Structura Arhitectului Şef

TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2021

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 5/1/2021 SC RCS & RDS SA CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ com.MIRŞID, CRIȘENI, ,
loc.

90000

2 27/1/2021 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DC 14: DJ 108D - DEJA - NOŢIG - DJ 108A, KM 4+000 - 9+050, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de executat la AC 28/2014, Ac 31/2017) com.SĂLĂŢIG,
loc.DEJA, NOŢIG

227367,85

3 17/2/2021 COMUNA ȘAMȘUD MODIFICARE SOLUȚIE LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 2/29.01.2019-ÎNFIINŢAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITAŢILE ŞAMŞUD ȘI VALEA POMILOR, JUD. SĂLAJ com.ŞAMŞUD, BOCȘA,
loc.ŞAMŞUD, VALEA POMILOR

0

4 4/5/2021 S.C. NUCSIL FARM S.R.L. RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A ANEXEI AGRICOLE (EXPLOATAȚIE POMICOLĂ) com.MĂERIŞTE, ȘĂRMĂȘAG,
loc.

131772,89



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2020

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 11/2/2020 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA MT AXA 20KV CEHU SILVANIEI - ZALĂU (reautorizare AC nr. 27 din 23.11.2018) com.DOBRIN, CRIȘENI, SĂLĂȚIG și orașul CEHU SILVANIEI,
loc.-

785317,92

2 11/2/2020 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN ALIMENTAREA CONSUMATORILOR DIN S-AXA PERICEI, MODERNIZARE PTA 4 ȘI INJECȚIE DE PUTERE ÎN LOCALITATEA PERICEI, JUDEȚUL SĂLAJ com.PERICEI, VÂRȘOLȚ,
loc.PERICEI, VÂRȘOLȚ

2743513,57

3 12/2/2020 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU NORMALIZARE NIVEL DE TENSIUNE ÎN LOCALITATEA HUTA (POIC), JUDEȚUL SĂLAJ com.BUCIUMI, HOROATU CRASNEI, CIZER,
loc.

532734,82

4 25/02/20 14:57:25 COMUNA ZALHA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI, COM. ZALHA, JUD. SĂLAJ (FINALIZARE DE LUCRĂRI) com.ZALHA,
loc.VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI

246444,57

5 7/4/2020 C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA S.A.-SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ MENTENANȚĂ MAJORĂ LEA 400 KV GĂDĂLIN ROȘIORI com.GÂRBOU, SURDUC, NĂPRADEA, BENESAT, orașul JIBOU ,
loc.-

8345922,64

6 7/4/2020 C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA S.A.-SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ MENTENANȚĂ MAJORĂ LEA 220 KV TIHĂU-BAIA MARE 3 com.SURDUC, BĂBENI, LETCA,
loc.TIHĂU, TUBUȚA, CIOCMANI, POIENIȚA, PIROȘA, CUCIULAT, LETCA, TOPLIȚA

3210067,95

7 21/04/20 10:52:59 SC WALDON NETWORK SRL DESFIINȚARE REȚELE DE TELECOMUNICAȚII INUTILIZABILE PE DJ 108A, DJ108B, DJ108D, DJ109, JUDEȚUL SĂLAJ com.CRIŞENI, DOBRIN, SOMEȘ-ODORHEI, SĂLĂȚIG, SURDUC, CROSTOLȚ, GÂRBĂU, CREACA, DRAGU și orașul JUBOU,
loc.

120000

8 14.05.2020 12:14:21 COMUNA ŞĂRMĂŞAG MODERNIZARE DRUMURI DE PE TERITORIUL COMUNEI ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.ŞĂRMĂŞAG, LOMPIRT, ILIŞUA

1115318

9 18/5/2020 STC INVEST SRL EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE PROIECTAT SUBTERAN com.HERECLEAN și Municipiul ZALĂU,
loc.-

55453,84

10 25/5/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108D: CRIŞENI (DN 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 (INCLUSIV RELOCARE REȚELE ELECTRICE) com.CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂȚIG, orașul CEHU SILVANIEI,
loc.--

35349850

11 12/6/2020 COMUNA CRIŞENI REACTUALIZARE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRIȘENI, LOCALITĂȚIILE CRIŞENI, GÂRCEIU, CRISTUR-CRIȘENI, JUDEŢUL SĂLAJ com.CRIŞENI, DOBRIN,
loc.CRIŞENI, GÂRCEIU, CRISTUR-CRIȘENI, DOBA

2298848,48

12 22/6/2020 COMUNA PLOPIȘ CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA PLOPIȘ, COMUNA PLOPIȘ, JUDȚUL SĂLAJ com.PLOPIȘ, BOGHIȘ,
loc.PLOPIȘ, BOZIEȘ

7011868,76

13 25/06/20 13:12:18 CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ RELOCARE CONDUCTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI MEDIE PENTRU REABILITARE PODURI ȘI PODEȚE ( POD la km 42+450, DJ 196) com.BENESAT,
loc.BENESAT

38330

14 25/6/2020 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 21 EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA BĂLAN-LETCA-LOZNA) com.SURDUC, CRISTOLȚ, BĂBENI, LETCA, LOZNA,
loc.

39468360

15 14/7/2020 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DJ 108S: SECTOR ZALHA-BEZDED-CERNUC, KM 21+070 - 31+469 com.ZALHA, GÂRBOU,
loc.-

62371847,64

16 4/8/2020 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 23 EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA SIMLEU SILVANIEI-BOBOTA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN AGLOMERAREA ȘĂRMĂȘAG) com.MĂERIŞTE, BOBOTA, CAMĂR, ȘĂRMĂȘAG,
loc.

72758630

17 21/8/2020 SC WALDON NETWORK SRL DESFIINȚARE REȚELE DE TELECOMUNICAȚII INUTILIZABILE PE DN1H, DN1G ȘI E81, JUDEȚUL SĂLAJ com.CRIŞENI, MIRȘID, SURDUC, HIDA, BĂLAN, ZIMBOR, SÂNMIHAIU ALMAȘULUI, ROMÂNAȘI și orașul JIBOU,
loc.

150000

18 25/9/2020 JUDEŢUL SĂLAJ PUNERE ÎN SIGURANȚĂ POD PESTE RÂUL SOMEȘ, PE DJ 108E, KM 1+630 com.SOMEŞ-ODORHEI, NĂPRADEA,
loc.

3512079,42

19 5/10/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM ACCES C.M.I.D. DOBRIN com.CRIŞENI, DOBRIN,
loc.

3074800

20 23/11/2020 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN 1H (POD CIOCMANI), KM 28+320 - 62+782 (INCLUSIV RELOCARE REȚELE ELECTRICE) com.BĂBENI, LOZNA, SURDUC, ILEANDA, RUS,
loc.

83136302,44

21 16/12/2020 COMUNA DRAGU MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 53 DRAGU - ADALIN, KM 0+000 - 4+000, COMUNA DRAGU, JUDEȚUL SĂLAJ - REST DE LUCRĂRI LA AC NR.86 DIN 15.12.2014 (CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECĂRI DE TEREN) com.DRAGU,
loc.DRAGU, ADALIN

462835,66



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2019

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 14/1/2019 COMUNA SOMEŞ ODORHEI ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SOMEŞ ODORHEI, JUD. SĂLAJ com.SOMEŞ-ODORHEI și orașul JIBOU,
loc.-

11993320,36

2 29/1/2019 COMUNA ȘAMȘUD ÎNFIINŢAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITAŢILE ŞAMŞUD ȘI VALEA POMILOR, JUD. SĂLAJ com.ŞAMŞUD,
loc.ŞAMŞUD, VALEA POMILOR

13049104,62

3 07.02.2019 11:17:06 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU NORMALIZARE NIVEL DE TENSIUNE ÎN LOCALITATEA PANIC com.HERECLEAN, VÎRȘOLȚ,
loc.-

307477,52

4 6/5/2019 COMUNA MIRȘID REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA MIRȘID, JUD. SĂLAJ com.MIRŞID și orașul JIBOU,
loc.MIRŞID, POPENI

12505142,72

5 7/5/2019 C.N.C.F.R. "CFR" SA - COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ REABILITARE POD km 93+386 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE (reautorizare AC 16/15.05.2017) com.ILEANDA,
loc.RĂSTOCI

3216940

6 20/5/2019 COMUNA NĂPRADEA SUPLIMENTARE DE DEBIT APĂ A COMUNEI NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ com.NĂPRADEA, SOMEȘ ODORHEI,
loc.NĂPRADEA, SOMEȘ-GURUSLĂU

493212,09

7 11/6/2019 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE ȘI REGLEMENTARE LEA 20 kV ȘĂRMĂȘAG-ȘIMLEU, JUD. SĂLAJ com.ŞĂRMĂŞAG, MĂERIȘTE,
loc.....

949970,11

8 18/6/2019 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE S-AXA 20KV CAMĂR ȘI RACORD CAMĂR 1, CAMĂR 2, CAMĂR 3, JUDEȚUL SĂLAJ com.CAMĂR, MARCA,
loc.......

560935

9 25/9/2019 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE D110 MĂERIȘTE-DOH-DUMUSLĂU-CARASTELEC, KM: 0+000-16+475 com.CARASTELEC, MĂERIȘTE,
loc.

26206294,42

10 3/10/2019 JUDEŢUL SĂLAJ LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD ȘI AMENAJARE A COMPLEXULUI ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD com.CREACA, MIRȘID,
loc.JAC, MOIGRAD POROLISSUM

350367,54

11 11/12/19 9:55:14 COMUNA MESEŞENII DE JOS ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI MESEŞENII DE JOS, CU LOCALITĂŢILE MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS, AGHIREŞ ŞI FETINDIA (rest de lucrări la AC 41/01.08.2013, AC 65/08.08.2016) com.MESEŞENII DE JOS,
loc.MESEŞENII DE JOS, MESEȘENII DE SUS, AGHIREȘ ȘI FETINDIA

227786,44

12 11/12/2019 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 22) com.VÂRȘOLȚ, CRASNA, HOROATU CRASNEI, BĂNIȘOR, CIZER, PERICEI MESEȘENII DE JOS,
loc.

83694634

13 11/12/2019 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 24) com.NUŞFALĂU, BOGHIȘ, VALCĂU DE JOS, HALMĂȘD, IP, MARCA,
loc.-

31605200

14 11/12/2019 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 20) com.DRAGU, HIDA, SÂNMIHAIU ALMAȘULUI, ZIMBOR, ROMÂNAȘI, BUCIUM, AGRIJ,
loc.-

71878174

15 16/12/2019 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SALAJULUI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNELE CRIȘENI, DOBRIN , SĂLĂȚIG ȘI MIRȘID DIN JUDEȚUL SĂLAJ com.CRIȘENI, DOBRIN , SĂLĂȚIG, MIRȘID,
loc.-

22019837,36

16 16/12/2019 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. ÎNLOCUIRE CONDUCTA DE ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ com.ZALĂU și comuna HERECLEAN,
loc.

5651115,66



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2018

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 12/2/2018 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU CONSTRUIREA LEA/LES MT ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI ÎN ALIMENTARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE PENTRU CONSUMATORII ALIMENTAȚI DIN LEA 20KV ȘIMLEU ȘI LEA 20KV MINA ZĂUAN com.CAMĂR, CARASTELEC,
loc.-

1152304,18

2 19/2/2018 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20 KV HUEDIN com.ROMÂNAŞI, CREACA, AGRIJ, BUCIUMI, ALMAȘU, FILDU DE JOS și oraș JIBOU,
loc.

3412721

3 22/2/2018 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA PLOPIȘ com.PLOPIŞ, BOGHIȘ,
loc.PLOPIŞ, BOZIEȘ

19830

4 16/3/2018 COMUNA RUS ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA RUS, JUD. SĂLAJ ( rest de lucrări) com.RUS,
loc. RUS, FÎNTÎNELE RUS

265782

5 29/3/2018 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU CONSTRUIREA LEA/LES MT ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI ÎN ALIMENTARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE PENTRU CONSUMATORII ALIMENTAȚI DE PE S-AXA 20KV CRASNA-CIZER ȘI LEA 20 KV ȘIMLEU ȘI LEA 20 KV INTER 1 com.CIZER, SÎG,
loc.-

613025,05

6 31/5/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU SISTEM DE AUTOMATIZARE A DISTRIBUȚIEI - MONTARE REANCLANȘATOARE ȘI SEPARATOARE TELECOMANDATE ÎN SF6 ÎN REȚELELE DE MEDIE TENSIUNE ALE SDEE ZALĂU, ETAPA 2018 com.HOROATU CRASNEI, SURDUC, BĂLAN, BOGHIȘ, HALMĂȘD, BUCIUMI, ALMAȘU, HIDA, MĂERIȘTE, PLOPIȘ oraș JIBOU și mun. ZALĂU,
loc.-

409120

7 31.05.2018 9:49:34 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE LOCALITĂȚILE BAN ȘI MAL, JUDEȚUL SĂLAJ com.BĂNIŞOR, SÎG,
loc.-

21080

8 14.06.2018 15:31:22 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM 7+400 - 19+000 com.BUCIUMI, CIZER, HOROATU CRASNEI,
loc.-

19951828,67

9 19/6/2018 COMUNA MARCA MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MARCA, JUDEŢUL SĂLAJ - (REST DE EXECUTAT) com.MARCA,
loc.MARCA

110874,61

10 25/06/18 11:03:53 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA 20 KV BOBOTA com.BOBOTA, ȘĂRMĂȘAG,
loc.-

400390,25

11 17/7/2018 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE LOCALITĂȚILE PECEIU ȘI HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ com.BĂNIŞOR, HOROATU CRASNEI,
loc.-

20980

12 17/7/2018 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI PECEIU, JUDEȚUL SĂLAJ com.CRASNA, BĂNIŞOR,
loc.-

21028

13 17/7/2018 S.C. REGAL DIRECT S.R.L. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENSIUNE AGROTURISTICĂ com.MIRȘID, CRIȘENI,
loc.-

11560

14 9/8/2018 COMUNA ZALHA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI, COM. ZALHA, JUD. SĂLAJ (REST DE LUCRĂRI) com.ZALHA,
loc.VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI

579078,33

15 25/8/2018 COMUNA HALMĂŞD MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN LOCALITĂŢILE HALMĂŞD, ALEUŞ, CERIŞA ŞI DRIGHIU, COMUNA HALMĂŞD, JUDEŢUL SĂLAJ (REST DE LUCRĂRI) com.HALMĂŞD,
loc.HALMĂŞD, ALEUŞ, CERIŞA ŞI DRIGHIU

237468,57

16 30/8/2018 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 191C: NUȘFALĂU - CRASNA - ZALĂU - CREACA (reautorizare) com.NUȘFALĂU, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, MIRȘID, CREACA,
loc.NUȘFALĂU, HUSENI, RATIN, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, AGHIREȘ,MOIGRAD, BREBI, CREACA

91964791,12

17 3/10/2018 SC PRACTIC OIL SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE SORTARE, CONCASARE AGREGATE MINERALE BENESAT, JUD. SĂLAJ com.BENESAT și NĂPRADEA,
loc.-

130063,9

18 15/10/2018 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ SOMEŞ TISA CLUJ-NAPOCA AMENAJARE RÂU ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ (emisă în regim de urgență) com.HERECLEAN, BOCȘA,
loc.BADON, BOCȘA, BORLA

810000

19 26/10/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 7) com.ŞIMLEU SILVANIEI,
loc.-

30336457

20 26/10/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 1) com.ZALĂU și comunele DRAGU, HIDA, BĂLAN, ROMÂNAȘI, CREACA, MIRȘID,
loc.-

157647927

21 26/10/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 2) com.ZALĂU, orașele ȘIMLEU SILVANIEI, CEHU SILVANIEI, JIBOU și comunele HERECLEAN, BĂLAN, SURDUC, SOMEȘ ODORHEI, SĂLĂȚIG, VÎRȘOLȚ, PERICEI, CRASNA,
loc.

54274708

22 26/10/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 6) com.FILDU DE JOS, ALMAȘU,
loc.

2161360

23 30/10/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 8) com.CEHU SILVANIEI,
loc.-

31688008

24 30/10/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 9) com.JIBOU și comunele NĂPRADEA, SĂLĂȚIG, CREACA, SOMEȘ ODORHEI,
loc.

49197116

25 15/11/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 17) com.ZALĂU și comunele MIRȘID, HERECLEAN,
loc.

53791289

26 15/11/2018 COMPANIA DE APA SOMEŞ S.A. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL CLUJ ŞI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (CL 18) com.ZALĂU,
loc.

59292052

27 23/11/2018 SDEE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ NAPOCA - SDEE ZALĂU MODERNIZARE LEA MT AXA 20KV CEHU SILVANIEI - ZALĂU com.DOBRIN, CRIȘENI, SĂLĂȚIG și orașul CEHU SILVANIEI,
loc.-

1070142,19

28 14/12/2018 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ - TISA AMENAJARE VALEA POIANA ŞI AFLUENŢI, JUDEŢUL SĂLAJ ( fără canton de exploatare şi anexă Bizuşa Băi) - REAUTORIZARE com.GÎLGĂU, POIANA BLENCHII,
loc.-

99069000



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2017

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 10/1/2017 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON SUBTERAN DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ ÎN LOCALITATEA MIRŞID com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

21111

2 17/1/2017 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA MARIN com.BĂNIŞOR, CRASNA,
loc.BĂNIŞOR, MARIN

19150

3 26/1/2017 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CIZER ŞI BĂNIŞOR ( rest de lucrări la AC nr.7/2015) com.CIZER, BĂNIŞOR,
loc.CIZER, BĂNIŞOR

13942

4 3/2/2017 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COMUNA CREACA, LOCALITATEA BORZA ( rest de lucrări la AC 61/2015) com.CREACA,
loc.PRODĂNEŞTI, BORZA

60390

5 15/2/2017 COMUNA CUZĂPLAC MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 57 DN 1G - RUGINOASA, KM 0+000 - 8+000 ŞI STRĂZI ÎN INTRAVILANUL COMUNEI CUZĂPLAC, JUDETUL SĂLAJ (rest de lucrări la AC 73/2014) com.CUZĂPLAC,
loc.CUZĂPLAC, RUGINOASA, TĂMAŞA, PETRINDU

1047997,69

6 7/3/2017 COMUNA CRISTOLŢ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 47 km 8+480 - 12+980, JUDEŢUL SĂLAJ ( rest de lucrări AC nr.59/2014) com.CRISTOLŢ,
loc.VĂLENI

673331

7 7/3/2017 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI DE LEMN PENTRU REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE CRASNA ŞI MARIN (rest de lucrări la AC nr.83/2015) com.CRASNA,
loc.CRASNA, MARIN

2327

8 7/3/2017 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20 KV ILEANDA ÎNTRE SS 6430-STC 0602 - LUCRĂRI REALIZATE ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com.BĂBENI, ILEANDA, LETCA,
loc.CIOCMANI,BĂBENI,CUCIULAT,LETCA,TOPLIŢA,LEMNIU,RĂSTOCI

968354

9 13/3/2017 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE S-AXA 20 KV SFĂRAŞ com.CUZĂPLAC, ALMAŞU,
loc.TĂMAŞA, PETRINDU, PETRINZEL, JEBUCU

634728,75

10 15/3/2017 PAROHIA ORTODOXĂ RECEA MICĂ CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ (rest de lucrări AC nr. 87/2011) com.VÎRŞOLŢ,
loc.RECEA MICA

13450

11 20/3/2017 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE RACORDURI 20KV LA PE CEHU - OB.1 DOBRIN com.DOBRIN,
loc.DOBRIN

37841

12 20/3/2017 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE RACORDURI 20KV LA PE CEHU - OB.2 MINEU com.SĂLĂŢIG,
loc.MINEU

192062

13 20/3/2017 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE RACORDURI 20KV LA PE CEHU - OB.3 DELENI com.DOBRIN,
loc.DELENI

100040

14 23/3/2017 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 17:BULGARI (DJ 108 D) - DOMNIN, KM 0+000 - 2+000, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de lucrări la AC nr.71/2014) com.SĂLĂŢIG,
loc.BULGARI, DOMNIN

72846,11

15 27/3/2017 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 0,4 kv ŞI BRANŞAMENTE ZĂUAN com.IP,
loc.ZĂUAN

765079

16 15/5/2017 C.N.C.F.R. "CFR" SA - COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ REABILITARE POD km 93+386 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE (reautorizare AC 88/28.12.2015) com.ILEANDA,
loc.RĂSTOCI

3216940

17 16/5/2017 MUREŞAN MARCEL NICOLAE ŞI SOŢIA MUREŞAN DENISA CONSTRUIRE A DOUĂ ANEXE PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.HERECLEAN,
loc.-

24912,5

18 13/6/2017 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 196: LIMITA JUDEŢ SATU MARE - HOROATU CEHULUI - BENESAT, km 28+000 - 28+900 - 36+080 - 43+150 com.BENESAT, CEHU - SILVANIEI,
loc.-

9086361,93

19 19/6/2017 COMUNA CIZER ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CIZER, SAT CIZER ( rest la lucrări AC 25/23.06.2014) com.CIZER,
loc.CIZER

299930

20 4/7/2017 SC AUTOVEST TRANS SRL AMPLASARE STAŢIE DE BETOANE MOBILĂ com.IP,
loc.IP

95800

21 31/7/2017 COMUNA BĂNIŞOR MODERNIZARE STRADA MALULUI (DC 84) DIN LOCALITATEA BAN, COMUNA BĂNIŞOR, JUDEŢUL SĂLAJ (reautorizare) com.BĂNIŞOR,
loc.BAN

441400

22 2/8/2017 S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SA AMPLASARE STAȚIE DE TELEFONIE MOBILĂ GSM com.DOBRIN,
loc.DOBA

92408,9

23 8/8/2017 COMUNA CAMĂR MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DC 101 CAMĂR - BALC ȘI POD PESTE VALEA CAMĂRULUI ÎN LOCALITATEA CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ com.CAMĂR,
loc.CAMĂR

4113459

24 6/9/2017 SC COMFRIG SRL SPOR DE PUTERE LA SALĂ DE EVENIMENTE CIUMĂRNA, COMUNA ROMÂNAȘI, JUDEȚUL SĂLAJ com.ROMÂNAŞI, mun.ZALĂU,
loc.-

52551

25 18/9/2017 S.C.ROŞIOARA SRL CONSTRUIRE HALĂ DE CREŞTERE ECOLOGICĂ A IEPURILOR (rest de lucrări la AC 40/26.07.2013) com.CUZĂPLAC,
loc.RUGINOASA

108580

26 28/9/2017 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA SUBTERANĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE ZĂUAN ŞI CRIŞTELEC (reautorizare AC 74/06.09.2016) com.MĂERIŞTE, IP,
loc.CRIŞTELEC, ZĂUAN

24567

27 2/10/2017 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20 KV S-AXA VÎRȘOLȚ com.VÎRŞOLŢ, CRASNA,
loc.-

512271,78

28 26/10/2017 MIHANȚA SAMUILĂ și MIHANȚA ANICA CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI UTILITĂȚI com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

31000

29 9/11/2017 ILIEȘ CRISTINA - ANGELA și soțul ILIEȘ IOAN - AUREL CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATARE, "BECI" ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN com.CRIŞENI,
loc.CRISTUR-CRIŞENI

35438

30 8/12/2017 R.N.P. ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ SĂLAJ MODERNIZARE DRUM FORESTIER VALEA IAZULUI ( rest de executat la AC 43/05.08.2014) com.PLOPIŞ, VALCĂU DE JOS,
loc.-

1286073

31 18/12/2017 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DC 14: DJ 108D - DEJA - NOŢIG - DJ 108A, KM 4+000 - 9+050, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de executat la AC 28/2014) com.SĂLĂŢIG,
loc.DEJA, NOŢIG

167084,19

32 18/12/2017 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DC 9: SĂLĂŢIG - MINEU, KM 2+000 - 5+640, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de executat la AC 29/2014) com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG, MINEU

307728,51



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2016

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 27/1/2016 TUSAN CLAUDIA PENTRU TUSAN CLAUDIA P.F.A. CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATARE AGRICOLĂ com.MESEŞENII DE JOS,
loc.FETINDIA

25250

2 27/1/2016 COMUNA ALMAŞU REABILITARE ŞI MODERNIZARE DC 69 ŞI STRĂZI ÎN LOCALITATEA ALMAŞU, JUDEŢUL SĂLAJ com.ALMAŞU,
loc.ALMAŞU, PETRINZEL

6886271

3 4/2/2016 ASOCIAŢIA CRESCATORILOR DE BOVINE CONSTRUIRE BAZIN ÎMBĂIERE OI com.BUCIUMI,
loc.SÎNGEORGIU DE MESEŞ

5160

4 8/2/2016 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI PERICEI, JUDEŢUL SĂLAJ com.PERICEI,
loc.PERICEI

2510524

5 10/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CEHEI, PUSTA ŞI CRIŞTELEC com.ŞIMLEU SILVANIEI şi comuna MĂERIŞTE,
loc.CRIŞTELEC, PUSTA, CEHEI

24771

6 10/2/2016 IANCHIŞ IOAN ŞI IANCHIŞ AURICA CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

10500

7 16/2/2016 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COMUNA ZIMBOR, LOCALITATEA SÎNCRAIU ALMAŞULUI, JUDEŢUL SĂLAJ com.ZIMBOR,
loc.ZIMBOR, SUTORU, SÎNCRAIU ALMAŞULUI

588400

8 16/2/2016 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COMUNA SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, LOCALITATEA SÎNTA MĂRIA, JUDEŢUL SĂLAJ com.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, SÎNTA MĂRIA

154550

9 16/2/2016 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109E: LIMITA JUDEŢ CLUJ - FODORA - RUS, km 17+000 - 28+320 com.RUS, GÎLGĂU,
loc.RUS, CHIZENI, FODORA, DOBROCINA

7728724,33

10 17/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA LOZNA, SATELE CORMENIŞ ŞI VALEA LEŞULUI com.LOZNA,
loc.LOZNA, CORMENIŞ, VALEA LEŞULUI

19765

11 17/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNELE RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA com.RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA,
loc.RUS, ŞIMIŞNA, HĂŞMAŞ, CEACA

26759

12 18/2/2016 SC CRS VIALINA SRL RACORD APĂ DE IZVOR LA STAŢIA DE ÎMBUTELIERE ÎN LOCALITATEA CIZER, COMUNA CIZER, JUDEŢUL SĂLAJ com.CIZER,
loc.CIZER, PLESCA, PRIA

150240

13 18/2/2016 SC TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SA CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU TELEFONIE CELULARĂ com.CRISTOLŢ,
loc.CRISTOLŢ

103800

14 18/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA RUS, SAT BUZAŞ com.RUS,
loc.BUZAŞ

19399

15 19/2/2016 JUDEŢUL SĂLAJ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DEPOZIT DEŞEURI NECONFORME CRIŞENI (rest de lucrări la AC 48/27.08.2014) com.CRIŞENI ,
loc.CRIŞENI

215

16 26/2/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA NĂPRADEA, LOCALITĂŢILE NĂPRADEA, CHEUD, TRANIŞ ŞI SOMEŞ-GURUSLĂU com.NĂPRADEA,
loc.NĂPRADEA, CHEUD, TRANIŞ ŞI SOMEŞ-GURUSLĂU

19994

17 1/3/2016 COMUNA HERECLEAN REABILITARE DRUM COMUNAL DC 7: GURUSLĂU - DIOŞOD - BOCŞIŢA, KM 4+500 - 7+600, COMUNA HERECLEAN, JUDEŢUL SĂLAJ com.HERECLEAN,
loc.GURUSLĂU,DIOŞOD, BOCŞIŢA

2179095

18 9/3/2016 COMUNA CHIEŞD MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com.CHIEŞD,
loc.CHIEŞD

2074829

19 9/3/2016 COMUNA CARASTELEC MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA CARASTELEC, JUDEŢUL SĂLAJ com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

3380840

20 10/3/2016 JUDEŢUL SĂLAJ ZID DE PROTECŢIE LA STAŢIA DE TRANSFER CRASNA com.CRASNA,
loc.CRASNA

117639,23

21 14/3/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSOANE DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE DIN COMUNA LETCA com.LETCA,
loc.CUCIULAT, LETCA, TOPLIŢA, LEMNIU

20090

22 17/3/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE BOCŞA, CÎMPIA, LOMPIRT com.ŞĂRMĂŞAG, BOCŞA,
loc.LOMPIRT, BOCŞA, CÎMPIA

27356

23 17/3/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSOn DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE ILIŞUA ŞI GIURTELECU ŞIMLEULUI com.ŞĂRMĂŞAG, MĂERIŞTE,
loc.ILIŞUA, GIURTELECU ŞIMLEULUI

20084

24 17/3/2016 SC DEMY-BROTHERS SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE DE SORTARE ŞI CONCASARE BĂBENI com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

57635

25 25/3/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE TRONSON DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE ŞĂRMĂŞAG, MOIAD, MĂERIŞTE com.ŞĂRMĂŞAG, MĂERIŞTE,
loc.ŞĂRMĂŞAG, MOIAD, MĂERIŞTE

27165

26 29/3/2016 CHIRIŢĂ ELENA DIANA ŞI CHIRIŢĂ CRISTINA ÎMPREJMUIRE TEREN com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

17170

27 29/3/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNELE RUS, ILEANDA com.RUS, ILEANDA,
loc.BUZAŞ, PODIŞU, NEGRENI

23727

28 29/3/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNELE RUS, GÎLGĂU, POIANA BLENCHII com.RUS, GÎLGĂU, POIANA BLENCHII,
loc.RUS, CHIZENI, FODORA, DOBROCINA, BÎRSĂU MARE, GLOD, GÎLGĂU, POIANA BLENCHII, GOSTILA

31002

29 31/3/2016 S.C. COMCRIS ENERGY SRL RACORDARE LA SEN A CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CEF 20 MW SC COMCRIS ENERGY SRL (reautorizare) com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.ŞĂRMĂŞAG

317500

30 13/4/2016 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.HIDA,
loc.MILUANI

56625

31 19/4/2016 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.BERCEA

58100

32 19/4/2016 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.GÎRBOU,
loc.SOLOMON

81262

33 19/4/2016 SC TORREBLANCA SRL BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT com.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI

2329,3

34 21/4/2016 COMUNA LOZNA CONSTRUIRE PASARELĂ PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEŞ, PE DC 28, LA CORMENIŞ, COMUNA LOZNA, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de lucrări) com.LOZNA,
loc.CORMENIŞ

2723,5

35 21/4/2016 SZOBOSZLAI ATTILA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU EXPLOATAŢII AGRICOLE com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

239999

36 25/4/2016 SC COR & GAB SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DEPOZIT FRIG ÎN LOCALITATEA ALEUŞ com.HALMĂŞD,
loc.ALEUŞ

20000

37 4/5/2016 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 191D: VALCĂU DE JOS - FIZEŞ - SÎG, KM 10+800 - 19+200 com.VALCĂU DE JOS, SÎG,
loc.VALCĂU DE JOS, FIZEŞ, SÎG

6574750,87

39 9/5/2016 SC NYUSZIKA DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCŢII SRL ÎMPREJMUIRE ZONĂ DE EXPLOATARE com.ALMAŞU,
loc.ALMAŞU

10600

40 9/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE BOGHIŞ ŞI VALCĂU DE JOS com.VALCĂU DE JOS, BOGHIŞ,
loc.VALCĂU DE JOS, BOGHIŞ

19847

41 13/5/2016 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.ZALHA,
loc.VÎRTEŞCA

81262

42 17/5/2016 COMUNA VALCĂU DE JOS REŢEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE ŞI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA VALCĂU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com.VALCĂU DE JOS,
loc.VALCĂU DE SUS, VALCĂU DE JOS, SUBCETATE

6162865

43 18/5/2016 SC TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - INSTALAŢII DE UTILIZARE - REALIZARE COLOANĂ ÎNTRE BMPT-TD STAŢIE TELEFONIE CELULARĂ, LOCALITATEA CRISTOLŢ com.CRISTOLŢ,
loc.VĂLENI

3429400

44 23/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA CIZER, LOCALITĂŢILE CIZER ŞI PRIA com.CIZER,
loc.CIZER, PRIA

16358

45 23/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA VÎRŞOLŢ, LOCALITĂŢILE VÎRŞOLŢ, RECEA ŞI RECEA MICĂ com.VÎRŞOLŢ,
loc.VÎRŞOLŢ, RECEA ŞI RECEA MICĂ

12944

46 23/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA BĂNIŞOR, LOCALITĂŢILE PECEIU ŞI BĂNIŞOR com.BĂNIŞOR,
loc.BĂNIŞOR, PECEIU

15789

47 24/5/2016 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COMUNA RUS, LOCALITATEA BUZAŞ com.RUS, ILEANDA,
loc.ILEANDA, PODIŞU, BUZAŞ

81100

48 25/5/2016 COMUNA HERECLEAN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA HERECLEAN, JUDEŢUL SĂLAJ com.HERECLEAN,
loc.GURUSLĂU, HERECLEAN

3066118

49 25/5/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE HALMĂŞD ŞI CERIŞA com.HALMĂŞD,
loc.HALMĂŞD, CERIŞA

18751

50 25/5/2016 COMUNA BĂBENI ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 29 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA BĂBENI, JUDEŢUL SĂLAJ com.BĂBENI,
loc.BĂBENI, CIOCMANI

1083333

51 26/5/2016 COMUNA MARCA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ REZERVOR STOCARE APĂ POTABILĂ PORŢ com.MARCA,
loc.PORŢ

36000

52 31/5/2016 COMUNA LETCA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 28 LEMNIU - TOPLIŢA km 0+550 - 1+877 com.LETCA,
loc.LEMNIU, TOPLIŢA

450419

53 2/6/2016 S.C. COMCRIS ENERGY SRL PARC FOTOVOLTAIC CU 4 CENTRALE: ŞĂRMĂŞAG 1, ŞĂRMĂŞAG 2, ŞĂRMĂŞAG 3 ŞI ŞĂRMĂŞAG 4 ( rest de lucrări la AC22/06.06.2013) com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.ŞĂRMĂŞAG

1962600

54 7/6/2016 S.C. BIO BLUEBERRY SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ CU SPAŢII DE CAZARE TEMPORARĂ ŞI MAGAZIE DE DEPOZITARE FRUCTE DE PĂDURE, LOC. NUŞFALĂU, JUD. SĂLAJ com.NUŞFALĂU,
loc.NUŞFALĂU

83099

55 14/6/2016 HENDEA SANDU BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT ÎN CABLU SUBTERAN ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com.HERECLEAN,
loc.BADON

1527

56 21/6/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎN COMUNA PERICEI, LOCALITĂŢILE PERICEI, SICI ŞI BĂDĂCINI com.PERICEI,
loc.PERICEI, SICI ŞI BĂDĂCINI

11994

57 21/6/2016 COMUNA CUZĂPLAC INTRODUCEREA CANALIZĂRII ŞI CONSTRUIREA UNEI STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA CUZĂPLAC, JUDETUL SĂLAJ com.CUZĂPLAC,
loc.CUZĂPLAC, TĂMAŞA, PETRINDU ŞI GĂLĂŞENI

8274560

58 6/7/2016 SC NEON PRODUCT SRL EXECUTAREA UNUI FORAJ ÎN VEDEREA DESCOPERIRII APEI GEOTERMALE com.NUŞFALĂU,
loc.-

51010

59 14/7/2016 COMUNA DOBRIN MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA DOBRIN, JUDEŢUL SĂLAJ com.DOBRIN,
loc.SÎNCRAIU SILVANIEI, DOBRIN, DOBA, VERVEGHIU

3646218

60 14/7/2016 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 88, LAZURI - PREOTEASA com.VALCĂU DE JOS,
loc.LAZURI

1439831,44

61 20/7/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE FIBRĂ OPTICĂ ŞI STÂLPI DIN LEMN PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ (REAUTORIZARE) com.CRASNA,
loc.CRASNA

9541

62 21/7/2016 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.LETCA,
loc.COZLA

105575

63 25/7/2016 COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA BUCUREŞTI - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ REPARAŢIE CAPITALĂ POD KM 77+450, FIR II, LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE, ÎNTRE STAŢIILE GÎLGĂU - ILEANDA com.GÎLGĂU,
loc.GLOD

2955010

64 3/8/2016 MOLDOVAN VASILE CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ (rest de lucrări la AC nr.18/30.03.2015) com.BENESAT,
loc.BIUŞA

11020

65 8/8/2016 COMUNA MESEŞENII DE JOS ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI MESEŞENII DE JOS, CU LOCALITĂŢILE MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS, AGHIREŞ ŞI FETINDIA (rest de lucrări la AC41/01.08.2013) com. MESEŞENII DE JOS,
loc.MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS, AGHIREŞ ŞI FETINDIA

671360,62

66 10/8/2016 COMUNA SURDUC EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA TIHĂU com.SURDUC,
loc.TIHĂU

21848,4

67 30/8/2016 SC RCS & RDS SA STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE, ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI com.CREACA,
loc.CREACA

42480

68 30/8/2016 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU DESCENTRALIZARE RED - INJECŢIE DE PUTERE STRADA SĂLAJULUI, ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.ŞĂRMĂŞAG

87747,84

69 31/8/2016 SC FINAS CONSULTING SRL ÎMPREJMUIRE LIVADĂ com.DRAGU,
loc.DRAGU

69522,9

70 31/8/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA GIURTELECU ŞIMLEULUI com.MĂERIŞTE,
loc.GIURTELECU ŞIMLEULUI

19051

71 5/9/2016 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 191C: NUȘFALĂU - CRASNA - ZALĂU - CREACA (reautorizare) com.NUȘFALĂU, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, MIRȘID, CREACA,
loc.NUȘFALĂU, HUSENI, RATIN, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, AGHIREȘ,MOIGRAD, BREBI, CREACA

91964791,12

72 5/9/2016 COMUNA CRIŞENI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA CRIŞENI, JUDEŢUL SĂLAJ com.CRIŞENI,
loc.CRIŞENI, GÎRCEIU

3607974

73 5/9/2016 COMUNA ŞĂRMĂŞAG MODERNIZARE DRUMURI DE PE TERITORIUL COMUNEI ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.ŞĂRMĂŞAG, LOMPIRT, ILIŞUA

1115318

74 6/9/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA SUBTERANĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE ZĂUAN ŞI CRIŞTELEC com.MĂERIŞTE, IP,
loc.CRIŞTELEC, ZĂUAN

24567

75 14/9/2016 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 0,4 KV CRASNA com.CRASNA,
loc.CRASNA

394344

76 21/9/2016 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA AMENAJARE VALE ALMAŞ, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de lucrări la AC nr.80/12.10.2011) com.ALMAŞU, ZIMBOR, HIDA,
loc.-

1288224

77 26/9/2016 COMUNA ŞĂRMĂŞAG CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE LOMPIRT ŞI ILIŞUA, COMUNA ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de lucrări la AC 45/12.10.2012) com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.LOMPIRT, ILIŞUA

1137284,47

78 26/9/2016 COMUNA ŞĂRMĂŞAG ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE LOMPIRT ŞI ILIŞUA, COMUNA ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de lucrări la AC 46/12.10.2012) com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.LOMPIRT, ILIŞUA

615131,67

79 19/10/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA NADIŞ com.SĂLĂŢIG, CEHU SILVANIEI,
loc.DEJA, NADIŞ

20794

80 24/10/2016 COMUNA ZALHA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE DE POMPARE ŞI TRATARE APĂ ÎN LOCALITATEA VÎRTEŞCA, COMUNA ZALHA, JUDEŢUL SĂLAJ com.ZALHA,
loc. VÎRTEŞCA

53880

81 31/10/2016 SC RCS & RDS SA REALIZARE RACORDURI UTILITĂŢI - STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA SĂLĂŢIG com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG

17151

82 01/11/16 11:51:58 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20 KV ŞĂRMĂŞAG - ŞIMLEU ŞI RACORD CRIŞTELEC com.ŞĂRMĂŞAG, ŞIMLEU - SILVANIEI,
loc.CRIŞTELEC, GIURTELECU ŞIMLEULUI, MĂLĂDIA, CEHEI

283319,05

83 3/11/2016 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20 KV ŞIMLEU - SUPLAC com.ŞIMLEU - SILVANIEI, MĂERIŞTE, CARASTELEC, IP, NUŞFALĂU, MARCA,
loc.-

1500381,02

84 3/11/2016 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE S-AXA 20 kv ŞI RACORDURI BERCEA - SÎNTĂ MĂRIA com.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.SÎNTĂ MĂRIA, BERCEA

138288,98

85 3/11/2016 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109A: LIMITA JUDEŢ CLUJ - HĂŞMAŞ, KM 58+000 - 59+604 com.ŞIMIŞNA,
loc.HĂŞMAŞ

873563,77

86 3/11/2016 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110A: ARCHID - LIMITA JUDEŢ SATU MARE, KM 12+500 - 13+430 com.COŞEIU,
loc.ARCHID

632031,43

87 5/12/2016 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ - TISA AMENAJARE VALEA POIANA ŞI AFLUENŢI, JUDEŢUL SĂLAJ ( fără canton de exploatare şi anexă Bizuşa Băi) com.GÎLGĂU, POIANA BLENCHII,
loc.-

66511843

88 28/12/2016 S FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU TRECERE LEA 20 kV ÎN LES ŞI BUCLĂRI JT, ZONA INDUSTRIALĂ ZALĂU com.ZALĂU, HERECLEAN,
loc.-

2179820,23



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2015

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 23/1/2015 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. DEZAFECTARE STAŢIE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.CREACA,
loc.BORZA

10783,03

2 26/1/2015 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA ZIMBOR, JUD.SĂLAJ com.ZIMBOR,
loc.ZIMBOR, SÎNCRAIU ALMAŞULUI, SUTORU

3716339

3 2/2/2015 S.C.DRUMEŢUL COM SRL CONSTRUIRE FERMĂ DE PORCI CAPACITATE DE 1200 LOCURI ( rest de lucrări la AC nr.72/15.09.2011) com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG

70353,79

4 18/2/2015 ASOCIAŢIA COMUNELOR BOROD, PLOPIŞ ŞI AUŞEU MODERNIZARE DRUMURI VICINALE STR. MĂGURII ŞI STR. CUTII ÎN COMUNA PLOPIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ în cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 162 ÎN COMUNA BOROD, JUDEŢUL BIHOR ŞI DRUMURI VICINALE STR. MĂGURII ŞI STR. CUTII ÎN COMUNA PLOPIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ" com.PLOPIŞ,
loc.FĂGETU

2812687

5 20/2/2015 S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A. DEZINSTALARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ ORANGE, LOC.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, JUD. SĂLAJ com.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI

174944

6 20/2/2015 S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A. DEZINSTALARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ ORANGE, LOC.BĂBENI, JUD. SĂLAJ com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

274596

7 9/12/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CIZER ŞI BĂNIŞOR com.CIZER, BĂNIŞOR,
loc.CIZER, BĂNIŞOR

18360

8 20/2/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CRASNA ŞI PECEIU com.CRASNA, BĂNIŞOR,
loc.CRASNA, PECEIU

16559

9 23/2/2015 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI ŞI REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE AGHIREŞ ŞI FETINDIA com.MESEŞENII DE JOS,
loc.FETINDIA, AGHIREŞ

16149

10 23/2/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ ŞI SUPRATERANĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE MESEŞENII DE JOS ŞI MESEŞENII DE SUS com.MESEŞENII DE JOS,
loc.MESEŞENII DE JOS ŞI MESEŞENII DE SUS

23583

11 24/2/2015 COMUNA GÎLGĂU ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR DOBROCINA ŞI FODORA, COMUNA GÂLGĂU, JUDETUL SĂLAJ com.GÎLGĂU,
loc.DOBROCINA, FODORA

1239546

12 24/2/2015 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DC 58 ZIMBOR - DOLU de la KM 1+600 - 5+300 ÎN COMUNA ZIMBOR, JUD.SĂLAJ com.ZIMBOR,
loc.ZIMBOR, Dolu

4611888

13 20/3/2015 HENDEA SANDU CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.HERECLEAN,
loc.BADON

10000

14 23/3/2015 PUSOK FERENC-LEVENTE ŞI SOŢIA PUSOK ANGELA-GABRIELA ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ CU SPAŢII DE CAZARE TEMPORARĂ ŞI MAGAZIE DE DEPOZITARE FRUCTE DE PĂDURE com.NUŞFALĂU,
loc.NUŞFALĂU

230790

15 25/3/2015 COMUNA ZALHA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI, COM. ZALHA, JUD. SĂLAJ com.ZALHA,
loc. VALEA LUNGĂ, VÎRTEŞCA, ZALHA, CIURENI, CEACA ŞI VALEA HRANEI

5567541

16 27/3/2015 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŢARINA DE JOS, COMUNA PERICEI, JUD.SĂLAJ com.PERICEI,
loc.PERICEI

318744

17 27/3/2015 COMUNA RUS ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA RUS, JUD. SĂLAJ ( rest de lucrări) com.RUS,
loc. RUS, FÎNTÎNELE RUS

270846

18 30/3/2015 MOLDOVAN VASILE CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ com.BENESAT,
loc.BIUŞA

24960

19 31/3/2015 C.N.C.F."CFR" S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ ELIMINARE PUNCT PERICULOS - APĂRARE MAL KM.108+150 - KM 108+250 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

1462156

20 7/4/2015 COMUNA SURDUC MODERNIZARE DOUĂ DRUMURI COMUNALE: DC47: SOLONA-TEȘTIOARA, KM 5+200-8+480, DC 22A: DN 1H-PASARELA SOMEȘ, KM 0+000-0+830 com.SURDUC,
loc.SURDUC, SOLONA, TEŞTIOARA

2834594,3

21 21/4/2015 BĂRNUŢIU OLGA ŞI IMRE VIORICA CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.NUŞFALĂU,
loc.NUŞFALĂU

141910

22 13/5/2015 COMUNA BUCIUMI REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 70 BUCIUMI(DJ 108A) - RĂSTOLŢ, KM 0+000 - 6+000 com.BUCIUMI,
loc.BUCIUMI, RĂSTOLŢ

2287290

23 13/5/2015 SC ELECTRICA SA-SDEE CLUJ NAPOCA MODERNIZARE LEA 20KV NĂDĂŞELU - SÎNCRAIU ALMAŞULUI com.ZIMBOR,
loc.SÎNCRAIU ALMAŞULUI

102000,96

24 13/5/2015 SC RESIDO TRADE SRL AMPLASARE ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE AUTORIZAT A DOUĂ UTILAJE FIXE PENTRU TĂIERE A PIETREI, PE FUNDAŢII DIN BETON ŞI CONSTRUIRE BAZINE DE DECANTARE ŞI A UNUI ŞOPRON METALIC ÎNCHIS ÎN SOLUŢIE DEMONTABILĂ com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

181000

25 19/5/2015 COMUNA MARCA ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII ŞUMAL, COMUNA MARCA, JUD.SĂLAJ ( rest de lucrări la AC nr.10/27.03.2013) com.MARCA,
loc.PORŢ, LEŞMIR, ŞUMAL

335376,31

26 27/5/2015 COMUNA CRASNA SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MARIN ŞI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ŞI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA CRASNA, COM. CRASNA, JUD. SĂLAJ (rest de lucrări la AC 43/09.10.2012) com.CRASNA,
loc.CRASNA, MARIN

5274925,91

27 2/6/2015 BALLA ARPAD ŞI SOŢIA BALLA ELISABETA CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.CRASNA,
loc.CRASNA

45000

28 22/6/2015 S.C. PETRADOM SRL CONSTRUIRE MAGAZIE com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG

81365

29 25/6/2015 CRIŞAN VASILE TEODOR ŞI SOŢIA LILIANA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.CRIŞENI,
loc.CRIŞENI

66160

30 29/6/2015 TOMA GRIGORE ŞI SOŢIA AURORA VARVARA ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

55100

31 30/6/2015 COMUNA CAMĂR MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI COMUNAL DC 100, CAMĂR - CARASTELEC, JUDEŢUL SĂLAJ ( rest de lucrări la AC nr.29/02.07.2013) com.CAMĂR,
loc.CAMĂR

209835,89

32 30/6/2015 ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE CONSTRUIRE UMBRAR PENTRU ANIMALE com.BĂNIŞOR,
loc.BAN

170290

33 2/7/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE DIN COMUNELE MESEŞENII DE JOS, CRASNA ŞI NUŞFALĂU com.MESEŞENII DE JOS, CRASNA, NUŞFALĂU,
loc.AGHIREŞ, MESEŞENII DE JOS, CRASNA, RATIN, HUSENI, NUŞFALĂU

27098

34 2/7/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE FIBRĂ OPTICĂ ŞI STÂLPI DIN LEMN PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ com.CRASNA,
loc.CRASNA

9541

35 7/7/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL DE TENSIUNE SÎNPETRU ALMAŞULUI com.HIDA,
loc.SÎNPETRU ALMAŞULUI

773010

36 7/7/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL DE TENSIUNE BĂNIŞOR com.BĂNIŞOR,
loc.BĂNIŞOR

473822

37 7/7/2015 JUDEŢUL SĂLAJ BRANŞAMENT TRIFAZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CASTRU MOIGRAD, COM: MIRŞID, JUD.SĂLAJ com.MIRŞID,
loc.MOIGRAD POROLISSUM

5220

38 8/7/2015 SC AGROLEGUMICOLA DRAGU SRL CONSTRUIRE SERĂ ÎN COMUNA DRAGU, JUD. SĂLAJ com.DRAGU,
loc.DRAGU

99111,6

39 8/7/2015 SC FERMA POMICOLĂ DRAGU SRL CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (ADĂPOST DE ANIMALE) ÎN COMUNA DRAGU, JUD. SĂLAJ com.DRAGU,
loc.DRAGU

20216,81

40 8/7/2015 JIMBOREAN FLORICA ADĂPOST DE ANIMALE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com.ROMÂNAŞI,
loc.PĂUŞA

31500

41 22/7/2015 COMUNA CREACA REFACERE ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN ANUL 2010, ÎN COMUNA CREACA, JUD. SĂLAJ com.CREACA,
loc.PRODĂNEŞTI, BORZA

1166531

42 22/7/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA SUBTERANĂ ŞI AERIANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE CRIŞENI ŞI MIRŞID com.CRIŞENI, MIRŞID,
loc.CRIŞENI, MIRŞID

30707

43 22/7/2015 JUDEŢUL SĂLAJ SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ{rest de lucrări la AC nr.79/06.10.2011} com.DOBRIN,SURDUC,CRASNA, SINMIHAIU ALMASULUI,
loc.DOBRIN,SURDUC, CRASNA,SINMIHAIU ALMASULUI

8132050

44 3/8/2015 COMUNA FILDU DE JOS ASFALTAREA DRUMULUI COMUNAL DC 67 ŞI STRĂZILOR ADIACENTE ACESTUIA DIN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ( rest de lucrări la AC nr.9/20.01.2012) com.FILDU DE JOS,
loc.FILDU DE JOS, FILDU DE MIJLOC, FILDU DE SUS

2130708,45

45 3/8/2015 COMUNA FILDU DE JOS REABILITARE DRUM DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ "CĂRNURAR" IN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com.FILDU DE JOS,
loc. FILDU DE SUS

4375120

46 3/8/2015 S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A. INSTALARE CABLU SUBTERAN ŞI AERIAN ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR MESEŞENII DE JOS, AGHIREŞ, MIRŞID, MOIGRAD-POROLISSUM, BREBI, CREACA, LUPOAIA com.MESEŞENII DE JOS, MIRŞID, CREACA,
loc.

170556,03

47 17/8/2015 S.N.T.G.N.TRANSGAZ SA MEDIAŞ REFACERE ÎMPREJMUIRE CU PANOURI PREFABRICATE DIN BETON LA ROBINET R 141 LEMNIU com.LETCA,
loc.LEMNIU

13892

48 17/8/2015 COMUNA TREZNEA REFACERE ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN ANUL 2010, ÎN COMUNA TREZNEA, JUD. SĂLAJ com.TREZNEA,
loc.TREZNEA, BORZA

3229671

49 21/8/2015 COMUNA CRASNA AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES LA EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI AGENŢI ECONOMICI ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ(rest de lucrări la AC nr.4/12.01.2012) com.CRASNA,
loc.CRASNA, RATIN, HUSENI

1214513,7

50 24/8/2015 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES IN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDEŢUL SĂLAJ(rest de lucrări la AC nr.11/02.04.2013} com.DOBRIN, SURDUC, CRASNA, SINMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.DOBRIN,SURDUC, CRASNA,SINMIHAIU ALMAŞULUI

625447,01

51 4/9/2015 COMUNA PERICEI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BĂDĂCIN ŞI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA PERICEI, COMUNA PERICEI, JUD.SĂLAJ com.PERICEI,
loc.PERICEI, BĂDĂCIN

7265691

52 4/9/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20KV JIBOU (STAŢIA SĂLAJ - SS 0206) com.ZALĂU, MIRŞID,
loc.MIRŞID, POPENI

495590

53 9/9/2015 ELECTRICA SDEE CLUJ ŞI SC AGROLEGUMICOLA DRAGU SRL REPREZENTAT PRIN SC ELECTROGRUP SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ AGROLEGUMICOLĂ DRAGU com.DRAGU,
loc.DRAGU

5000

54 14/9/2015 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE, LOCALITATEA SUB CETATE, JUD.SĂLAJ com.VALCĂU DE JOS,
loc.VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, SUBCETATE

48100

55 14/9/2015 COMUNA BOCŞA ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 2, km 3+000 - 5+390 com.BOCŞA,
loc.SĂLĂJENI

1003344

56 14/9/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE SURDUC, BĂBENI ŞI LETCA com.SURDUC, BĂBENI ŞI LETCA,
loc.TURBUŢA, BĂBENI, CIOCMANI, CUCIULAT

27159

57 23/9/2015 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE, LOCALITATEA DOH, JUD.SĂLAJ com.MĂERIŞTE,
loc.MĂERIŞTE, DOH

138640

58 23/9/2015 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE-COMUNA SĂLĂŢIG, LOCALITATEA MINEU, JUD.SĂLAJ com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG, MINEU

173750

59 23/9/2015 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COMUNA VALCĂU DE JOS, LOCALITATEA LAZURI com.VALCĂU DE JOS,
loc.VALCĂU DE JOS, VALCĂU DE SUS, LAZURI

60230

60 23/9/2015 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COMUNA HOROATU CRASNEI, LOCALITATEA ŞEREDEIU com.HOROATU CRASNEI,
loc.HOROATU CRASNEI, ŞEREDEIU

146800

61 23/9/2015 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - COMUNA CREACA, LOCALITATEA BORZA com.CREACA,
loc.PRODĂNEŞTI, BORZA

61390

62 25/9/2015 COMUNA SÎG MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 84 KM 2+650 - KM 4+020 com.SÎG,
loc.MAL

440640

63 25/9/2015 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VALCĂU DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ com.VALCĂU DE JOS,
loc.VALCĂU DE SUS, PREOTEASA

1904008

64 5/10/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20KV COŞEI com.BOCŞA, ŞAMŞUD, COŞEIU,
loc.BOCŞA, VALEA POMILOR, COŞEIU, ARCHID

739200

65 6/10/2015 S.C. BIBROKEM S.R.L. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENSIUNE ŞI CRAMĂ ÎN LOCALITATEA CAMĂR com.CAMĂR,
loc.CAMĂR

43000

66 6/10/2015 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI DE LEMN SUPORT REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE UILEACU ŞIMLEULUI ŞI GIURTELECU ŞIMLEULUI com.MĂERIŞTE,
loc.UILEACU ŞIMLEULUI, GIURTELECU ŞIMLEULUI

15252

67 6/10/2015 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOCALITATEA COSNICIU DE SUS, JUDEŢUL SĂLAJ com.IP,
loc.IP, COSNICIU DE SUS, COSNICIU DE JOS

83850

68 8/10/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20KV AGHIREŞ ÎNTRE SS 7100-7170 com.HIDA,
loc.HIDA, RACÎŞ, BAICA

139981

69 8/10/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE RACORD 20KV POIANA ONŢII com.CRISTOLŢ,
loc.POIANA ONŢII

98490

70 16/10/2015 S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE TELEFONIE MOBILĂ ŞI RACORD ELECTRIC com.POIANA BLENCHII,
loc.FĂLCUŞA

50000

71 20/10/2015 BAKAI RENATA pentru BAKAI RENATA PFA ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.PERICEI,
loc.PERICEI

70000

72 4/11/2015 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DC 58 ZIMBOR - DOLU de la KM 1+600 - 5+300 ÎN COMUNA ZIMBOR, JUD.SĂLAJ (modificare traseu de la km 2+560-3+210 autorizat iniţial cu AC 12/24.02.2015) com.ZIMBOR,
loc.ZIMBOR, DOLU

4611888

73 10/11/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 0,4 KV LA SD ZALĂU com.BUCIUMI,
loc.BUCIUMI

38625

74 10/11/2015 COMUNA MIRŞID MODERNIZARE ŞI AMENAJARE "BAZĂ SPORTIVĂ" ÎN COMUNA MIRŞID (reautorizare AC 23/17.06.2014) com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

184059

75 10/11/2015 ASOCIAŢIA COMUNELOR BOCŞA ŞI CHIEŞD - CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOCŞA CANALIZARE APĂ MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA BOCŞA, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de lucrări la AC 59/623/17 septembrie 2008) com.BOCŞA,
loc.BOCŞA, BORLA, SĂLĂJENI, CÎMPIA

2291000

76 16/11/2015 COMUNA ZIMBOR MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA ZIMBOR, JUD.SĂLAJ (reautorizare AC 2/27.01.2015) com.ZIMBOR,
loc.ZIMBOR, SÎNCRAIU ALMAŞULUI, SUTORU

3716339

77 23/11/2015 SC SALVATORE SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ VACI com.ŞĂRMĂŞAG,
loc.MOIAD

20000

78 25/11/2015 MUREŞAN IOAN ŞI SOŢIA MUREŞAN EUGENIA CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com.ROMÂNAŞI,
loc.POARTA SĂLAJULUI

16705,5

79 27/11/2015 COMUNA BĂNIŞOR MODERNIZARE STRADA MALULUI (DC 84) DIN LOCALITATEA BAN, COMUNA BĂNIŞOR, JUDEŢUL SĂLAJ com.BĂNIŞOR,
loc.BAN

441507

80 7/12/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU REAMPLASARE LEA 0,4 KV ŞĂRMĂŞAG - ŞIMLEU, ZONA HALTA CFR ŞĂRMĂŞAG com.ŞĂRMĂŞAG ,
loc.ŞĂRMĂŞAG

38776,75

81 17/12/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU RECONSTRUCŢIE ŞI BUCLARE REŢELE 20 KV ŞĂRMĂŞAG com.ŞĂRMĂŞAG ,
loc.ŞĂRMĂŞAG

761795,79

82 17/12/2015 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.GÎRBOU,
loc.CERNUC

60058,9

83 17/12/2015 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI DE LEMN PENTRU REŢEA HIBRIDĂ DE TELECOMUNICAŢII ÎNTRE LOCALITĂŢILE CRASNA ŞI MARIN com.CRASNA,
loc.CRASNA, MARIN

12769

84 18/12/2015 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 20 KV ŞIMLEU-PERICEI com.ŞIMLEU SILVANIEI, PERICEI,
loc.ŞIMLEU SILVANIEI, PERICEI

468385,49

85 21/12/2015 MAXIM FLORIN-RAUL CONSTRUIRE ADĂPOST DE ANIMALE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI UTILITĂŢI com.MIRŞID,
loc.MOIGRAD-POROLISSUM

23000

86 22/12/2015 S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A. AMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE com.GÎRBOU,
loc.POPTELEAC

9096,87

87 28/12/2015 SC RCS & RDS SA REALIZARE REŢEA SUBTERANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ ÎN LOCALITĂŢILE DIN COMUNELE CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂŢIG, BENESAT ŞI ORAŞUL CEHU SILVANIEI com.CRIŞENI, DOBRIN, SĂLĂŢIG, BENESAT ŞI ORAŞUL CEHU SILVANIEI,
loc.CRIŞENI, GÎRCEIU, CRISTUR CRIŞENI, DOBA,VERVEGHIU, NAIMON, DELENI, SĂLĂŢIG, CEHU SILVANIEI, NADIŞ MOTIŞ, BIUŞA

30344

88 28/12/2015 C.N.C.F.R. "CFR" SA - COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ REABILITARE POD km 93+386 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE com.ILEANDA,
loc.RĂSTOCI

3216940



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2014

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 20/1/2014 COMUNA CREACA EXTINDERE REŢEA APĂ COMUNA CREACA, CU RACORD JIBOU-PRODĂNEŞTI com.CREACA,
loc.PRODĂNEŞTI

329520

2 22/1/2014 TOMA GRIGORE ŞI SOŢIA AURORA MAGAZIE PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

5000

3 22/1/2014 SZILAGHI BIRTA RAUL ŞI SOŢIA ANAMARIA MAGAZIE PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

7500

4 27/1/2014 COMUNA MARCA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITATEA ŞUMAL, COMUNA MARCA, JUD. SĂLAJ (Reautorizare) com.MARCA,
loc.ŞUMAL

1712878,2

5 11/2/2014 CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDEŢUL SĂLAJ (reautorizare) com.MIRŞID,
loc.MOIGRAD-POROLOSSUM

0

6 3/3/2014 COMUNA BUCIUMI MODERNIZARE DRUM COMUNALDC 70A, BUCIUMI (DJ 108A) - SÎNGIORGIU DE MESEŞ, KM 0+525-5+121 com.BUCIUMI,
loc.BUCIUMI, SÎNGIORGIU DE MESEŞ

2864790

7 10/3/2014 SC RCS & RDS SA MONTARE FIBRĂ OPTICĂ SUBTERANĂ PENTRU ALIMENTARE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

15848

8 17/3/2014 ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE SIG EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A PĂŞUNILOR DIN COMUNA SÎG, JUDEŢUL SĂLAJ com.SÎG,
loc.SÎG

522150

9 19/3/2014 COMUNA ROMÂNAŞI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE DE EPURARE COMUNA ROMÂNAŞI com.ROMÂNAŞI,
loc.CHICHIŞA

164990,24

10 21/3/2014 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI PENTRU FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE LOMPIRT ŞI ILIŞUA com.SĂRMĂŞAG,
loc.LOMPIRT ŞI ILIŞUA

57149

11 25/3/2014 SC BADRALEXI SRL ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ - ADĂPOST ANIMALE com.HIDA,
loc.HIDA

85500

12 26/3/2014 S.C. COMCRIS ENERGY SRL RACORDARE LA SEN A CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CEF 20 MW SC COMCRIS ENERGY SRL com.SĂRMĂŞAG,
loc.SĂRMĂŞAG

317500

13 14/4/2014 VIDREAN ŞTEFAN COSMIN CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ (ADĂPOST ANIMALE) com.CUZĂPLAC,
loc.TĂMAŞA

31650

14 14/4/2014 MĂRIEȘ NICOLAE MIRCEA CONSTRUIRE ȘOPRON MULTIFUNCȚIONAL, ÎMPREJMUIRE ȘI WC USCAT com.CRASNA,
loc.CRASNA

12000

15 6/5/2014 SATMARI GLIGORŞI SOŢIA SATMARI MARIA VIORICA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.NUŞFALĂU,
loc.NUŞFALĂU

10500

16 19/5/2014 S.C.VEGFERO-FARM SRL CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI CU LAPTE com.SOMEŞ ODORHEI,
loc.SOMEŞ ODORHEI

2307248

17 28/5/2014 COMUNA CARASTELEC MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI COMUNAL DC 100, CARASTELEC + CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ (rest de lucrări) com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

870492,13

18 10/6/2014 COMUNA FILDU DE JOS SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APĂ POTABILĂ PENTRU LOCALITĂŢILE FILDU DE MIJLOC ŞI FILDU DE SUS, JUDEŢUL SĂLAJ com.FILDU DE JOS,
loc.FILDU DE MIJLOC. FILDU DE SUS

303560

19 13/6/2014 COMUNA GÎLGĂU LUCRĂRI DE AMENAJARE A CURSURILOR DE APĂ NECADASTRATE DIN COMUNA GÎLGĂU, JUDEŢUL SĂLAJ com.GÎLGĂU,
loc.DĂPÎLNA, BÎRSĂU, FODORA

6686700

20 16/6/2014 ASICIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A BAZINULUI VĂII AGRIJULUI "POD PESTE VALEA RĂSTOLŢ PE DRUMUL RĂSTOLŢU - CĂTUNUL PET, JUDEŢUL SĂLAJ" DIN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE DRUM ÎNTRE LOCALITĂŢILE RĂSTOLŢ - AGRIJ - PĂUŞA - POARTA SĂLAJULUI" com.BUCIUMI,
loc.RĂSTOLŢ

256250

21 16/6/2014 COMUNA AGRIJ ASFALTARE DRUM DC 72 - BAZA SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA AGRIJ, L=1350 m, JUDEŢUL SĂLAJ com.AGRIJ,
loc.AGRIJ

441000

22 16/6/2014 LAKATOS DENISA ESTERA CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE com.SURDUC,
loc.SURDUC

52470

23 17/6/2014 COMUNA MIRŞID MODERNIZARE ŞI AMENAJARE "BAZĂ SPORTIVĂ" ÎN COMUNA MIRŞID com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

184059

24 18/6/2014 SC SAGRES SRL EXTINDERE LEC 0,4 kv ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT com.CRASNA,
loc.CRASNA

39992

25 23/6/2014 COMUNA CIZER ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CIZER, SAT CIZER com.CIZER,
loc.CIZER

1181549

26 24/6/2014 COMUNA AGRIJ ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR RĂSTOLŢU-DEŞERT ŞI AGRIJ com.AGRIJ,
loc.AGRIJ, RĂSTOLŢU-DEŞERT

750062

27 24/6/2014 COMUNA HOROATU CRASNEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77 ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI KM 2+630 - 8+080 com.HOROATU CRASNEI,
loc.HOROATU CRASNEI, ŞEREDEIU

0

28 25/6/2014 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DC 14: DJ 108D - DEJA - NOŢIG - DJ 108A, KM 4+000 - 9+050, JUDEŢUL SĂLAJ com.SĂLĂŢIG,
loc.DEJA, NOŢIG

2524676

29 25/6/2014 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DC 9: SĂLĂŢIG - MINEU, KM 2+000 - 5+640, JUDEŢUL SĂLAJ com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG, MINEU

2099490

30 30/6/2014 COMUNA RUS REABILITARE DRUM COMUNAL DC35 : RUS - FÎNTÎNELE RUS, KM 0+000 - 4+200, JUDEŢUL SĂLAJ com.RUS,
loc.RUS, FÎNTÎNELE RUS

1977296

31 1/7/2014 GĂLPÂIAN AVRAM VASILE ŞI SOŢIA REBEGEL ELENA CONSTRUIRE PESCĂRIE ( BAZINE ŞI IAZURI ),ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI UTILITĂŢI com.CREACA,
loc.VIILE JACULUI

60000

32 4/7/2014 FĂRCAŞ FLORIAN REALIZARE BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN com.BOCŞA,
loc.BOCŞA

1119

33 4/7/2014 SZILAGHI BIRTA RAUL ŞI SOŢIA ANAMARIA BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT ÎN CABLU SUBTERAN com.MIEŞUD,
loc.MIRŞID

1501

34 9/7/2014 GÎTMAN ALIN-COSMIN SI SOŢIA GÎTMAN IOANA ELENA CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ com.HERECLEAN,
loc.HERECLEAN

27650

35 9/7/2014 SC CÂMPEANU TUR SRL CONSTRUIRE ZONĂ DE AGREMENT ŞI RECREERE ÎN LOCALITATEA GLOD com.GÎLGĂU,
loc.GLOD

904368

36 9/7/2014 COMUNA HIDA ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ŞI STRĂZI ÎN COMUNA HIDA( rest de lucrări) com.HIDA,
loc.HIDA, SÎNPETRU ALMAŞULUI, RACÎŞ, BAICA, STUPINI, MILUANI

516181

37 14/7/2014 JUDEŢUL SĂLAJ POD PESTE VALEA CRASNEI PE DJ 110B, km 25+016 ÎN LOCALITATEA DERŞIDA com.BOBOTA,
loc. DERŞIDA

1634090

38 21/7/2014 TĂMĂŞAN IOAN VASILE ŞI SOŢIA IULIANA SIMONA CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, UTILITĂŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

82100

39 28/7/2014 COMUNA BĂNISOR ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CADRUL OBIECTIVULUI ALIMENTARE CU APĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOC. PECEIU, COM. BĂNIŞOR( rest de lucrari) com.BĂNISOR,
loc.PECEIU

138772

40 4/8/2014 SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA AMPLASARE STAŢIE DE BAZĂ GSM - COSMOTE com.BĂLAN,
loc.GÎLGĂU ALMAŞULUI

192710

41 5/8/2014 S.C.INSERCO SRL BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT CABINĂ POARTĂ ŞI ILUMINAT DE INCINTĂ com.ALMAŞU,
loc.ALMAŞU

1714

42 5/8/2014 ROTARU ROMICĂ BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAYAT com.CRASNA,
loc.CRASNA

1733

43 5/8/2014 R.N.P. ROMSILVA, DIRECTIA SILVICĂ SĂLAJ MODERNIZARE DRUM FORESTIER VALEA IAZULUI com.PLOPIŞ, VALCĂU DE JOS,
loc.

1970558

44 8/8/2014 S.C.FITO VET III S.R.L. CONSTRUIRE SERE DE LEGUME DIN STRUCTURI METALICE USOARE ( rest de lucrari) com.BOBOTA,
loc.BOBOTA

112660

45 12/8/2014 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 0,4 Kv BĂBENI com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

417561

46 22/8/2014 COMUNA SĂLĂŢIG EXTINDERE ŞI RENOVARE SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA SĂLĂŢIG,JUDEŢUL SĂLAJ com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG

279916

47 26/8/2014 RAŢ MIHAI ÎMPREJMUIRE TEREN com.CEHU SILVANIEI,
loc.ULCIUG

32015

48 27/8/2014 JUDEŢUL SĂLAJ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DEPOZIT DEŞEURI NECONFORME CRIŞENI com.CRIŞENI ,
loc.CRIŞENI

75000

49 27/8/2014 COMUNA LETCA ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI LETCA, CU SATELE CUCIULAT, COZLA SI CIULA com.LETCA,
loc.CUCIULAT, COZLA SI CIULA

1553000

50 8/9/2014 S.C. BIBROKEM S.R.L. PENSIUNE TURISTICĂ "KEMSILVANUM" com.CAMĂR,
loc.CAMĂR

1643581

51 10/9/2014 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 191C: NUȘFALĂU - CRASNA - ZALĂU - CREACA com.NUȘFALĂU, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, MIRȘID, CREACA,
loc.NUȘFALĂU, HUSENI, RATIN, CRASNA, MESEȘENII DE JOS, AGHIREȘ,MOIGRAD, BREBI, CREACA

104684209,55

52 18/9/2014 COMUNA SÎNMIHAIU ALMAŞULUI ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 55 SÎNMIHAIU ALMAŞULUI - SÎNTĂ MĂRIA, TRONSON 1+420 - 2+620, COMUNA SÎNMIHAIU ALMAŞULUI, JUDEŢUL SĂLAJ com.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI ,
loc.SÎNTĂ MĂRIA

408866000

53 25/9/2014 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE BRANŞAMENTE BĂBENI com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

333963

54 29/9/2014 CORHA CORNEL LOCUINŢĂ FAMILIALĂ D+P com.CUZĂPLAC,
loc.TĂMAŞA

61318

55 6/10/2014 COZMUŢA DINU-IOAN CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com.BĂBENI,
loc.CIOCMANI

200000

56 7/10/2014 COMUNA IP AMENAJARE VALE IP PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, COMUNA IP, JUD.SĂLAJ com.IP,
loc.IP, ZĂUAN BĂI

4302498

57 17/10/2014 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110E NUŞFALĂU - PLOPIŞ - FĂGETU - LIM.JUD.BIHOR km 0+000 - 10+050 com.NUŞFALĂU, PLOPIŞ,
loc.NUŞFALĂU, PLOPIŞ

5610747

58 17/10/2014 COMUNA LETCA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 28 LEMNIU - TOPLIŢA km 0+550 - 1+265, COMUNA LETCA, JUDEŢUL SĂLAJ com.LETCA,
loc.LEMNIU, TOPLIŢA

438790

59 17/10/2014 COMUNA CRISTOLŢ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 47 km 8+480 - 12+980, JUDEŢUL SĂLAJ com.CRISTOLŢ,
loc.VĂLENI

2847840

60 17/10/2014 COMUNA CRISTOLŢ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 48 km 0+000 - 4+000, JUDEŢUL SĂLAJ com.CRISTOLŢ,
loc.MUNCEL, CRISTOLŢ

2098885

61 21/10/2014 COMUNA CARASTELEC MODERNIZARE DRUM AGRICOL DE EXPLOATATIE DOHIAGY 'DRUMUL VINULUI' com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

280887

62 23/10/2014 BUCUR MARINEL SI SOŢIA BUCUR RODICA MARIA CONSTRUIRE ŞOPRON PENTRU UTILAJE AGRICOLE com.ROMÂNAŞI,
loc.ROMÂNAŞI

22000

63 29/10/2014 MATE VASILE POARTĂ DE ACCES INCINTĂ com.SĂLĂŢIG,
loc.DEJA

3030

64 31/10/2014 S.C.ECO PIG FARM SRL CONSTRUIRE FERMĂ CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI 800 LOCURI com.DOBRIN,
loc.VERVEGHIU

850474

65 3/11/2014 SC RCS & RDS SA MONTARE STÂLPI DE LEMN PENTRU REAŢEA FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE LOCALITĂŢILE UILEACU ŞIMLEULUI ŞI CRIŞTELEC com.MĂERIŞTE,
loc.UILEACU ŞIMLEULUI, CRIŞTELEC

7249

66 7/11/2014 JUDEŢUL SĂLAJ REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 108 F ŞIMLEU SILVANIEI - MOIAD km 4+200 - 16+100 com.ŞIMLEU SILVANIEI, ŞĂRMĂŞAG, MĂERIŞTE,
loc.

10716710

67 7/11/2014 DEMJEN TAMAS-GABOR I.I. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENSIUNE LOMPIRT com.SĂRMĂŞAG,
loc.LOMPIRT

44000

68 7/11/2014 COMUNA BĂLAN MODERNIZARE (CONSTRUIRE) DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA BĂLAN com.BĂLAN,
loc.GÎLGĂU ALMAŞULUI, CHECHIŞ, BĂLAN, GĂLPÎIA, CHENDREA

4904128,81

69 12/11/2014 DRĂGAN GAVRIL CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.HALMĂŞD,
loc.ALEUŞ

25000

70 12/11/2014 COMUNA VALCĂU DE JOS MODERNIZARE DRUM DE ACCES ŞI EXPLOATATIE AGRICOLĂ ŞUAI com.VALCĂU DE JOS,
loc.VALCĂU DE JOS

280656

71 13/11/2014 COMUNA SĂLĂŢIG MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 17:BULGARI (DJ 108 D) - DOMNIN, KM 0+000 - 2+000, JUDETUL SĂLAJ com.SĂLĂŢIG,
loc.BULGARI, DOMNIN

900125

72 18/11/2014 FIŢ AURELŞI SOŢIA FIŢ ADRIANA-VIOLETA ŞI MOLDOVAN ALEXANDRU ŞI SOŢIA MOLDOVAN SILVIA-MAGDALENA CONSTRUIRE ANEXĂ com.CUZĂPLAC,
loc.MIERŢA

20150

73 19/11/2014 COMUNA CUZĂPLAC MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 57 DN 1G - RUGINOASA, KM 0+000 - 8+000 ŞI STRĂZI ÎN INTRAVILANUL COMUNEI CUZĂPLAC, JUDETUL SĂLAJ com.CUZĂPLAC,
loc.CUZĂPLAC, RUGINOASA, TĂMAŞA, PETRINDU

6259349,88

74 21/11/2014 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 110E NUŞFALĂU - PLOPIŞ - FĂGETU - LIM. JUD. BIHOR, km 0+000 - 18+470 com.NUŞFALĂU, PLOPIŞ ,
loc.NUŞFALĂU, PLOPIŞ,FĂGETU

6080929

75 19/11/2014 COMUNA MARCA ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 93 MARCA - CERIŞA com.MARCA,
loc.MARCA

1042651

76 21/11/2014 COMUNA MARCA MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MARCA, JUDEŢUL SĂLAJ com.MARCA,
loc.MARCA

1012094

77 21/11/2014 COMUNA ALMAŞU ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 61 ALMAŞU - ŢĂUDU, KM 0+000 - 8+500, COMUNA ALMAŞU, JUDETUL SĂLAJ com.ALMAŞU,
loc.ALMAŞU, ŢĂUDU

6912787

78 28/11/2014 COMUNA LETCA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 26 LETCA - ŞOIMUŞENI com.LETCA,
loc.LETCA, COZLA, ŞOIMUŞENI ŞI CIULA

3849902,84

79 3/12/2014 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 109 P DN 1H - HALMĂŞD - CERIŞA - COSNICIU DE SUS - COSNICIU DE JOS, km 2+500 - 5+000, 10+000 - 11+300 com.IP, HALMĂŞD ,
loc.HALMĂŞD, CERIŞA, COSNICIU DE SUS, COSNICIU DE JOS

2418934,76

80 5/12/2014 GUDEA RAUL-CĂTĂLIN CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

23020

81 10/12/2014 ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PECEIU ALIMENTARE CU APĂ A PĂŞUNILOR DIN LOCALITATEA PECEIU,COMUNA BĂNIŞOR, JUDEŢUL SĂLAJ com.BĂNIŞOR,
loc.PECEIU

197010

82 10/12/2014 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU INJECŢIE DE PUTERE GURA VLĂDESEI com.GÎLGĂU,
loc.GURA VLĂSEDEI

221249

83 10/12/2014 HAIDU IOAN ŞI SOŢIA IULIANA EXTINDERE LOCUINŢĂ com.SĂLĂŢIG,
loc.NOŢIG

60000

84 8/12/2014 COMUNA GÎLGĂU REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 32 GLOD(DN 1C) - CHIZENI, KM 0+000 - 2+000, JUDETUL SĂLAJ com.GÎLGĂU,
loc.GLOD, CHIZENI

553224

85 15/12/2014 COMUNA HALMĂŞD MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN LOCALITĂŢILE HALMĂŞD, ALEUŞ, CERIŞA ŞI DRIGHIU, COMUNA HALMĂŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com.HALMĂŞD,
loc.HALMĂŞD, ALEUŞ, CERIŞA ŞI DRIGHIU

7105120

86 15/12/2014 COMUNA DRAGU MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 53 DRAGU - ADALIN, KM 0+000 - 4+000,COMUNA DRAGU, JUDETUL SĂLAJ com.DRAGU,
loc.DRAGU, ADALIN

1558886

87 16/12/2014 COMUNA GÎRBOU MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 45 GÎRBOU - POPTELEAC - CĂLACEA, KM 0+000 - 7+000, COMUNA GĂRBOU, JUDETUL SĂLAJ com.GÎRBOU,
loc. GÎRBOU, POPTELEAC, CĂLACEA

3287493



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2013

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 7/1/2013 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.RUS,
loc.RUS

38100

2 25/1/2013 S.C.MIRGHIŞ & MAIER SRL DESCHIDERE CARIERĂ DE PIATRĂ, LA SUPRAFAŢĂ, PRIN SCOATEREA TEMPORARĂ DIN FONDUL FORESTIER A SUPRAFEŢEI DE 9 500 mp, ÎN DEALUL MĂGURA, COM.MĂERIŞTE, JUD.SĂLAJ com.MĂERIŞTE,
loc.UILEACU ŞIMLEULUI

17000

3 30/1/2013 S.C.ROŞIOARA SRL CONSTRUIRE HALĂ DE CREŞTERE ECOLOGICĂ A IEPURILOR (rest de lucrări) com.CUZĂPLAC,
loc.RUGINOASA

75750

4 12/2/2013 NEGREA NICOLAE ŞI SOŢIA NEGREA MINODORIA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.ZIMBOR,
loc.CHENDREMAL

10000

5 27/2/2013 COMUNA CAMĂR MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN LOCALITATEA CAMĂR, JUDEŢUL SĂLAJ com.CAMĂR,
loc.CAMĂR

3518445

6 4/3/2013 COMUNA BĂNISOR ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CADRUL OBIECTIVULUI ALIMENTARE CU APĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOC. PECEIU, COM. BĂNIŞOR com.BĂNISOR,
loc.PECEIU

236020

7 11/3/2013 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com.MESEŞENII DE JOS,
loc.AGHIREŞ

91000,5

8 21/3/2013 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 0,4 Kv, ÎN LOCALITATEA VĂLENI com.CRISTOLŢ,
loc.VĂLENI

436080

9 25/3/2013 JUDEŢUL SĂLAJ ORGANIZARE DE ŞANTIER LA STAŢIA DE TRANSFER SURDUC ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com.SURDUCI,
loc.SURDUC

9413,4

10 27/3/2013 COMUNA MARCA ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII ŞUMAL, COMUNA MARCA, JUD.SĂLAJ com.MARCA,
loc.PORŢ, LEŞMIR, ŞUMAL

1640120

11 2/4/2013 JUDEŢUL SĂLAJ MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES IN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDEŢUL SĂLAJ( rest de lucrări} com.DOBRIN, SURDUC, CRASNA, SINMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.DOBRIN,SURDUC, CRASNA,SINMIHAIU ALMAŞULUI

1866788,15

12 4/4/2013 S.C.GREEN COMCRIS INVEST SRL PARC FOTOVOLTAIC VÎRŞOLŢ, CU DOUĂ CENTRALE RECEA-1 ŞI RECEA-2, JUD. SĂLAJ com.VÎRŞOLŢ,
loc.RECEA MICĂ

1221142

13 4/4/2013 COMUNA CARASTELEC REALIZARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CARASTELEC, COM.CARASTELEC, JUD. SĂLAJ com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

4202761

14 8/4/2013 LAPOŞ GLIGORE AMENAJARE BAZIN NATURAL, ANEXE EXPLOATAŢIE ŞI ÎMPREJMUIRE com.BOCŞA,
loc.BOCŞA

10109,92

15 18/4/2013 COMUNA PERICEI BRANŞAMENT PENTRU SPORIREA DEBITULUI DE APĂ DIN SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A LOCALITĂŢII PERICEI com.PERICEI ŞIMLEU SILCANIEI,
loc.

276244,73

16 24/4/2013 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA BARCAULUI MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNELE BOGHIS SI PLOPIS , JUD SALAJ ( rest de lucrări ) com.BOGHIS, PLOPIS,
loc.BOGHIS, PLOPIS,IAZ,FAGETU

200000

17 9/5/2013 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU REPARAŢIE LEA 20 Kv SURDUC, ÎNTRE STC 0501 ŞI SS 6550 com.SURDUC, CRISTOLŢ, GÎRBOU,
loc.CRISTOLŢEL, MUNCEL, CRISTOLŢ, SOLOMON

312860

18 13/5/2013 I.F. STRAVA DUMITRU CONSTRUIRE FERMĂ DE GĂINI OUĂTOARE, FILTRU SANITAR ŞI ÎMPREJMUIRE INCINTĂ ( rest de lucrări ) com.MIRŞID,
loc.MOIGRAD-POROLISSUM

48480

19 22/5/2013 MAIOR ANDREI CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

26428

20 27/5/2013 COMUNA BENESAT MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN COMUNA BENESAT, JUDEŢUL SĂLAJ com.BENESAT,
loc.BENESAT, ALUNIŞ, BIUŞA

3929929,4

21 28/5/2013 GHILEA MIRCEA DANIEL CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.VALCĂU DE JOS,
loc.VALCĂU DE JOS

37757

22 6/6/2013 S.C. COMCRIS ENERGY SRL PARC FOTOVOLTAIC CU 4 CENTRALE:SĂRMĂŞAG 1,SĂRMĂŞAG 2,SĂRMĂŞAG 3 ŞI SĂRMĂŞAG 4 com.SĂRMĂŞAG,
loc.SĂRMĂŞAG

2014800

23 7/6/2013 S.C.TEHNOSTRADE SRL ORGANIYARE DE ŞANTIER CU STAŢIE PENTRU PRODUCEREA MIXTURILOR ASFALTICE com.NUŞFALĂU,
loc.NUŞFALĂU

95700

24 7/6/2013 COMUNA CHIEŞD REFACEREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE DC 2 ŞI DC 3A ÎN COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ com.CHIEŞD,
loc.COLONIA SIGHETUL SILVANIEI ŞI SIGHETUL SILVANIEI

4680428

25 10/6/2013 SINDICATUL LIBER APĂ CANAL EXTINDERE PAVILION STAŢIE CAPTARE POMPARE NUŞFALĂU com. NUŞFALĂU,
loc. NUŞFALĂU

179656

26 17/6/2013 SCHITUL NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ - SCHITUL SF.IOAN BOTEZĂTORUL BOBOTA (rest de lucrări) com.BOBOTA,
loc.BOBOTA

128517,81

27 27/6/2013 FĂRCAŞ FLORIAN CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATARE AGRICOLĂ com.BOCŞA,
loc.BOCŞA

2990

28 27/6/2013 DEMJEN TAMAS-GABOR I.I. CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ "ELIZABETH" ŞI SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI RECREAŢIONALE, ÎN LOC.LOMPIRT, COM. SĂRMĂŞAG com.SĂRMĂŞAG,
loc.LOMPIRT

1394883

29 2/7/2013 COMUNA CAMĂR MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI COMUNAL DC 100, CAMĂR - CARASTELEC, JUDEŢUL SĂLAJ ( rest de lucrari) com.CAMĂR,
loc.CAMĂR

1061226,59

30 4/7/2013 COMUNA CIZER REABILITARE DRUM COMUNAL DC 78 CIZER - PRIA KM 0+000 - 4+500 com.CIZER,
loc.CIZER, PRIA

1297920

31 8/7/2013 CHIS GABRIEL VLAD ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ, ÎMPREJMUIRE, DRUM DE INCINTĂ ŞI ACCESE TEREN com.SĂRMĂŞAG,
loc.ILIŞUA

659600

32 9/7/2013 PĂDUREAN VASILE ŞI PĂDUREAN MARIANA CONSTRUIRE ANEXE DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.NUŞFALĂU,
loc.NUŞFALĂU

43226

33 10/7/2013 SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ GSM com.VALCĂU DE JOS,
loc.PREOTEASA

244670

34 22/7/2013 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA POD km 93+386 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE com.ILEANDA,
loc.RASTOCI

3216940

35 19/7/2013 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+677 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR com.ALMASU,
loc.STANA

2000220

36 19/7/2013 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+976 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR com.ALMASU,
loc.STANA

7573460

37 19/7/2013 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 543+830 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR com.ALMASU,
loc.STANA

2434600

38 19/7/2013 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 545+100 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR com.ALMASU,
loc.STANA

10034940

39 19/7/2013 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+080 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR com.ALMASU,
loc.STANA

2440390

40 22/7/2013 S.C.ROŞIOARA SRL CONSTRUIRE HALĂ DE CREŞTERE ECOLOGICĂ A IEPURILOR (REAUTORIZARE) com.CUZĂPLAC,
loc.RUGINOASA

120435

41 1/8/2013 COMUNA MESEŞENII DE JOS ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI MESEŞENII DE JOS, CU LOCALITĂŢILE MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS, AGHIREŞ ŞI FETINDIA (Lucrări în continuare) com. MESEŞENII DE JOS,
loc.MESEŞENII DE JOS, MESEŞENII DE SUS, AGHIREŞ ŞI FETINDIA

1116070

42 7/8/2013 S.C.INSERCO SRL EXTRAGERE NISIP ŞI PIETRIŞ com.CIZER,
loc.CIZER

1624

43 7/8/2013 GIURGIU DANIEL FLORIN ŞI SOŢIA GIURGIU RAMONA IUSTINA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ (MAGAZIE UNELTE) com.SURDUC,
loc.TIHĂU

6500

44 8/8/2013 SC FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU CREŞTEREA SIGURANŢEI ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A ZONEI RURALE TUSA com.ŞIMLEU SILVANIEI,BOGHIŞ, NUŞFALAU,
loc.

422690

45 12/8/2013 SC BECHTEL INTERNATIONAL INC.SRL AUTOSTRADA BRAŞOV - BORŞ, SECTOR 3C: SUPLACU DE BARCĂU - BORŞ; DESFIINŢARE PARŢIALĂ BAZĂ DE PRODUCŢIE PORŢ, COMUNA MARCA, JUDEŢUL SĂLAJ com.MARCA,
loc.PORŢ

4709131,78

46 22/8/2013 COMUNA FILDU DE JOS ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI FILDU DE JOS, CU SATELE: TETIŞU ŞI FILDU DE JOS - ETAPA ii, JUDEŢUL SĂLAJ com.FILDU DE JOS,
loc.TETIŞU, FILDU DE JOS

386130

47 17.9.2013 COMUNA MIRȘID BRANŞAMENT PENTRU SPORIREA DEBITULUI DE APĂ POTABILĂ ÎN SISTEMUL DE APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII MIRŞID ŞI EXTINDERE ÎN ZONA SUD com.MIRȘID, CRIȘENI,
loc.-

233500

48 30/9/2013 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com.CRISTOLŢ,
loc.CRISTOLŢ

48500

49 30/9/2013 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com.FILDU DE JOS,
loc.FILDU DE MIJLOC

44400

50 1/10/2013 COZMUŢA VIOREL CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.LETCA,
loc.VĂLIŞOARA

6100

51 1/10/2013 COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA MONTARE STÂLP PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PARCARE BĂBENI PE DN 1H ZALĂU - RĂSTOCI, JUDEŢUL SĂLAJ com.BĂBENI,
loc.BĂBENI

34206

52 9/10/2013 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ HOROATU CRASNEI-BUCIUMI DRUM DE ACCES LA EXPLOATAŢII AGRICOLE (REST DE LUCRĂRI) com.HOROATU CRASNEI, BUCIUMI,
loc.STÎRCIU, BUCIUMI

329420

53 22/10/2013 SC ORANGE ROMÂNIA SA CONSTRUIRE STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com.CHIEŞD,
loc.CHIEŞD

100000

54 22/10/2013 SC ORANGE ROMÂNIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ com.CHIEŞD,
loc.CHIEŞD

43100

55 30/10/2013 COMUNA HIDA EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HIDA, LOCALITATEA SÎNPETRU ALMAŞULUI, JUD.SĂLAJ (fără rezervorul de înmagazinare de 100 mc) com.HIDA,
loc.SÎNPETRU ALMAŞULUI

579500

56 19/11/2013 S.C.TEHNOSTRADE SRL DESFIINŢARE ORGANIZARE DE ŞANTIER CU STAŢIE PENTRU PRODUCEREA MIXTURILOR ASFALTICE com.NUŞFALĂU,
loc.NUŞFALĂU

95700

57 2/12/2013 NEGREAN VASILE MIRCEA ÎMPREJMUIRE TEREN AGRICOL EXTRAVILAN CU STÂLPI DIN BETON (FĂRĂ FUNDAŢIE) CU PLASĂ ZINCATĂ com.CRASNA,
loc.CRASNA

3030

58 2/12/2013 S.C. PETRADOM SRL CONSTRUIRE GRAJD PORCINE CU CAPACITATEA 700 LOCURI com.SĂLĂŢIG,
loc.SĂLĂŢIG

610130

59 2/12/2013 COMUNA AGRIJ AMENAJAREA INFRASTRUCTURII DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA AGRIJ, JUDEŢUL SĂLAJ com.AGRIJ,
loc.AGRIJ, RĂSTOLŢU DEŞERT

5020107

60 17/12/2013 S.C.RESTLAND SRL COMPLEX DE AGREMENT AGAPE com.MESEŞENII DE JOS,
loc.AGHIREŞ

633499

61 18/12/2013 S.N.RADIO COMUNICAŢII SA-SUCURSALA D.R.CLUJ AMPLASARE PILONET LESTAT H=11M, SHELTER ŞI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU ACTIVITĂŢI DE TELECOMUNICAŢII (RADIOCOMUNICAŢII) com.HOROATU CRASNEI,
loc.ŞEREDEIU

39679

62 20/12/2013 RADU MIHAI VASILE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.MIRŞID,
loc.MIRŞID

54540

63 23/12/2013 ROTARU ROMICĂ CONSTRUIRE BECI, ŞOPRON MULTUFUNCŢIONAL, WC USCAT ŞI ÎMPREJMUIRE com.CRASNA,
loc.CRASNA

23000



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2012

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 10/1/2012 COMUNA BANISOR ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BANISOR, LOCALITATEA PECEIU, JUDETUL SALAJ com.BANISOR,
loc.PECEIU

1219375

2 10/1/2012 COMUNA BANISOR RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA BANISOR, LOCALITATEA PECEIU, JUDETUL SALAJ com.BANISOR,
loc.PECEIU

1723679

3 11/1/2012 MANASTIRE ORTODOXA ROMANA VOIVODENI CONSTRUIRE MANASTIRE CU HRAMUL "SCHIMBAREA LA FATA" (finalizare lucrari) com.DRAGU,
loc.VOIVODENI

1135920

4 12/1/2012 COMUNA CRASNA AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES LA EXPLOATATII AGRICOLE SI AGENTI ECONOMICI IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ com.CRASNA,
loc.CRASNA, RATIN, HUSENI

5141688

5 16/1/2012 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDETUL SALAJ com.MIRSID,
loc.MOIGRAD

0

6 20/1/2012 SC AGRO EXODUS SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA "FERMA PENTRU CRESTEREA SPECIILOR AUTOHTONE DE PESTI SI A STURIONILOR IN HELESTEE SI IN HALA CU RECIRCULAREA APEI", COMUNA IP, JUDETUL SALAJ com.IP,
loc.IP

47668

7 20/1/2012 S.C. PIGLET BAC SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FERMA PORCINE com.BABENI,
loc.CIOCMANI

8300

8 20/1/2012 COMUNA PLOPIS ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 86 PLOPIS - ALEUS KM 6+000 - 8+000 (finalizare lucrari) com.PLOPIS,
loc.PLOPIS

293534

9 20/1/2012 COMUNA FILDU DE JOS ASFALTAREA DRUMULUI COMUNAL DC 67 SI STRAZILOR ADIACENTE ACESTUIA DIN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SALAJ com.FILDU DE JOS,
loc.FILDU DE JOS, FILDU DE MIJLOC, FILDU DE SUS

7427119

10 15/2/2012 SC PETRO CONSTRUCT SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE BETOANE com.IP,
loc.IP

9864

11 27/2/2012 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDETUL SALAJ com.MIRSID,
loc.MOIGRAD

0

12 28/2/2012 S.C.REGAL DIRECT SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FERMA PENTRU CRESTEREA SI INGRASAREA PORCILOR IN POPENI com.MIRSID,
loc.POPENI

72120

13 6/3/2012 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.TREZNEA,
loc.TREZNEA, BOZNA

38100

14 15/3/2012 PAROHIA ORTODOXA ROMANA BOBOTA CONSTRUIRE CHILII SI ANEXE GOSPODARESTI LA SCHITUL IOAN BOTEZATORUL (continuare lucrari autorizate prin AC nr.20/207 din 25 mai 2005) com.BOBOTA,
loc.BOBOTA

12709

15 23/3/2012 SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA IN SISTEM GSM com.HERECLEAN,
loc.HERECLEAN

190900

16 11/4/2012 SCHITUL NASTEREA SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA "SCHITUL NASTEREA SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL" BOBOTA com.BOBOTA,
loc.BOBOTA

4998

17 9/5/2012 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ AMPLASARE PANOURI DE PROMOVARE IN CADRUL PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL SALAJ" com.DOBRIN, CRASNA, SINMIHAIU ALMASULUI, SURDUC,
loc.

56000

18 23/4/2012 JUDETUL SALAJ REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 109 km 32+670 - 43+330 LIMITA JUDET CLUJ - DRAGU, IN JUDETUL SALAJ com.DRAGU,
loc.DRAGU, UGRUTIU

5106740

19 22/5/2012 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.cristolt,
loc.CRISTOLT

100000

20 22/5/2012 JUDETUL SALAJ REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 N, LIMITA JUDET CLUJ - PETRINDU, km 2+820-3+520, 4+700-6+600 com.CUZAPLAC,
loc.PETRINDU

1289270

21 30/5/2012 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.RUS,
loc.RUS

100000

22 31/5/2012 COMUNA PERICEI MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA PERICEI, JUD. SALAJ com.PERICEI,
loc.PERICEI, BADACIN, SICI, PERICEIU MIC

8501074

23 31/5/2012 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAII AGRIJULUI REABILITARE DRUM INTRE LOCALITATILE RASTOLT - AGRIJ - PAUSA - POARTA SALAJULUI, JUDETUL SALAJ ( rest de lucrari) com.AGRIJ, BUCIUMI, ROMANASI,
loc.RASTOLT, AGRIJ, PAUSA, POARTA SALAJULUI

1666415

24 31/5/2012 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAII AGRIJULUI RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA ROMANASI ( rest de lucrari) com.ROMANASI,
loc.ROMANASI, CHICHISA, POARTA SALAJULUI

2323018

25 7/6/2012 COMUNA VIRSOLT MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA VIRSOLT, JUDETUL SALAJ com.VIRSOLT,
loc.VIRSOLT, RECEA

3635020

26 12/6/2012 COMUNA DRAGU REABILITARE DRUM COMUNAL DC 53 DRAGU - ADALIN, KM 0+000 - 4+000 com.DRAGU,
loc.DRAGU, ADALIN

504262

27 14/6/2012 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.ROMANASI,
loc.POARTA SALAJULUI

38100

28 3/7/2012 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.FILDU DE JOS,
loc.FILDU DE MIJLOC

100000

29 9/7/2012 SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE IN LOCALITATEA STIRCIU com.HOROATU CRASNEI,
loc.STIRCIU

228168,86

30 17/7/2012 COMUNA VIRSOLT MODERNIZARI STRAZI SI DRUM VICINAL KISMAL IN COMUNA VIRSOLT, SATELE VIRSOLT - RECEA, MODERNIZARE DC 74 KM 4+000 - 6+700,JUDETUL SALAJ com.VIRSOLT,
loc.VIRSOLT, RECEA

7328310

31 17/7/2012 COMUNA MARCA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE PENTRU LOCALITATEA SUMAL, COMUNA MARCA, JUD. SALAJ com.MARCA,
loc.SUMAL

1712878,2

32 24/7/2012 S.C. MOBILIS SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SITE TELECOMUNICATII SPECIALE IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI com.HOROATU CRASNEI,
loc.HOROATU CRASNEI

100610

33 27/7/2012 JUDETUL SALAJ REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 A, km 30+000 - 40+000, AGRIJ - ROMANASI com.AGRIJ, ROMANASI,
loc.AGRIJ, PAUSA, ROMANASI

5219080

34 1/8/2012 IONUTAS GEORGE VLADIMIR SI MONICA CONSTRUIRE ANEXE EXPLOATATII AGRICOLE SI IMPREJMUIRE com.CRISENI,
loc.CRISENI

0

35 6/8/2012 FIZESAN AUREL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANEXE SI ADAPOST CRASNA, JUD. SALAJ com.CRASNA,
loc.CRASNA

24500

36 16/8/2012 S.C.CIUPE BETON SRL CONSTRUIRE ATELIER AUTO,, GARAJ AUTOTURISME, PLATFORMA SPALARE AUTO, CABINA POARTA SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE ( finalizare lucrari) com.HERECLEAN,
loc.BADON

152392

37 29/8/2012 S.C.EDIOC SRL PENTRU SC PROVITAL IMPACT SRL RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ "FERMĂ DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE PORCI" com.CHIEŞD,
loc.CHIEŞD

28140

38 18/9/2012 CIUPE GHEORGHE CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATARE AGRICOLA - SAIVAN com.CRISENI,
loc.GIRCEIU

102700

39 24/9/2012 COMUNA NAPRADEA REFACERE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALEDC 18 A HUSIA - SOMES GURUSLAU, km 6+000 - 8+000 SI DC 26 A TRANIS - VADURELE km 0+000 - 3+000 IN COMUNA NAPRADEA , JUDETUL SALAJ com.NAPRADEA,
loc.SOMES GURUSLAU, TRANIS, VADURELE

3100618

40 25/9/2012 JUDETUL SALAJ REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 A, BOGDANA - AGRIJ, km 19+000 - 30+000,JUDETUL SALAJ com.AGRIJ, BUCIUMI,
loc.AGRIJ, BODIA, BUCIUMI, BOGDANA

6564280

41 27/9/2012 PAP DENES ZSOLT EXTINDERE LEA 0,4 kv CRASNA com.CRASNA,
loc.CRASNA

17454

42 27/9/2012 COMUNA CUZĂPLAC REFACERE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 59 DN 1G - MIERŢA, km 0+000 - 4+000 IN COMUNA CUZĂPLAC, JUDEŢUL SĂLAJ com.CUZĂPLAC,
loc.MIERŢA

2407827

43 9/10/2012 COMUNA CRASNA SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA MARIN SI EXTINDERI SISTEM DE CANALIZARE SI SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA CRASNA, COM. CRASNA, JUD. SALAJ com.CRASNA,
loc.CRASNA, MARIN

7126431

44 10/10/2012 JUDETUL SALAJ ORGANIZARE DE SANTIER LA STATIA DE TRANSFER CRASNA IN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL SALAJ com.CRASNA,
loc. CRASNA

0

45 12/10/2012 COMUNA SARMASAG CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE LOMPIRT SI ILISUA, COM. SARMASAG,JUDETUL SALAJ com.SARMASAG,
loc.LOMPIRT, ILISUA

3860120

46 15/10/2012 COMUNA SARMASAG ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE LOMPIRT SI ILISUA, COM. SARMASAG,JUDETUL SALAJ com.SARMASAG,
loc.LOMPIRT, ILISUA

2580700

47 15/10/2012 SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU INJECTIE DE PUTERE IN LOCALITATEA MIRSID com.MIRSID,
loc.MIRSID

208440

48 16/10/2012 LUKA ROBERT CONSTRUIRE ANEXA PENTRU EXPLOATATIE AGRICOLA com.criseni,
loc.CRISTUR CRISENI

16813

49 24/10/2012 JUDETUL SALAJ REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 109 P, CERISA - COSNICIU DE JOS, km 5+000 - 9+150 com.IP, HALMASD,
loc.CERISA, COSNICIU DE JOS

2512720

50 12/10/2012 COMUNA DRAGU IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI IN COMUNA DRAGU, JUDETUL SALAJ com.DRAGU,
loc.DRAGU, UGRUTIU, VOIVODENI, FINTINELE

5926455

51 29/10/2012 COMUNA SAMSUD REABILITARE DRUM COMUNAL DC4 SI STRAZI IN LOCALITATEA SAMSUD, COMUNA SAMSUD, JUDETUL SALAJ com.SAMSUD,
loc.SAMSUD

6194403,65

52 29/10/2012 COMUNA HIDA ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ŞI STRĂZI ÎN COMUNA HIDA com.HIDA,
loc.HIDA, SÎNPETRU ALMAŞULUI, RACÎŞ, BAICA, STUPINI, MILUANI

6757285

53 7/11/2012 BUCUR MARINEL SI RODICA MARIA CONSTRUIRE ANEXĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com.ROMÂNAŞI,
loc.ROMÂNAŞI

49200

54 9/11/2012 JUDEŢUL SĂLAJ ORGANIZARE DE ŞANTIER LA STAŢIA DE TRANSFER SÎNMIHAIU ALMAŞULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ com.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI,
loc.SÎNMIHAIU ALMAŞULUI

0

55 12/11/2012 S.C.SOLAR FIELD UNU SRL CONSTRUIRE INSTALAŢIE DE RACORDARE ÎN 20 KV LA SEN PRIN TAXA DE RACORDARE PENTRU PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI UNU, JUD.SĂLAJ com.SOMEŞ ODORHEI ,
loc.SOMEŞ ODORHEI

10080

56 12/11/2012 S.C.SOLAR FIELD DOI SRL CONSTRUIRE INSTALAŢIE DE RACORDARE ÎN 20 KV LA SEN PRIN TAXA DE RACORDARE PENTRU PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI DOI, JUD.SĂLAJ com.SOMEŞ ODORHEI ,
loc.SOMEŞ ODORHEI

10080

57 12/11/2012 S.C.SOLAR FIELD UNU SRL CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI UNU, JUD.SĂLAJ, RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC, ÎMPREJMUIRE TEREN com.SOMEŞ ODORHEI ,
loc.SOMEŞ ODORHEI

451171

58 12/11/2012 S.C.SOLAR FIELD DOI SRL CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOMEŞ ODORHEI DOI, JUD.SĂLAJ, RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC, ÎMPREJMUIRE TEREN com.SOMEŞ ODORHEI ,
loc.SOMEŞ ODORHEI

451171

59 13/11/2012 JAKAB LASZLO-ATTILA CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREŞTI DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ( ADĂPOST ANIMALE) com.CUZĂPLAC,
loc.PETRINDU

45450

60 19/11/2012 JUDEŢUL SĂLAJ AMENAJARE TORENT PE DRUMUL DJ 108A: DN 1F, ROMÂNAŞI BENESAT com.BENESAT,
loc.ALUNIŞ

586121

61 20/11/2012 PAVEL IULIU ŞI PAVEL ANA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN com.BUCIUMI,
loc.BUCIUMI

50000

62 20/11/2012 SABOU TEODOR CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ com.HERECLEAN,
loc.BADON

15150

63 29/11/2012 SC ORANGE ROMÂNIA SA AMPLASARE STAŢIE FIXĂ EMISIE - RECEPŢIE PENTRU TELEFONIE MOBILĂ ÎN SISTEM GSM ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC com.CIZER,
loc.CIZER

100000

64 4/12/2012 COMUNA FILDU DE JOS ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COM. FILDU DE JOS, LOC. TETIŞU,JUDEŢUL SĂLAJ com.FILDU DE JOS,
loc.TETIŞU

570000



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2011

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 11/1/2011 COMUNA AGRIJ PIETRUIRE DRUM DE PAMANT: PUNTE LA PASCA - LIMITA BODIA, COMUNA AGRIJ, JUDETUL SALAJ com.AGRIJ,
loc.AGRIJ

227238

2 12/1/2011 COMUNA SIG ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 84 km 0+000 - 2+300, com. SIG, jud.SALAJ com.BANISOR SI SIG,
loc.BAN SI MAL

404332

3 24/1/2011 SC CEMACON SA CARIERA DE ARGILA com.VIRSOLT,
loc.RECEA

5500

4 24/1/2011 COMUNA COSEIU MODERNIZARE DE DRUMURI, STRAZI SI ULITE IN COMUNA COSEIU, JUD. SALAJ com.COSEIU,
loc.COSEIU, ARCHID, CHILIOARA

7456140,34

5 27/1/2011 COMUNA CRISTOLT PIETRUIRE DRUM COMUNAL DC47/A; VALENI-CRISTOLT, km 0+000 - 1+820 com.CRISTOLT,
loc.CRISTOLT, VALENI

667692000

6 7/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA V 112 (1781) SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

442990

7 7/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA V 111 (4163) SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

294820

8 7/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA E 116 (4164) SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

466730

9 7/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA E 114 (4165) SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

343720

10 7/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA E 113 (1782) SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

388070

11 7/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA E 115 (1783) SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

482830

12 8/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA 348 bis SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

442010

13 8/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDA 367 bis SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

292520

14 8/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDELE 2774 si 4214 SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

1269080

15 8/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDELE 4216 si 4217 SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

1020350

16 8/7/2011 SC PETROM S.A.- MEMBRU OMV GRUP< ZONA DE PRODUCTIE NR.4, GRUPUL DE ZACAMINTE SUPLAC FORAJUL SI ECHIPARE LA SONDELE 4218 si 4219 SUPLAC com.MARCA,
loc.SUMAL

926070

17 21/2/2011 C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA S.A.-SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ LUCRARI LA STALPUL 206 al LEA 220 KV CLUJ FLORESTI - TIHAU, AFECTAT DE EROZIUNI com.BALAN,
loc.GILGAU ALMASULUI

749420

18 24/2/2011 SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU INJECTIE DE PUTERE SI MODERNIZARE LEA 0,4 KV IN LOCALITATEA BULGARI com.SALATIG,
loc.BULGARI

63500

19 4/3/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAII AGRIJULUI RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA ROMANASI com.ROMANASI,
loc.ROMANASI, CHICHISA, POARTA SALAJULUI

5670610

20 7/3/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAII AGRIJULUI REABILITARE DRUM INTRE LOCALITATILE RASTOLT - AGRIJ - PAUSA - POARTA SALAJULUI, JUDETUL SALAJ com.AGRIJ, BUCIUMI, ROMANASI,
loc.RASTOLT, AGRIJ, PAUSA, POARTA SALAJULUI

12052890

21 14/3/2011 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.IP,
loc.IP

60000

22 15/3/2011 COMUNA CRASNA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE RATIN SI HUSENI, COM. CRASNA, JUD. SALAJ com.CRASNA,
loc.RATIN, HUSENI

3065410

23 24/3/2011 SC FERMA CRIMPEX SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FERMA SUINE, BULGARI, JUD.SALAJ com.SALATIG,
loc.SALATIG

36350

24 7/4/2011 SC RCS & RDS SA AMPLASARE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILA DE GENERATIA A TREIA (3G) SI BRANSAMENT ELECTRIC com.BOCSA,
loc.BORLA

34088

25 15/4/2011 S.C.ECORANIRO SRL INFIINTARE FERMA PORCINE CAPACITATE 1200 LOCURI com.TREZNEA,
loc.TREZNEA

1670807

26 20/4/2011 COMUNA HOROATU CRASNEI IMBUNATATIREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN COMUNA HOROATU CRASNEI com.HOROATU CRASNEI,
loc.HOROATU CRASNEI, STRCIU si HUREZ

8838310

27 15/3/2011 COMUNA CRASNA ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE RATIN SI HUSENI, COM. CRASNA, JUD. SALAJ com.CRASNA,
loc.RATIN, HUSENI

1879714

28 3/5/2011 S.C. COSMOTE RMT SA CONSTRUIRE STATIE DE TELEFONIE MOBILA GSM COSMOTE com.DOBRIN,
loc.DOBA

168940

29 6/5/2011 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES IN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL SALAJ com.DOBRIN, SURDUC, CRASNA, SINMIHAIU ALMASULUI,
loc.DOBRIN,SURDUC, CRASNA,SINMIHAIU ALMASULUI

4906790

30 11/5/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 545+100 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

10034940

31 11/5/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA POD km 93+386 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ILEANDA,
loc.RASTOCI

3216940

32 11/5/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+080 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

2440390

33 11/5/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+677 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

2000220

34 11/5/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+976 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

7573460

35 11/5/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 543+830 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

2434600

36 11/5/2011 SC EAST WEST IMPEX SRL LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE SITUATE IN EXTERIORUL INCINTEI UNITATII DE PROCESARE VITICOLA DIN LOCALITATEA CARASTELEC, COM. CARASTELEC, JUD.SALAJ com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

44000

37 11/5/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 39 A POIANA BLENCHII ( DC 39) - FALCUSA, COM.POIANA BLENCHII, JUD. SALAJ com.POIANA BLENCHII,
loc.POIANA BLENCHII, FALCUSA

3089950

38 11/5/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 37 GLOD - FRINCENII DE PIATRA, COM> GILGAU, JUD. SALAJ com.GILGAU,
loc.GLOD, FRINCENII DE PIATRA

4713010

39 11/5/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA POIANA BLENCHII, LOC.POIANA BLENCHII SI COMUNA GILGAU, LOC. GILGAU, JUD. SALAJ com.POIANA BLENCHII, GILGAU,
loc.POIANA BLENCHII, GILGAU

3108942

40 11/5/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA POIANA BLENCHII, LOC.POIANA BLENCHII SI COMUNA GILGAU, LOC. GILGAU, JUD. SALAJ com.POIANA BLENCHII, GILGAU,
loc.POIANA BLENCHII, GILGAU

2848352

41 19/5/2011 COMUNA LOZNA CONSTRUIRE PASARELA PIETONALA PESTE RAUL SOMES, PE DC 28, LA CORMENIS, COMUNA LOZNA, JUDETUL SALAJ com.LOZNA,
loc.CORMENIS

2006858,04

42 20/5/2011 SELESI GRIGORE SI SELESI ILEANA CONSTRUIRE FERMA GRAJD DE VITE PENTRU LAPTE, CARNE SI ANEXE com.HERECLEAN,
loc.GURUSLAU

48500

43 20/5/2011 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANTENA TELEFONIE MOBILA SC ORANGE ROMANIA SA com.SURDUC,
loc.SURDUC

37507

44 23/5/2011 SC EAST WEST IMPEX SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FABRICA DE VIN CARASTELEC, COM. CARASTELEC, JUD.SALAJ com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

204673

45 23/5/2011 S.C.TRANSCOMEX SERVICE SRL CONSTRUIRE ATELIER DE REPARATII SI INTRETINERE AUTO com.ROMANASI,
loc.ROMANASI

485793

46 24/5/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SALAJULUI SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COM. DOBRIN SI COM. SALATIG, JUD. SALAJ com.DOBRIN, SALATIG,
loc.DOBRIN, SINCRAIU SILVANIEI, NAIMON, VERVEGHIU, DOBA, SALATIG, DEJA, BULGARI

14519332

47 31/5/2011 S.C.DOMIPOR SRL CONSTRUIRE FERMA CRESTERE SI INGRASARE PORCI com.chiesd,
loc.SIGHETU SILVANIEI

2546280

48 3/6/2011 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 103N km 2+950 - 4+707 (LIM. CLUJ), TRECEREA LA NIVEL CU CALEA FERATA JEBUCU com.ALMASU,
loc.JEBUCU

744620

49 15/6/2011 SC PA & CO INTERNATIONAL SRL ALIMENTARE GAZE NATURALE PUNCT SURDUC- TIHAU, JUDETUL SALAJ com.SURDUC,
loc.TIHAU

36000

50 17/6/2011 SC MAROLIK FARM SRL CONSTRUIRE FERMA BOVINE PENTRU LAPTE CAPACITATEA 120 LOCURI com.BENESAT,
loc.BIUSA

2043593

51 22/6/2011 COMUNA SURDUC MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 47; SURDUC - SOLONA - VALENI, km 0+325 - 3+700, JUDETUL SALAJ com.SURDUC,
loc.SURDUC, SOLONA

1400700

52 24/6/2011 SC PA & CO INTERNATIONAL SRL AMPLASARE STATIE DE ASFALTARE, STATIE DE BETOANE, CONTAINERE, UTILITATI ( ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZ) SI IMPREJMUIRE INCINTA PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER IN VEDEREA REABILITARII DRUMURILOR DIN ZONA com.SURDUC,
loc.TIHAU

18630

53 29/6/2011 SC REGAL DIRECT SRL CONSTRUIRE FERMA DE CRESTERE SI INGRASARE A PORCILOR com.MIRSID,
loc.POPENI

3308088

54 5/7/2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA HOROATU CRASNEI-BUCIUMI DRUM DE ACCES LA EXPLOATATII AGRICOLE com.HOROATU CRASNEI, BUCIUMI,
loc.STIRCIU, BUCIUMI

4306000

55 6/7/2011 S.C. PIGLET BAC SRL INFIINTARE FERMA PORCINE IN LOCALITATEA CIOCMANI, COMUNA BABENI com.BABENI,
loc.CIOCMANI

1680470

56 13/7/2011 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE TELEFONIE MOBILA GSM ORANGE HERECLEAN com.HERECLEAN,
loc.HERECLEAN

69007

57 13/7/2011 COMUNA ROMANASI EXTINDERE SI IMBUNATATIRE A SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE APA POTABILA IN COMUNA ROMANASI com.ROMANASI,
loc.chichisa, romita, poarta salajului

67200

58 22/7/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 545+100 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

10034940

59 22/7/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA POD km 93+386 LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ILEANDA,
loc.RASTOCI

3216940

60 22/7/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+080 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

2440390

61 22/7/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+677 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

2000220

62 22/7/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 544+976 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

7573460

63 22/7/2011 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI LUCRARI DE REABILITARE LA PODET km 543+830 LINIA CF 300 BUCURESTI - EPISCOPIA BIHOR SI LUCRARI AMENAJARE ALBIE com.ALMASU,
loc.STANA

2434600

64 1/8/2011 COMUNA MIRSID ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ILUMINAT SI CONSUMATORI CASNICI CASE DE VACANTA, ZONA FUNDATURA, MIRSID com.MIRSID,
loc.MIRSID

133000

65 1/8/2011 COMUNA LETCA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, LOCALITATEA LETCA, COMUNA LETCA, JUD.SALAJ com.LETCA,
loc.LETCA

2611145

66 8/8/2011 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.CREACA,
loc.CREACA

100000

67 9/8/2011 ORASUL JIBOU REABILITARE SI ECHIPARE PUTURI SI REABILITARE CONDUCTA REFULARE APA POTABILA com.JIBOU, SOMES ODORHEIi,
loc.

308682

68 1/9/2011 COMUNA SÎG PIETRUIRE DRUMURI DE ACCES PĂŞUNE ÎN COMUNA SÎG, JUDEŢUL SĂLAJ com.SÎG,
loc.SÎG, TUSA, MAL, SÎRBI, FIZEŞ

1944957,22

69 1/9/2011 COMUNA CIZER ALMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII PRIA PENTRU MODERNIZAREA SPAŢIULUI RURAL ÎN COMUNA CIZER, JUDEŢUL SĂLAJ com.CIZER,
loc.PRIA

1014941

70 13/9/2011 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE EMISIE RECEPTIE TELEFONIE MOBILA GSM SI RACORD ELECTRIC com.MESESENII DE JOS,
loc.MESESENII DE JOS

150000

71 14/9/2011 S.C. PROVITAL IMPACT SRL FERMA DE CRESTERE SI INGRASARE A PORCILOR com.CHIESD,
loc.CHIESD

2170202

72 15/9/2011 S.C.DRUMETUL COM SRL CONSTRUIRE FERMA DE PORCI CAPACITATE DE 1200 LOCURI com.SALATIG,
loc.SALATIG

1649471

73 15/9/2011 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ PIETRUIRE DRUM JUDETEAN DJ 109 A LIMITA JUDET CLUJ - HASMAS km 57+980 - 59+604 com.SIMISNA,
loc.HASMAS

437680

74 19/9/2011 SC AGRO EXODUS SRL FERMA PENTRU CRESTEREA SPECIILOR AUTOHTONE DE PESTI SI A STURIONILOR IN HELESTEE SI IN HALA CU RECIRCULAREA APEI, COMUNA IP, JUDETUL SALAJ com.IP,
loc.IP

4764980

75 21/9/2011 SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU MODERNIZARE LEA 0,4 KV IN LOCALITATEA JAC com.CREACA,
loc.JAC

35046

76 28/9/2011 COMUNA SIG PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTELOR DE ARHITECTURA SI A REZERVATIEI PEISAGISTICE "TUSA - BARCAU"DIN LOCALITATEA SIRBI SI TUSA PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT DIN COMUNA SIG com. SIG,
loc.TUSA,SIRBI

3753124,59

77 28/9/2011 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.CREACA,
loc.CREACA

36173,24

78 5/10/2011 SC DIAFRUCT SRL AMENAJAREA TERENULUI SI INFIINTAREA UNEI PLANTATII POMICOLE com.SINMIHAIU ALMASULUI,
loc.SINMIHAIU ALMASULUI

645298

79 6/10/2011 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL SALAJ com.DOBRIN,SURDUC,CRASNA, SINMIHAIU ALMASULUI,
loc.DOBRIN,SURDUC, CRASNA,SINMIHAIU ALMASULUI

93639393

80 12/10/2011 ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA AMENAJARE VALE ALMAS, JUDETUL SALAJ com.ALMASU, ZIMBOR, HIDA,
loc.

1967425

81 12/10/2011 ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA AMENAJARE RAU AGRIJ, IN COMUNELE ROMANASI SI CREACA, JUDETUL SALAJ com.ROMANASI,AGRIJ, CREACA,
loc.PAUSA, ROMANASI, CHICHISA, BRUSTURI, CREACA, PRODANESTI

3447975

82 18/10/2011 DOBROTA NICOLAE CONSTRUIRE ANEXA DE EXPLOATATIE AGRICOLA SI IMPREJMUIRE TEREN com.samsud,
loc.SAMSUD

22000

83 18/10/2011 SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA DE NORD SA-SDEE ZALAU INJECTIE DE PUTERE SI MODERNIZARE LEA 0,4 KV IN LOCALITATEA HUSENI com.CRASNA,
loc.HUSENI

168400

84 21/10/2011 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ CONSOLIDARE SECTOARE DE DRUM DJ 108G AFECTATE DE CALAMITATI NATURALE - ALUNECARI DE TEREN SI INUNDATII com.HOROATU CRASNEI, CIZER,
loc.

10656720

85 17/11/2011 SC NET TELECOM SRL AMPLASARE STALPI PENTRU CABLU DE FIBRA OPTICA com.VIRSOLT, PERICEI, SIMLEU SILVANIEI,
loc.PERICEI, VIRSOLT

17255

86 22/11/2011 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.ROMANASI,
loc.POARTA SALAJULUI

100000

87 24/11/2011 PAROHIA ORTODOXA RECEA MICA CONSTRUIRE BISERICA ORTODOXA ( FINALIZARE LUCRARI ) com.VIRSOLT,
loc.RECEA MICA

64190

88 24/11/2011 SC PROMT-SERVICE SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FERMA PISCICOLA PENTRU CRESTEREA SI PROCESAREA PASTRAVULUI com.PLOPIS,
loc.PLOPIS

18500

89 29/11/2011 S.C.ECORANIRO SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FERMA DE PORCI, LOC TREZNEA com.TREZNEA,
loc.TREZNEA

15000

90 5/12/2011 S.C.DOMIPOR SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FERMA DE CRESTERE SI INGRASARE A PORCILOR com.CHIESD,
loc.CHIESD

40000

91 6/12/2011 BREZSAN KINGA SI SOTUL BREZSAN SANDOR CONSTRUIRE ANEXA PENTRU EXPLOATATIE AGRICOLA com.CRISENI,
loc.CRISTUR

86000

92 15/12/2011 SC TIBI COM SRL RETEA DE COMUNICATII ELECTRONICE - INTERNET com.HERECLEAN, BOCSA, SAMSUD,
loc.HERECLEAN, GURUSLAU, BOCSA, BORLA, SAMSUD, VALEA POMILOR

21100

93 16/12/2011 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.TREZNEA,
loc.TREZNEA

100000



TABEL

cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate de către Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2010

Nr.AutorizatieData emiteriiBeneficiarObiectul autorizariiAdresa solicitariiValoarea lucrarilor
1 12/1/2010 COMUNA CHIESD ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 3A, km.0+000 - 3+000 com.CHIESD,
loc.COLONIA SIGHETU SILVANIEI

1321970

2 12/1/2010 COMUNA CHIESD ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 2, km.0+000 - 6+000 com.CHIESD, BOCSA,
loc.SIGHETU SILVANIEI, SALAJENI

4224920

3 13/1/2010 COMUNA GIRBOU MODERNIZARE DRUM VICINAL IN COMUNA GIRBOU, JUD.SALAJ com.GIRBOU,
loc.GIRBOU

142100

4 13/1/2010 COMUNA TREZNEA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 71A BOZNA - PAUSA, km 0+000 - 2+500 com.TREZNEA,
loc.BOZNA

9267720

5 27/1/2010 SC ELECTRICA SERV SA - AISE ZALAU REPARATII LEA 0,4 Kv MESESENII DE SUS com.MESESENII DE JOS,
loc.MESESENII DE SUS

125000

6 10/2/2010 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA com.TREZNEA ,
loc.TREZNEA si BOZNA

1269845

7 11/2/2010 SC ELECTRICA SA-SDEE ZALAU IMBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE FABRICA com.SURDUC si GIRBOU,
loc.BRIGLEZ si FABRICA

137191

8 11/2/2010 SC ELECTRICA SA-SDEE ZALAU IMBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE DERSIDA com.BOBOTA,
loc.DERSIDA

152504

9 16/2/2010 ROMTELECOM S.A RACORD FIBRA OPTICA LA CEMACOM com.HERECLEAN si VIRSOLT,
loc.HERECLEAN si RECEA

43901

10 17/2/2010 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA BARCAULUI MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNELE BOGHIS SI PLOPIS , JUD SALAJ com.BOGHIS, PLOPIS,
loc.BOGHIS, PLOPIS,IAZ,FAGETU

16790693

11 22/2/2010 SC ELECTRICA SA-SDEE ZALAU IMBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE JAC com.CREACA,
loc.JAC

45147

12 24/2/2010 SC ELECTRICA SA-SDEE ZALAU IMBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE SARMASAG com.SARMASAG,
loc.SARMASAG

124102

13 11/3/2010 SNTGN TRANSGAZ MEDIAS-DEPARTAMENTUL DE EXLOATARE CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE PENTRU ALIMENTAREA LOCALITATII CRASNA, JUDETUL SALAJ com.CRASNA, PERICEI,
loc.CRASNA, PERICEI

2995620

14 24/3/2010 SACOTA TRAIAN SI SOTIA ANAMARIA SIMONA AMENAJARE COMPLEX SPORTIV com.CRASNA,
loc.CRASNA

53434,39

15 13/4/2010 S.C.FITO VET III S.R.L. CONSTRUIRE SERE DE LEGUME DIN STRUCTURI METALICE USOARE com.BOBOTA,
loc.BOBOTA

608300

16 13/4/2010 CONSILIU L JUDETEAN SALAJ REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A:ARCHID - LIMITA DE JUDET SATU - MARE, KM 12+600 - 14+800 com.COSEIU,
loc.ARCHID

351732

17 14/4/2010 COMUNA AGRIJ PIETRUIRE DRUM DE PAMANT IN LOCALITATEA AGRIJ, L=1 350 m, JUD. SALAJ com.AGRIJ,
loc.AGRIJ

218225

18 15/4/2010 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 39 A POIANA BLENCHII ( DC 39 ) - FALCUSA, COM. POIANA BLENCHII, JUD. SALAJ com.POIANA BLENCHII,
loc.POIANA BLENCHII, FALCUSA

3089950

19 15/4/2010 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 37 GLOD - FRINCENII DE PIATRA, COM GILGAU, JUD. SALAJ com.GILGAU,
loc.GLOD, FRINCENII DE PIATRA

4713010

20 20/4/2010 S.C.CHIRILA SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SC CHIRILA HERECLEAN, JUD.SALAJ com.HERECLEAN,
loc.PANIC

10774

21 22/4/2010 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ IN COMUNA POIANA BLENCHII, LOC. POIANA BLENCHII SI COMUNA GILGAU, LOC. GILGAU, JUD. SALAJ com.POIANA BLENCHII, GILGAU,
loc.POIANA BLENCHII, GILGAU

3108942

22 22/4/2010 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA POIANA BLENCHII, LOC. POIANA BLENCHII SI COMUNA GILGAU, LOC. GILGAU, JUD. SALAJ com.POIANA BLENCHII, GILGAU,
loc.POIANA BLENCHII, GILGAU

2848352

23 29/4/2010 CONSILIUL LOCAL CREACA TERMINAREA LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR CREACA, BREBI, BRUSTURI, BORZA, JAC, LUPOAIA SI PRODANESTI, incepute cu Autorizatia de Construire nr.39/299 din 17 aprilie 2007 com.creaca,
loc.CREACA, BREBI, BRUSTURI, BORZA, JAC, LUPOAIA, PRODANESTI

2689778,92

24 29/4/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 A, ROMANASI-CREACA-JIBOU-BENESAT-LIMITA JUD.MARAMURES, km 40+000 - 81+600 com.ROMANASI,CREACA,JIBOU,SOMES-ODORHEI,BENESAT,
loc.ROMANASI,CHICHISA,ROMITA,JAC,CREACA,PRODANESTI,JIBOU,SOMES-ODORHEI,INAU, ALUNIS,BENESAT

76962583,29

25 11/5/2010 S.C.CEMACON S,A LINIE ELECTRICA SUBTERANA PENTRU "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LINIE FABRICATIE BLOCURI CERAMICE - RECEA - CEMACON" com.VIRSOLT, HERECLEAN,
loc.RECEA, HERECLEAN

79035

26 19/5/2010 S.C.KNITWEAR DISTRIBUTION SRL CONSTRUIRE FERMA DE PORCI - CAPACITATE DE 1900 LOCURI com.SALATIG,
loc.SALATIG

1997826

27 19/5/2010 S.C. PETRADOM SRL CONSTRUIRE FERMA DE PORCI - CAPACITATE DE 1200 LOCURI com.SALATIG,
loc.SALATIG

1632886

28 20/5/2010 CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, RACORD SRMC SI STATIE REGLARE MASURARE LA CONSUMATOR com.VIRSOLT,
loc.RECEA

7770

29 20/5/2010 SNTGN TRANSGAZ S.A. CONDUCTA RACORD PRESIUNE INALTA Ø4" ; L=10 m (aerian) SI STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE (SRMP) com.VIRSOLT,
loc.RECEA

165365

30 28/5/2010 RAD DANUT CONSTRUIRE CASA com.LETCA,
loc.LEMNIU

85000

31 26/5/2010 SC CEMACON S A. SCHIMBARE SOLUTIE LA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.28/248 DIN 18.04.2008, PRIN SUPRAETAJARE SEDIU ADMINISTRATIV com.virsolt,
loc.RECEA

150580

32 3/6/2010 COMUNA PERICEI CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, COMUNA PERICEI, JUDETUL SALAJ com.PERICEI,
loc.PERICEI

565247

33 9/6/2010 SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA - SUCURSALA SDEE ZALAU MONTARE POST TRAFO 20/0,4 kv INTERFORM 2 com.HERECLEAN,
loc.PANIC

19331,85

34 10/6/2010 ANIF RA- SUCURSALA TERITORIALA TISA-SOMES CLUJ NAPOCA, UNITATEA DE ADMINISTRARE 02.2 SALAJ COMPLETARI CES SI STABILIZAREA ALUNECARILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC AGRIJUL MIJLOCIU, BOZNA-PAUSA, JUDETUL SALAJ com.TREZNEA, AGRIJ, ROMANASI,
loc.BOZNA, AGRIJ, PAUSA

5441310

35 11/6/2010 COMUNA FILDU DE JOS INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA com.FILDU DE JOS,
loc.FILDU DE SUS SI FILDU DE MIJLIC

6524771

36 9/6/2010 SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA - SUCURSALA SDEE ZALAU IMBUNATATIRE NUVEL DE TENSIUNE CIZER com.CIZER ,
loc.CIZER

317906,9

37 28/5/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 110, CARASTELEC - DJ 108 F, km 16+750 - 24+000 com.CARASTELEC,
loc.CARASTELEC

1426936

38 28/5/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 110 B, ILISUA - LOMPIRT, km 12+333 - 15+908 com.SARMASAG,
loc.ILISUA, LOMPIRT

560573

39 28/5/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 108 D, CRISENI - LIMITA JUDET MARAMURES, km 0+000 - 2+800; 3+200 - 22+550; 24+500 - 28+000 com.CRISENI, DOBRIN, SALATIG, CEHU-SILVANIEI, ,
loc.CRISENI, CRISTU-CRISENI, DOBRIN, BULGARI, SALATIG, CEHU-SILVANIEI

6709759

40 3/6/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 108 S,SIMISNA - HASMAS - ZALHA, km 4+700 - 20+000 com.SIMISNA, ZALHA,
loc.SIMISNA, HASMAS, CEACA, ZALHA

4166600

41 3/6/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 108 B,SURDUC - GIRBOU - CERNUC, km 4+500 - 6+000; km 12+000 - 15+000; km 19+000 - 20 - 000 com.SURDUC, GIRBOU,
loc.BRIGLEZ, GIRBOU, CERNUC

1211690

42 3/6/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ COVOR ASFALTIC PE DJ 109 E,RUS - BUZAS, km 31+100 - 35+900 com.RUS,
loc.RUS

1504495

43 28/6/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA PE DJ 110 B, BADACIN - ILISUA, km 4+250 - 8+750 com.PERICEI, SARMASAG,
loc.BADACIN, ILISUA

1637416

44 28/6/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA PE DJ 109 R, GALPIIA - ROMITA, km 2+500 - 7+550 com.BALAN, ROMANASI,
loc.GALPIIA, ROMITA

2605562

45 26/7/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ ASFALTARE DJ 110 C, ILEANDA - DOLHENI - LIMITA JUDET MARAMURES, km 1+400 - 7+650 com.ILEANDA,
loc.ILEANDA, DOLHENI

2951460

46 25/8/2010 SC STAR CALYPSO SRL CONSTRUIRE ADAPOST OI 1400 CAPETE CU ANEXE, IMPREJMUIREA EXPLOATATIEI, 2 BAZINE VIDANJABILE SI PLATFORMA DE DEJECTII com.DOBRIN,
loc.DELENI

1738425

47 27/8/2010 VASIAN VASILE SI SOTIA VASIAN LUIZA CONSTRUIRE CASA FAMILIALA D+P+M com.ZALHA,
loc.ZALHA

108894,375

48 25/10/2010 CONSILIUL LOCAL CREACA TERMINAREA LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR CREACA, BREBI, BRUSTURI, BORZA, JAC, LUPOAIA SI PRODANESTI com.CReACA,
loc.CREACA, BREBI, BRUSTURI, BORZA,JAC, LUPOAIA, PRODANESTI

100539451

49 19/10/2010 S.C. SALVATORE SRL CONSTRUIRE REMIZA PENTRU UTILAJE AGRICOLE com.MAERISTE,
loc.MAERISTE

143414

50 3/11/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ ASFALTARE DRUM JUDETEAN DJ 103 N, KM 6+600 - 12+515, SFARAS-JEBUCU-DN 1G, com. ALMASU com.ALMASU,
loc.SFARAS,JEBUCU

5569925

51 3/11/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ ASFALTARE DRUM JUDETEAN DJ 108 N, KM 18+900 - 28+000, MESTEACANU, com. ALMASU com.ALMASU,
loc.ALMASU, BABIU, MESTEACANU

10312700

52 3/11/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ ASFALTARE DRUM JUDETEAN DJ 110 B, KM 26+507 - 43+885, BOBOTA-ZALNOC-CAMAR-DJ 109 P, com. BOBOTA com.BOBOTA, CAMAR,
loc.BOBOTA, ZALNOC, CAMAR, PADURENI

10332379

53 3/11/2010 S.C.PROMT SERVICE S.R.L FERMA PISCICOLA PENTRU CRESTEREA SI PROCESAREA PASTRAVULUI com.plopis,
loc.PLOPIS

6677964

54 10/11/2010 COMUNA AGRIJ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA BAZA SPORTIVA 'RECOLTA', com. AGRIJ com.AGRIJ,
loc.AGRIJ

62074

55 12/11/2010 SC ORANGE ROMANIA SA CONSTRUIRE STATIE FIXA DE TELEFONIE MOBILA com.CRISENI,
loc.CRISENI

100000

56 12/11/2010 IF STRAVA DUMITRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA FERMA GAINI OUATOARE com.MIRSID,
loc.MOIGRAD POROLISSUM

7258

57 17/11/2010 SC ORANGE ROMANIA SA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE TELEFONIE GSM ORANGE PLOPIS com.PLOPIS,
loc.PLOPIS

18661,92

58 7/12/2010 SC EMY GEOINVEST SRL CONSTRUIRE SECTIE DE RECUPERARE A METALELOR DIN ECHIPAMENTELE ELECTRICE SI ELECTRONICE SCOASE DIN UZ com.AGRIJ,
loc.AGRIJ

990978

59 28/12/2010 SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA-SDEE ZALAU INJECTIE DE PUTERE SI MODERNIZARE LEA 0,4 KV LOMPIRT com.SARMASAG,
loc.LOMPIRT

177360

60 28/12/2010 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDETUL SALAJ com.MIRSID,
loc.MOIGRAD

0