An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
108.01.2016HOTARARE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVE A DEFICITULUI BUGETAR AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCENDENTUL ANULUI 2014,IIN VEDEREA STABILIRII EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL PE 2015
227.01.2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 SI INCHEIEREA EXERCITULUI BUGETAR PE ANUL 2015
327.01.2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE POSTURE ,OIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2016
427.01.2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TECHNICO- ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ALIMNETARE CU APA A LOCALITATIILOR RASTOLTU DESERT SI AGRIJ PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTAREA PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA
527.01.2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TECHNICO ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE REFACERE SI MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN COMUNA AGRIJ JUDETUL SALAJ
627.01.2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COUMNEI AGRIJ PE ANUL SCOLAR 2016-2017
727.01.2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI SI ACTIUNI DE INTERES LOCAL CE VOR FI EXECUTATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
827.01.2016HOTARAREA PRIVIND APROBAREA A FACILITATII FISCAL CONSTAND IN ANULAREA MAJORARILOR DE INTARZIERE
927.01.2016HOTARARE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ACTUALIZAT SI A REGULAMENTULUI INTERN A CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII AGRIJ
1027.01.2016HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA AL DOAMNEI LONGODOR MARIANA
1127.01.2016HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
1227.01.2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUPRINDERII SUPRAFETEI DE 0,00049 HA TEREN IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI AGRIJ
1312.10.2016PRIVIND RECTIFICAREA BUGETUL I DE VENITURI QI CHELTUIELIP E TRIM.I2016
1412.10.2016PRIVIND APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII ANUALE A PATRIMONIULUI PE ANUL 2015
1512.10.2016PRIVIND APROBAREA PROCEDURII P MODALITATEA DE IDENTIFICAREA BENEFICIARILORD E STIMULENTEE DUCA(IONALE GI A N RULUI ESTIMATIV DE BENEFICIARI AI TICHETELOR SOCIALE PENTRU COPIII PROVENI{I DIN ILII DEFAVORIZATE PE ANUL GCOLAR 2015 - 2016
1612.10.2016PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI " MODERNIZAREA INFRASCTUTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA AGRIJ JUDETUL SALAJ
1712.10.2016PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "CONSTRUIRE REMIZA UTILAJE " SI A CHELTUIELILOR NECESARE REALIZARII INVESTITILOR
1812.10.2016PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTIIE " ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA REZERVOR DE APA AGRIJ " SI A CHELTUIELILOR NECESARE REALIZARII INVESTITILOR
1930.03.2016PRIVIND APROBAREA REALIZARII LUCRARILOR DE INVESTITIE " MODERNIZAREA FINISAJE SEDIUUL PRIMARIEI SI A CHELTUIELILOR NECESARE REALIZARII INVESTITILOR
2030.03.2016PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR EXISTENTE IN COMUNA AGRIJ
2130.03.2016PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.37 DIN 08.12.2009 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI AGRIJ
2206.04.2016PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM. I. SI II 2016
2329.04.2016PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM. II. 2016
2429.04.2016PRIVIND PREDAREA CITRE MINISTERUT NEZVOIINRII N"GIOOALE QI ADMINISTRA{IEI PUBLICE PRIN COMPANIA NALIONAIN OE INVESTI{II ,CC.N.I.,SS./R A IMPLASAMENTULUI IMOBIL CONSTITUIT DIN TEREN GI ASIGUIAREA CONDIIIITO. IO O.FR",.."'N T*T"UTFLTII OBIECTIVULUI DE INVESTI(II ,SSIM AU SPOFT )T *IHUNFI IN COMUNA ASRII IUDELUL SDLAI"
2529.04.2016PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ IN PERIOADA 2014- 2020
2629.04.2016PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2719.05.2016PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR GI A DEVIZULUI GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE REALIZIRII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,RRBRANSAMENTE APD LOCALITATEA RDSTOLLU-DESERT
2819.05.2016PRIVIND APROBAREAI NDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI GI A DEVIZULUI GENERAL PRIVIND CHELTUIELILEN ECESARE REALIZLRII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,CCOPERTIND INTRARE SEDIU PRIMDRIE
2919.05.2016PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE NECESA,IA DEVIZULUI GENERAL REALWILRII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,RREPARALII SI DRAM VICINAL TN COMUNA AGRII'
3019.05.2016PRIVIND APROBAREA LIZERII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,ESI BRANGAMENTE PENTRU PERSOANE DEFA IN COMUNA AGRIJ