An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
108/01/2016HOTARARE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVE A DEFICITULUI BUGETAR AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCENDENTUL ANULUI 2014,IIN VEDEREA STABILIRII EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL PE 2015
227/01/2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 SI INCHEIEREA EXERCITULUI BUGETAR PE ANUL 2015
327/01/2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE POSTURE ,OIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2016
427/01/2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TECHNICO- ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ALIMNETARE CU APA A LOCALITATIILOR RASTOLTU DESERT SI AGRIJ PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTAREA PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA
527/01/2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TECHNICO ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE REFACERE SI MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN COMUNA AGRIJ JUDETUL SALAJ
627/01/2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COUMNEI AGRIJ PE ANUL SCOLAR 2016-2017
727/01/2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI SI ACTIUNI DE INTERES LOCAL CE VOR FI EXECUTATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
827/01/2016HOTARAREA PRIVIND APROBAREA A FACILITATII FISCAL CONSTAND IN ANULAREA MAJORARILOR DE INTARZIERE
927/01/2016HOTARARE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ACTUALIZAT SI A REGULAMENTULUI INTERN A CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII AGRIJ
1027/01/2016HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA AL DOAMNEI LONGODOR MARIANA
1127/01/2016HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
1227/01/2016HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUPRINDERII SUPRAFETEI DE 0,00049 HA TEREN IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI AGRIJ
1312/10/2016PRIVIND RECTIFICAREA BUGETUL I DE VENITURI QI CHELTUIELIP E TRIM.I2016
1412/10/2016PRIVIND APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII ANUALE A PATRIMONIULUI PE ANUL 2015
1512/10/2016PRIVIND APROBAREA PROCEDURII P MODALITATEA DE IDENTIFICAREA BENEFICIARILORD E STIMULENTEE DUCA(IONALE GI A N RULUI ESTIMATIV DE BENEFICIARI AI TICHETELOR SOCIALE PENTRU COPIII PROVENI{I DIN ILII DEFAVORIZATE PE ANUL GCOLAR 2015 - 2016
1612/10/2016PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI " MODERNIZAREA INFRASCTUTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA AGRIJ JUDETUL SALAJ
1712/10/2016PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "CONSTRUIRE REMIZA UTILAJE " SI A CHELTUIELILOR NECESARE REALIZARII INVESTITILOR
1812/10/2016PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTIIE " ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA REZERVOR DE APA AGRIJ " SI A CHELTUIELILOR NECESARE REALIZARII INVESTITILOR
1930/03/2016PRIVIND APROBAREA REALIZARII LUCRARILOR DE INVESTITIE " MODERNIZAREA FINISAJE SEDIUUL PRIMARIEI SI A CHELTUIELILOR NECESARE REALIZARII INVESTITILOR
2030/03/2016PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR EXISTENTE IN COMUNA AGRIJ
2130/03/2016PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.37 DIN 08.12.2009 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI AGRIJ
2206/04/2016PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM. I. SI II 2016
2329/04/2016PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM. II. 2016
2429/04/2016PRIVIND PREDAREA CITRE MINISTERUT NEZVOIINRII N"GIOOALE QI ADMINISTRA{IEI PUBLICE PRIN COMPANIA NALIONAIN OE INVESTI{II ,CC.N.I.,SS./R A IMPLASAMENTULUI IMOBIL CONSTITUIT DIN TEREN GI ASIGUIAREA CONDIIIITO. IO O.FR",.."'N T*T"UTFLTII OBIECTIVULUI DE INVESTI(II ,SSIM AU SPOFT )T *IHUNFI IN COMUNA ASRII IUDELUL SDLAI"
2529/04/2016PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ IN PERIOADA 2014- 2020
2629/04/2016PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2719/05/2016PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR GI A DEVIZULUI GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE REALIZIRII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,RRBRANSAMENTE APD LOCALITATEA RDSTOLLU-DESERT
2819/05/2016PRIVIND APROBAREAI NDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI GI A DEVIZULUI GENERAL PRIVIND CHELTUIELILEN ECESARE REALIZLRII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,CCOPERTIND INTRARE SEDIU PRIMDRIE
2919/05/2016PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE NECESA,IA DEVIZULUI GENERAL REALWILRII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,RREPARALII SI DRAM VICINAL TN COMUNA AGRII'
3019/05/2016PRIVIND APROBAREA LIZERII OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE ,ESI BRANGAMENTE PENTRU PERSOANE DEFA IN COMUNA AGRIJ