ROMÂNAŞI,
loc. PĂUŞA
91 23/6/2010 SC EURO CIRCUIT SRL CONSTRUIRE HALĂ PENTRU PRODUCŢIE-ASAMBLARE PIESE ELECTRONICE com. PERICEI,
loc. PERICEI
90 23/6/2010 SC RCS & RDS SA AMPLASARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA (3G) ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com. BOBOTA,
loc. BOBOTA
89 23/6/2010 SC TOPO CAD URECHE SRL ÎNFIINŢAREA UNEI MICROINTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN LOC. HERECLEAN, JUD. SĂLAJ com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
88 17/6/2010 VASIAN VASILE ŞI SOŢIA VASIAN LUIZA CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ D+P+M com. ZALHA,
loc. ZALHA
87 17/6/2010 SC EUROPAN SRL AMPLASARE SILOZURI DE GRÎU com. SĂRMĂŞAG,
loc. SĂRMĂŞAG
86 11/6/2010 SC MIRGHIŞ & MAYER SRL DESCHIDERE CARIERĂ DE PIATRĂ, LA SUPRAFAŢĂ, PRIN SCOATEREA TEMPORARĂ DIN FONDUL FORESTIER A SUPRAFEŢEI DE 9.500 MP, ÎN DEALUL MĂGURA, COM MĂERIŞTE, JUD. SĂLAJ com. MĂERŞTE,
loc. UILEACU ŞIMLEULUI
85 11/6/2010 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI
83 7/6/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ CONSOLIDARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108F, KM 28+800-29+200, CHIEŞD-LIMITA JUD. SATU MARE com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
82 8/6/2010 SC ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA REPARAŢII LEA 110 KV ZALĂU - SUPLACU DE BARCĂU com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA MICĂ
81 2/6/2010 SC SERALEX BAR SRL CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ "ELIZABETH" ŞI SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI RECREAŢIONALE, ÎN LOC. LOMPIRT, COM. SĂRMĂŞAG com. SĂRMĂŞAG,
loc. LOMPIRT
80 2/6/2010 SC PETROM SA –MEMBRU OMV GRUP, ZONA DE .PRODUCŢIE NR.4, GRUPUL DE ZĂCĂMINTE SUPLAC FORAJUL ŞI ECHIPARE SONDELOR 139 I, 173 I, 193 I, 196 I, 200 I, com. MARCA,
loc. LEŞMIR
79 2/6/2010 SC PETROM SA –MEMBRU OMV GRUP, ZONA DE .PRODUCŢIE NR.4, GRUPUL DE ZĂCĂMINTE SUPLAC FORAJUL ŞI ECHIPARE SONDELOR H1, H2, H3 SUPLAC com. MARCA,
loc. LEŞMIR
78 2.6.2010 SC PETROM SA –MEMBRU OMV GRUP, ZONA DE .PRODUCŢIE NR.4, GRUPUL DE ZĂCĂMINTE SUPLAC FORAJUL ŞI ECHIPARE SONDELOR 4040, 4042, 4052, 4053 SUPLAC com. MARCA,
loc. LEŞMIR
77 25/5/2010 SC DOMIPOR SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A PORCILOR com. CHIEŞD ,
loc. SIGHETU-SILVANIEI
76 25/5/2010 SC DANI FINCA SRL CONSTRUIRE FERMĂ DE CREŞTEREA ŞI ÎNGRĂŞAREA PORCILOR com. HERECLEAN,
loc. PANIC
75 25/5/2010 SC ANCU FINCA SRL CONSTRUIRE FERMĂ CREŞTEREA VACILOR DE LAPTE com. HERECLEAN,
loc. PANIC
74 25/5/2010 SC CLAU FINCA SRL CONSTRUIRE FERMĂ PENTRU REPRODUCŢIA SUINELOR com. HERECLEAN,
loc. PANIC
73 25/5/2010 SC GRAMI FINCA SRL CONSTRUIRE FABRICĂ DE NUTREŢURI COMBINATE com. HERECLEAN,
loc. PANIC
72 25/5/2010 SC PAUL FINCA SRL CONSTRUIRE COMPLEX DE SERE PENTRU CULTIVAREA LEGUMELOR com. HERECLEAN,
loc. PANIC
71 30/4/2010 COMUNA CARASTELEC PRIN PRIMARIE EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE PUBLICĂ, COM. CARASTELEC, ZONA TOKA com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
70 23/4/2010 SC CEMACON SA CARIERĂ DE ARGILĂ com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA
69 19/4/2010 COMUNA HOROATU CRASNEI PRIN PRIMARIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ GRUP DE CONSUMATORI DIN com. HOROATU CRASNEI ,
loc. STÎRCIU
68 19/4/2010 COMUNA HOROATU CRASNEI PRIN PRIMARIE EXTINDERE LEA 0,4 KV ŞI DE ILUMINAT LOCALITATEA HUREZ com. HOROATU CRASNEI ,
loc. HUREZ
67 19.4.2010 CPL CONCORDIA, FILIALA CLUJ ROMÂNIA REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE, RACORD SRMC ŞI STAŢIE REGLARE MĂSURARE LA CONSUMATOR com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA
66 19/4/2010 S.N.T.G.N.-TRANSGAZ SA CONDUCTĂ RACORD PRESIUNE ÎNALTĂ Ø 4" com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA
65 19/4/2010 SC GLOBAL MEDIA SRL AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TERENURI PRIVATE com. HERECLEAN,
loc. PANIC
64 19/4/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR-DOBRIN com. DOBRIN,
loc. DOBRIN
63 19/4/2010 SC REHI SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU AMENAJARE INCINTĂ SC REHI SRL com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU
62 19/4/2010 SC VEGFERO-FARM SRL CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI CU LAPTE com. SOMEŞ-ODORHEI,
loc. SOMEŞ-ODORHEI
61 19/4/2010 SC CEMACON SA SCHIMBARE SOLUŢIE LA AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE NR. 28/248 DIN 18.04.2008, PRIN SUPRAETAJARE SEDIU ADMINISTRATIV com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA
60 12/4/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 110, CARASTELEC-DJ 108F, KM 16+750 -24+000, com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC
59 12/4/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 108D, CRIŞENI - LIM. JUDEŢMARAMUREŞ, KM 0+000 -2+800, 3+200 -22+550, 24+500 -28+000 com. CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂŢIG, CEHU-SILVANIEI,
loc. CRIŞENI, CRISTUR-CRIŞENI, DOBRIN, BULGARI, SĂLĂŢIG, CEHU-SILVANIEI
58 9/4/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ENERGIE VERDE PENTRU SĂLAJ: CÂMP FOTOVOLTAIC com. MIRŞID,
loc. MOIGRAD-POROLISSUM
57 8/4/2010 COMUNA SĂRMĂŞAG MODERNIZARE DRUMURI DE PE TERITORIUL COMUNEI SĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ com. SĂRMĂŞAG,
loc. SĂRMĂŞAG
56 6/4/2010 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ HOROATU CRASNEI * BUCIUMI DRUM DE ACCES LA EXPLOATAŢII AGRICOLE com. HOROATU CRASNEI, BUCIUMI ,
loc. STÎRCIU, BUCIUMI
55 6/4/2010 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA VALCĂU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com. VALCĂU DE JOS,
loc. VALCĂU DE JOS, SUBCETATE, PREOTEASA
54 6/4/2010 COMUNA HERECLEAN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA HERECLEAN, JUDEŢUL SĂLAJ com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN, GURUSLĂU
53 6/4/2010 COMUNA CRIŞENI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA CRIŞENI, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI, GÎRCEIU
52 6/4/2010 COMUNA DOBRIN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA DOBRIN, JUDEŢUL SĂLAJ com. DOBRIN,
loc. DOBRIN, DOBA, SÎNCRAIU SILVANIEI, VERVEGHIU
51 1/4/2010 COMUNA BUCIUMI DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA AGRICULTURII ÎN COMUNA BUCIUMI, JUDEŢUL SĂLAJ PRIN CONSTRUIREA DRUMULUI DE ACCES ŞI EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, CALEA VĂII AGRIJULUI com. BUCIUMI,
loc. BUCIUMI, BODIA
50 1/4/2010 SC HOBBY ROM SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE, CONFECŢII METALICE, DEPOZITARE, SEDIU FIRMĂ ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU com. HERECLEAN,
loc. HERECLEAN
49 31/3/2010 COMUNA VÎRŞOLŢ MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VÎRŞOLŢ JUDEŢUL SĂLAJ com. VÎRŞOLŢ,
loc. VÎRŞOLŢ, RECEA
48 31/3/2010 COMUNA CRASNA AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES LA EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI AGENŢI ECONOMICI ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ com. CRASNA,
loc. CRASNA, RATIN, HUSENI
47 31/3/2010 COMUNA BOCŞA MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA BOCŞA, JUDEŢUL SĂLAJ com. BOCŞA,
loc. BOCŞA, BORLA, SĂLĂJENI, CÎMPIA
46 31/3/2010 COMUNA CHIEŞD MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
45 29/3/2010 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA ZIMBOR, JUDEŢUL SĂLAJ com. ZIMBOR,
loc. ZIMBOR, CHENDREMAL, SUTORU
44 29.3.2010 COMUNA BENESAT MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN COMUNA BENESAT, JUDEŢUL SĂLAJ com. BENESAT,
loc. BENESAT, ALUNIŞ, BIUŞA
43 29/3/2010 COMUNA CARASTELEC MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA CARASTELEC, JUDEŢUL SĂLAJ com. CARASTELEC,
loc. CARASTELEC, DUMUSLĂU
42 29/3/2010 COMUNA CAMĂR MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN LOCALITATEA CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
41 26.3.2010 SC CHIRILĂ SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SC CHIRILĂ SRL HERECLEAN, JUD. SĂLAJ com. HERECLEAN,
loc. PANIC
40 26/3/2010 COMUNA CAMĂR BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA CAMĂR-COMUNA CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ com. CAMĂR,
loc. CAMĂR
39 25/3/2010 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI PERICEI, JUDEŢUL SĂLAJ com. PERICEI,
loc. PERICEI, BĂDĂCIN, SICI
38 25/3/2010 COMUNA CUZĂPLAC MODERNIZARE DRUM FORESTIER BENEIA com. CUZĂPLAC,
loc. CUZĂPLAC
37 25.3.2010 COMUNA BĂLAN MODERNIZARE DRUM FORESTIER ÎN SATUL CHENDREA, COM. BĂLAN, JUD. SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. CHENDREA
36 25/3/2010 SC INSERCO SRL EXTRAGERE NISIPURI ŞI PIETRIŞURI com. CIZER,
loc. CIZER
35 24/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108A, ROMÂNAŞI-CREACA-JIBOU-BENESAT-LIMITA JUD. MARAMUREŞ KM 40+000-81+600 com. ROMÂNAŞI, CREACA, JIBOU, SOMEŞ-ODORHEI, BENESAT ,
loc. ROMÂNAŞI, CHICHIŞA, ROMITA, JAC, CREACA, PRODĂNEŞTI, JIBOU, SOMEŞ-ODORHEI, INĂU, ALUNIŞ, BENESAT
34 23/3/2010 COMUNA BOBOTA MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE DIN COMUNA BOBOTA, JUDEŢUL SĂLAJ com. BOBOTA,
loc. BOBOTA, DERŞIDA, ZALNOC
33 23/3/2010 COMUNA CRASNA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE RATIN ŞI HUSENI, COM. CRASNA, JUD. SĂLAJ - MODIFICARE SOLUŢIE TEHNICĂ com. CRASNA,
loc. RATIN, HUSENI
32 23/3/2010 COMUNA CRASNA ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE RATIN ŞI HUSENI, COM. CRASNA, JUD. SĂLAJ - MODIFICARE SOLUŢIE TEHNICĂ com. CRASNA,
loc. RATIN, HUSENI
31 23/3/2010 SC CEMACON SA ALIMENTARE CU GAZE NATURALE PENTRU FABRICA DE PRODUSE CERAMICE-RECEA com. VÎRŞOLŢ,
loc. RECEA
30 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 108S, ŞIMIŞNA - HĂŞMAŞ - ZALHA, KM 4+700 -20+000, com. ŞIMIŞNA, ZALHA,
loc. ŞIMIŞNA, HĂŞMAŞ, CEACA, ZALHA
29 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108F, ŞIMLEU SILVANIEI - MOIAD, KM 4+200 - 16+000 com. ŞIMLEU SILVANIEI, MĂERIŞTE, SĂRMĂŞAG,
loc. ŞIMLEU SILVANIEI, MĂERIŞTE, MOIAD
28 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 108B, SURDUC - GÎRBOU - CERNUC, KM 4+500 -6+000, KM 12+00 - 15+000, KM 19+000 -20+000 com. SURDUC, GÎRBOU ,
loc. BRÎGLEZ, GÎRBOU, CERNUC
27 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ UŞOARĂ PE DJ 110B, BĂDĂCIN - ILIŞUA, KM 4+250 - 8+750 com. pericei, sărmăşag,
loc. BĂDĂCIN, ILIŞUA
26 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ UŞOARĂ PE DJ 109R, GĂLPÎIA - ROMITA, KM 2+500 - 7+550, com. BĂLAN, ROMÂNAŞI,
loc. GĂLPÎIA, ROMITA
25 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 110B, ILIŞUA - LOMPIRT, KM 12+333 -15+908, com. SĂRMĂŞAG,
loc. ILIŞUA, LOMPIRT
24 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108N, KM 2+800-3+500, 4+700-6+700, LIMITA JUD. CLUJ-PETRINDU com. CUZĂPLAC,
loc. PETRINDU
23 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ CONSOLIDARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108N, KM 3+500-4+700, LIMITA JUD. CLUJ-PETRINDU com. CUZĂPLAC,
loc. PETRINDU
22 19/3/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 109E, KM 31+100-35+900, RUS-BUZAŞ com. RUS,
loc. RUS, BUZAŞ
21 17/3/2010 COMUNA SÎG MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA SÎG, JUD. SĂLAJ com. SÎG,
loc. MAL, TUSA
20 11/3/2010 SC CEMACON SA LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ 20KV PENTRU "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LINIE FABRICAŢIE BLOCURI CERAMICE-RECEA CEMACON" com. VÎRŞOLŢ, HERECLEAN,
loc. RECEA, HERECLEAN
19 11/3/2010 COMUNA LOZNA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 30 LOZNA-PRELUCI-VALEA LOZNEI COMUNA LOZNA, JUD. SĂLAJ com. LOZNA,
loc. LOZNA, PRELUCI, VALEA LOZNEI
18 4/3/2010 SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA-SUCURSALA SDEE ZALĂU MONTARE POST TRAFO 20/0,4KV INTERFORM 2 com. HERECLEAN,
loc. PANIC
17 22/2/2010 COMUNA CIZER PRIN PRIMARIE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII PRIA PENTRU MODERNIZAREA SPAŢIULUI RURAL ÎN COMUNA CIZER, JUDEŢUL SĂLAJ com. CIZER,
loc. PRIA
16 22/2/2010 SC AFI INVEST SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU " CONSTRUCŢII DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ŞI ZOOTEHNICĂ " com. HERECLEAN,
loc. PANIC
15 16/2/2010 SC DEMY-BROTHERS SRL EXPLOATARE PUNCTIFORMĂ A AGREGATELOR MINERALE-BALASTIERA PERII VADULUI-2 com. ILEANDA,
loc. PERII VADULUI
14 10/2/2010 SC MAROLIK FARM SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU " FERMĂ BOVINE PENTRU LAPTE CAPACITATEA 120 LOCURI " com. BENESAT,
loc. BIUŞA
13 3/2/2010 ROMTELECOM SA RACORD FIBRĂ OPTICA LA SC CEMACOM com. HERECLEAN, VÎRŞOLŢ,
loc. HERECLEAN, RECEA
12 3/2/2010 SC STADIAL-COM SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU " FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞAREA PORCILOR 1400 CAPETE" com. BĂLAN,
loc. CHENDREA
11 29.1.2010 SC PRIANU FERM SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU " FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A PORCILOR " com. CRIŞENI,
loc. CRIŞENI
10 29/1/2010 SC PESCARADA SRL EXECUTARE LUCRĂRI DE AMENAJARE LUCIU DE APĂ com. ALMAŞU,
loc. SFĂRAŞ
9 22/1/2010 COMUNA CREACA PRIN PRIMARIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A STATIEI DE POMPARE SI CLORINARE A APEI com. CREACA,
loc. BREBI
8 22/1/2010 SC REGAL DIRECT SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU " FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A PORCILOR " com. MIRŞID,
loc. POPENI
7 22.01.2010 SC PROVITAL IMPACT SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU " FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A PORCILOR " com. CHIEŞD,
loc. CHIEŞD
6 22.01.2010 SC LUNG IONUŢ SERVICE SRL ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ATELIER REPARAŢII, TINICHIGERIE, VOPSITORIE AUTO, POD ŞI ÎMPREJMUIRE com. SĂLĂŢIG,
loc. SĂLĂŢIG
5 21/1/2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110A:ARCHID-LIMITA JUDEŢ SATU MARE, KM 12+600-14+800 com. COŞEIU,
loc. ARCHID
4 21.01.2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ASFALTARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110B, KM 26+507-43+455, BOBOTA-ZALNOC-CAMĂR-DJ 109P, COM. BOBOTA com. BOBOTA,CAMĂR,
loc. BOBOTA, ZALNOC, CAMĂR, PĂDURENI
3 21.01.2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ASFALTARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108N, KM 18+900-28+000, MESTEACĂNU, COM. ALMAŞU com. ALMAŞU,
loc. ALMAŞU, BĂBIU, MESTEACĂNU
2 15/1/2010 COMUNA BĂLAN PRIN CONSILIUL LOCAL VALORIFICAREA DESTINAŢIEI TURISTICE GRĂDINA ZMEILOR PLAI DE LEGENDĂ, COMUNA BĂLAN, JUD. SĂLAJ com. BĂLAN,
loc. GÎLGĂU ALMAŞULUI
1 11.01.2010 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ ASFALTARE DRUM JUDEŢEAN DJ 103N, KM 6+600-12+800, SFĂRAŞ, JEBUCU, DN 1G, COM.ALMAŞU com. ALMAŞU,
loc. SFĂRAŞ, JEBUCU